Er det lov?

Er det lov

å gå på utsiden av den etablerte forordningen,

utenfor den faste rammen,

utenfor de statlige reguleringene,

utenfor tiden,

bortenfor normene,

på et sted uten vindturbiner,

uten gravemaskiner,

uten høytspentledninger og kloakkrør,

uten regulert valuta,

uten sikkerhetssele,

uten redningsvest,

uten klokke,

uten tanke på konsekvensene,

kan vi ganske enkelt møtes?

 

Eller er det slett ikke lov å møtes,

men tabu

og til fare for samfunnet,

strengt forbudt,

med en strafferamme på ti år,

minst,

et klart brudd med takt og tone,

utenkelig,

skandaløst

og rystende,

en Pandoras eske,

så forbudt at tanken i seg selv

må låses inne

i et skap

med en nøkkel som knekker sammen

og forvitrer

av rust,

slik at skapet forblir lukket og låst,

treverket trutner,

og det som er der inne

forblir skjult.

Ikke alt er velkomment utenfor skapet,

det arrangeres ikke pride parade

for alle og enhver.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.