Sakset fra Nationen: «Fortsatt full suverenitet», Freiberg?

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg gir inntrykk av at Norge vil ha «fortsatt full suverenitet» underlagt Acer-kontroll i EUs energiunion. Det er ikke sant.

Olje- og energiminister: Kjell-Børge Freiberg bør være mer etterettelig når EUs fjerde energipakke kommer til behandling i Stortinget enn han er i den offentlige debatten nå. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) valgte overskriften «Fortsatt full suverenitet» til sin replikk her i avisa. Det handler om EUs overvåkingsorgan for energi, Acer, og EUs 3. og 4. energipakke. Stortingsflertallet vedtok i fjor pakke 3 – og avga suverenitet til Acer ved å stemple suverenitetsavståelsen som «lite inngripende».

Freibergs overskrift «Fortsatt full suverenitet» er både overraskende og en smule skremmende: Dersom Freiberg med viten og vilje forsøker å skape inntrykk av at Norge ikke avgir suverenitet til EU og Acer gjennom EUs energipakke 3 og 4 (som er på vei til Stortinget), er det så uetterrettelig at det knapt kan kalles annet enn løgn.

Dersom Freiberg av en eller annen grunn er kommet feil ut i innlegget i Nationen 5. august, bør han rette opp inntrykket raskt.

Dersom overskriften har sitt utspring i manglende kunnskap om sammenhengene i EU og EUs energiunion, er det alvorlig. Freiberg må ta inn over seg at avgivelse av suverenitet er det mest dramatiske våre folkevalgte kan foreta seg, derfor har også Grunnloven strenge krav – og forbud mot å avgi suverenitet til en organisasjon Norge ikke er medlem av, som EU. Alvoret styrkes av at Acer og EUs energipakker griper rett inn i våre vitale, norske interesser. Kraft er ikke en vare på linje med andre varer. Vår fornybare kraft tilhører det norske fellesskapet, er grunnlaget for industrien i Norge – og en del av vår natur.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg underslår at EUs energipakker og Acer bringer Norge inn i EUs energiunion.

«Den såkalte infrastrukturforordningen, som Nordlund også trekker fram, er ikke en del av ren energi-pakken, og i dag ikke innlemmet i EØS-avtalen», skriver Freiberg. Energipakke 4 viser til Infrastrukturforordningen (2013), på en rekke punkter. Regelverkene må selvsagt ses i sammenheng, til sammen utgjør de EUs energiunion. Eller er Freiberg og regjeringa innstilt på å bruke vetoretten mot den delen av pakka som inkluderer Infrastrukturforordningen? I så fall er det vel ryddigere å takke nei til videre deltakelse i energiunionen med det samme?

EU-kommisjonen har slitt med å få på plass energiunionen – få på plass «den femte friheten» som de kaller fri flyt av energi i Brussel. Flere medlemsland har vært motstridige lenge. Blant annet fordi – slik en spansk høyrepolitiker utla det i sommer – mange medlemsland har vært «håpløst opphengt i i gammeldagse forestillinger om at kraft ikke er en vare på linje med andre varer». Mange land har altså slitt med å gi fra seg råderett over kraft og vital infrastruktur. Men nå bærer EU-kommisjonens iherdige arbeid frukter: Mer og mer overnasjonalt regelverk kommer på plass gjennom energipakkene. EU har altså vedtatt den fjerde i rekken, som er blitt kalt både Vinterpakka og EUs fjerde energipakke. Nå har den fått det forbrukervennlige navnet «ren energi-pakken».

At Norge står overfor avgivelse av enda mer suverenitet fra Stortinget til EU/Acer i forbindelse med energipakke 4 tydeliggjøres ikke minst ved at Acer får enda mer makt.

Freiberg skriver: «(…) stortingsrepresentantene vil på vanlig måte få anledning til å ta stilling til saken, også i spørsmålet om forholdet til Grunnloven. Da Stortinget vedtok tredje energimarkedspakke i fjor, forelå “lite inngripende” overføring av myndighet. Ren energi-pakken er omfattende i volum, men dette tilsier ikke uten videre en annen vurdering av forholdet til Grunnloven. Innholdet i pakken må først gjennomgås og vurderes, og eventuelle forslag til endringer i lover fremlegges deretter fram for Stortinget til behandling og samtykke.»

Statsråden erkjenner altså at det handler om «overføring av myndighet», avgivelse av suverenitet. Som Freiberg må kjenne til, så har regjeringa og stortingsflertallet både tung, juridisk ekspertise og store deler av det norske folk imot seg når det gjelder vurderingen av suverenitsavståelsen som «lite inngripende». Samtidig tilsløres sammenhenger. Når det overnasjonale regelverket blir betydelig mer omfattende, så vil også Norge «uten videre» avgi mer suverenitet dersom pakken vedtas. Avgivelsen av myndighet blir langt «mer inngripende», for å bruke Freibergs termer. At Norge står overfor avgivelse av enda mer suverenitet fra Stortinget til EU/Acer i forbindelse med energipakke 4 tydeliggjøres ikke minst ved at Acer får enda mer makt.

Freiberg kan for eksempel se på punkt 2 i fortalen til den reviderte forordningen (2019/942): Acer får «nye viktige oppgaver» rundt grensekryssende infrastruktur både for strøm og gass. Dermed mister også medlemslandene, eventuelt vårt hjemlige storting de «viktige oppgavene» som overføres til Acer og EU.

«Fortsatt full suverenitet», olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg?

 

Kilde

https://www.nationen.no/motkultur/kommentar/fortsatt-full-suverenitet-freiberg/

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: