Bjørnar Moxnes vil holde appell 8. september

Lars Gunnestad, lederen for Rødts stortingsgruppe, melder i dag om at partileder Bjørnar Moxnes vil holde en appell ved vår markering mot den kyniske vind-industrien. Alle appeller vil holdes fra klokken 13, og vi regner med å være ferdig med appellene klokken 15. Hvis du vil høre Bjørnar Moxnes, må du altså være foran Stortinget mellom klokken 13 og 15, søndag 8. september.

Alle partiene på Stortinget har mottatt invitasjoner, og Rødt er det første partiet som svarer. Håper flere melder seg på!

Her er kopi av invitasjonen vi sendte:

Invitasjon til å holde appell mot vindindustri i norsk natur

Søndag 8. september 2019 vil motstandere av vindindustri i norsk natur samles til en markering foran Stortinget. Representantene kommer fra grupperinger i hele Norge og støttes blant annet av miljøorganisasjonene La naturen leve og Naturvernforbundet.

FNs miljørapporter for 2019 fastslår at tap av naturarealer er et like stort problem som global oppvarming. I Norge har vi i underkant av ti prosent villmark igjen. Stortingsflertallet har nå lagt til rette for at dette skal ofres. Vi vanlige nordmenn må finansiere den ulønnsomme byggingen med subsidier gitt i form av såkalte «grønne sertifikater». Det heter seg at vi på denne måten skal redde verden, men i realiteten har ofring av norsk villmark ingen positiv effekt på klimaproblemet.

Frasen «det grønne skiftet» har blitt en løgn og en hån mot det norske folk. Dette er symbolpolitikk, og det er en politikk som ikke er bærekraftig. Vi reagerer på at sentralmakten ikke tar innover seg desperasjonen som brer seg flere steder i landet. Denne maktarrogansen er ikke et demokrati verdig.

Vi ønsker med dette å invitere deg, eller en stedfortreder, til å holde en appell hvor du klargjør hva ditt parti vil gjøre for å begrense, eller stoppe, vindindustrien i Norge. Vi ber om å få motta manuskriptet seinest 6. september 2019.

Dersom du ønsker å sette deg grundigere inn i saken, eller er nysgjerrig på hva vanlige nordmenn mener, er du hjertelig velkommen til å melde deg inn i vår FB-hovedgruppe, som så langt har ca. 72 000 medlemmer: https://www.facebook.com/groups/vindkraftutbygging/

Les mer om markeringen her: https://www.facebook.com/events/2414991458783303

Med vennlig hilsen arrangementskomitéen

Yngve Lund Bråthen

Christina Fjeldavli

Kjetil Vikeså

Kari Merete Andersen

Lisa Ritchie Henriksen

Irene Gjellestad

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.