Økonomisk støtte til Markeringer mot vindindustri?

Vi i aksjonsgruppa har nå fått opprettet et kontonummer underlagt Naturvernforbundet i Trøndelag. Vi får dermed en ryddig økonomi som ikke på noe vis blandes inn i privatøkonomien.

Kontonummeret vårt er: 1506.27.96712.

Stopp OED, 09.08.19

Salg av t-skjorter, kunst og andre produkter vil gå rett inn på aksjonskontoen. Send meg gjerne en melding hvis du har noe du vil selge til inntekt til den gode sak.

Vi tar selvsagt imot donasjoner som kan betales rett inn på nevnte kontonummer. Dere kan skrive i kommentarfeltet at pengene skal gå til “Markeringer mot vindindustri”.

Vi kommer til å bruke alle pengene som kommer inn på demonstrasjoner, aksjoner og markeringer mot vindindustri. Vi forsøker å få mest mulig sponset, men kommer til å få noen utgifter ifbm. leie av lydanlegg, trykking av informasjonsmateriell etc.

Bare spør oss dersom dere lurer på noe angående økonomien. Vi er opptatt av åpenhet og gjennomsiktighet. Alle i aksjonsgruppa jobber på dugnad, så vi får mye ut av pengene.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.