Erna får utvidet politibeskyttelse etter å ha mottatt mystisk pakke

Etter at statsminister Erna Solberg i løpet av morgentimene mottok en ørnevinge innpakket i gråpapir fra en ukjent giver, får hun nå utvidet politibeskyttelse på ubestemt tid. Etter det NTB erfarer, skal 245 menn med maskingevær være stasjonert rundt statsministerboligen, og Sindre har fått tilbud om samtale med en spesialtrent krisepsykolog.

Regjeringen innfører nå utvidet vakthold ved alle landets vindturbinanlegg. “Ørna har lenge tatt det for gitt at den kan oppholde seg fritt i luftrommet uten gyldig konsesjon, men slik kan vi ikke ha det etter det grønne skiftet”, heter det på Regjeringens nettsider. Både havørn og kongeørn må snarest ta innover seg at store deler av villmarka er kjøpt opp av utenlandsk kapital.

Det er et økende problem at privateide propeller tilgrises av blod fra avkappede ørnevinger. Ved siste opptelling på Smøla, viste det seg at så mange som hundre havørn hadde flydd rett inn i turbinene. Slikt rovdyrhærverk er ressurskrevende for både Politiet og Viltnemnda, og medfører ekstrakostnader for vindbaronene. Google, Facebook og Stadtwerke München skal ha bedt Regjeringen om å ordne opp, og dette vil få høyeste prioritet, i følge kilder NTB har snakket med.

Kommentar

Jeg er ikke kjent med at statsministeren skal ha mottatt noen ørnevinge IRL, men tidligere i dag overleverte jeg henne en digital ørnevinge, til ettertanke. Statsministeren har foreløpig ikke takket for gaven.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.