Å slåst mot vindmøller

Don Quijote,

eg skjønar deg no.

Unnskyld

at eg lo av deg,

det var berre så komisk

å sjå deg

slåst mot ei vindmølle.

Kven slåst mot vindmøller?

 

I dag ler eg ikkje,

eg må sjølv slåst mot ei vindmølle,

ja, ikkje berre ei,

men fleire,

ein heil vindmøllepark,

og så fleire parkar,

landet rundt,

til det ikkje er ein einaste hubro

eller jerv att

i dette landet,

til det ikkje er noko meir att

enn dei tomme orda

til statministeren

om det såkalla grøne skiftet.

HÆRVERK

er det rette ordet,

og det rare er at dei får lov,

aksjonistar i bunad

berast bort av politi.

Skal vi vere enige og tru

heilt til Dovre

gjerast om til vindmøllepark?

Så skammeleg,

korleis kunne det gå så langt?

Det er ikkje fornuft

og heller ikkje kjensler

som styrer dette landet,

slik det stig fram,

berre ein open kjeft

og ein rumlande mage

som skal tygge blåklokker

i hundre år.

Berre le.

Eg lo sjølv

av don Quijote.

 

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.