Kven skal bestille time hos optikar?

Er det ikkje på høg tid no

at homo sapiens kjem seg til optikaren?

Er han ikkje nær ved å vere heilt blind, eigentleg?

Jau, det kan verke slik,

men han vil ikkje innrømme det.

Det er så mykje skam forbunde

med å ikkje kunne sjå.

 

Homo sapiens gjorde noko rart nettopp no,

han hogde ned gamal skog,

valsa ned skogbotnen,

fylte på med grå betong

og insisterte på at det var grønt.

Korleis kan han jobbe som pilot

når han er fargeblind?

 

Homo sapiens kvesta nokre fuglar

med vindturbinane sine

no nettopp.

Han skreiv til meg i ei tekstmelding

at det var

DET GRØNE SKIFTET.

Desse tre orda gjentok han

på nytt og på nytt

som var det trylleord.

Er homo sapiens ordblind?

Er han språkleg svak,

eller er det kognitiv svikt jamt over?

 

Kongeørn,

hønsehauk,

orrfugl,

spurveugle

og hubro

ligg vengeklippa på asfalten,

men homo sapiens ser det ikkje.

Inne på kontofonen

fortel ei syntetisk stemme

om høge tal,

og han høyrer på

med store øyre

og lukka auge.

Homo sapiens har gått lengje no,

utan å kunne sjå noko særleg.

Kven skal bestille time hos optikaren?

 

https://www.adressa.no/meninger/kronikker/2019/03/07/Hubroen-ofres-for-vindkraftindustri-18602485.ece

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.