Klassekampen i dag

Stoggar bygging med makt

AKSJON: Aksjonistar har fleire gonger freista å stogge arbeidet med tilførsleveg inn til det planlagde vindkraftverket i Sørmarkfjellet. Her er dei i passiar med dei som bygger ut området.FOTO: WENCHE DALE

MOTVIND: Aksjonistar freistar å stogge anleggsarbeidet på eit av dei to vindkraftverka i Flatanger. Lokalpolitikarar vil stogge det som ikkje er igangsett.

15 gonger har lokale aksjonistar så langt i år stogga anleggsarbeidet på vindkraftverket i Sørmarkfjellet.

– Det tek ikkje lang tid før politiet er på plass, trass i at det tek ein time og eit kvarter å køyre frå politistasjonen i Namsos, seier Kari Merete Andersen.

Ho administrerer Facebook-sida «Nei til vindturbiner i Sørmarksfjellet og Innvordfjellet». Sida har 2700 følgjarar, men er ingen organisasjon.

– Her er ikkje noko styre, berre brennande engasjerte folk som vil freiste å stogge utbyggingane.

Utbygginga i Sørmarkfjellet og Innvordfjellet skjer i eit område med urørt natur. Nyleg er det oppdaga hekkande hubro i Sørmarkfjellet.

– Konsesjonen er tufta på dårlege forundersøkingar. Vi håper funnet av hubro kan stogge utbygginga.

Held fram aksjonane

Andersen bur i Trondheim, men dei fleste aksjonistane held til i Flatanger og nabokommunen Namsos. Ho vedgår at det kan bli vanskeleg å stogge utbygginga i Sørmarksfjellet, men er ikkje viljug til å gje opp.

– Det som driv oss og motiverer oss, er at vi skal klare å stogge utbygginga. Dei skal i alle høve oppleve at det er motstand mot vindkraftverket.

– Kva med utbygginga på Innvordfjellet?

– Ho skal vi i alle høve stogge. Vi har jobba med politikarane i Flatanger. Det vi satsar på, er at kommunestyret etter valet sender ei oppmoding om å stogge utbygginga.

Listetoppane til SV, Arbeidarpartiet, Høgre og Frp i kommunen er alle motstandarar av utbygginga i Innvordfjellet. Men då kommunen i 2011 skulle ta stilling til konsesjonssøknaden frå Zephyr AS, røysta eit stort fleirtal for.

Ap seier nei

Vind­kraft i Flat­an­ger:

  • Det er gjeve konsesjon til to vindkraftverk i Flatanger kommune: i Sørmarksfjellet og Innvordfjellet.
  • I Sørmarkfjellet, der delar av arealet også ligg i Osen kommune, starta utbygginga i vår. Vindkraftverket er planlagd med 31 vindturbinar som er 150 meter høge og 27 kilometer med vegar. Utbyggar er det offentleg eigde Trønderenergi.
  • I Innvordfjellet, der delar av arealet ligg i Namdalseid kommune, vart det gjeve konsesjon i mars 2018. Her er kraftverket planlagd med 31 vindturbinar som er 143 meter høge.

– Arbeidarpartiet har røysta for vindkraftverket tidlegare. Tufta på det vi veit i dag om kva kommunen vil sitje att med i skatteinntekter og arbeidsplassar og dei store naturøydeleggingane, går vi imot Innvordfjellet, seier listetopp Anne-Elisabeth Skjørholmen.

Saman med førstekandidaten i SV, Turid Kjendlie, vil ho ta saka opp i kommunestyret etter valet. Kjendlie seier ho ikkje vil gje opp å stogge korkje Sørmarkfjellet eller Innvordfjellet.

Ho trur sjansane er best for å stogge planane for Innvordfjellet, sidan denne utbygginga ligg fram i tid.

– Vi vil at kommunen skal vende seg mot Trønder Energi og Zephyr og be dei om å stanse prosjekta, seier Kjendlie.

Motstand på Innvordfjellet

SV får neppe fleirtal for å stogge Sørmarkfjellet i det nye kommunestyret i Flatanger. Då er det annleis for Innvordfjellet, for her er listetoppane i Høgre og Frp båe motstandarar av prosjektet.

– Eg er skeptisk til nye vindmølleplanar i kommunen. Flatanger har høve til å utvikle turistnæringa med turistar som betaler godt for seg for å oppleve urørt natur. Vindmøller og den slags turisme passar ikkje så godt i hop, seier listetopp Knut Staven frå Flatanger Høgre.

Frå Frp kjem vindkraftmotstanden med eit atterhald:

– Eg har lenge vore mot utbygginga i Innvordfjellet, men dersom motstanden fører til søksmål mot kommunen, slik Frøya har fått frå Trønderenergi, kan eg ikkje støtte det, seier listetopp Lars Haagensen (Frp).

Får kritikk frå ordførar

Ordførar Olav Jørgen Bjørkås (Sp) har lite til overs for aksjonar og politikarar som vil stogge vindkraftutbygginga i kommunen. Han ser ingen grunn til at kommunestyret skal be om å stogge utbygging i Innvordfjellet.

– Utbyggarane har konsesjon som ikkje kan kallast attande med mindre det vert oppdaga alvorlege feil. Det er ufatteleg at etablerte politikarar vil vere med på dette.

Ordføraren er ein av dei få som forsvarer vindkraftutbygginga. Han seier kommunen vil få nær ti millionar kroner i eigedomsskatt kvart år når dei to vindkraftverka står ferdig. Det er 10 prosent meir i inntekter for kommunen.

– Dette er frie inntekter, noko som er viktig for ein distriktskommune, seier han.

– Motstanden i kommunen er aukande?

– Ja, men så er det heller ikkje lett å vere tilhengar. Det er nytta sterke ord mot meg som ordførar frå folk i heile landet. Eg forsvarer vedtaka, men mange tilhengarar vel å halde hovudet lågt slik ordbruken har vorten.

 

Advertisement

Et samfunn uten bruk for Bubo Bubo?

Jeg oppdaget nettopp at Vårt Land har satt “H for HUBRO” på trykk, under spalten Verdidebatt. Erna Solberg har også et innlegg under samme fane, med tittelen “Et samfunn med bruk for alle, bortsett fra Bubo Bubo og andre med begrensede ferdigheter i norsk”. 

Det kan virke som om vår fjærkledde frøyværing er forvist fra Sprekka. Slik var det jo også i barndommen.  Sprekka var aldri noe blivende sted. Sprekka var midlertidig oppholdstillatelse med stadige trusler om utkasting og intimransaking på Trandum.

Noen elskovshelg på Frøya ble det vel kanskje heller ikke, før det skar seg? Adam var som kjent ikke lenge i paradis før han ble fristet og lokket inn i Acer av Angelas sprekker og kløfter.

Spørsmålet er bare: er ressursen fornybar? Blåser det hardt nok på toppene, er dalene tilstrekkelig dype? Er det sant, som Ola så hardnakket påstår, at Angela kan fange CO2 med det vasne blikket sitt?

Takk til Vårt land som tør å slippe Bubo Bubo løs. Jesus var en rebell han også, så dette er i den rette ånd! Og så deilig at noen holder fast ved dette, at det er vårt land, når Norge bit for bit selges til høystbydende. Så trist når eiendomspronomenet foran landet får en skygge av ironi over seg.

Referanse

http://www.verdidebatt.no/ChristinaFjeldavli

 

H for HUBRO, www.verdidebatt.no, side 1

H for HUBRO, www.verdidebatt.no, side 2.PNG

Verdidebatt, side 3

 

Informasjon mot vindindustri (flyer/ brosjyre)

Vi som arrangerer demonstrasjonen mot vindindustri søndag 8. september har formulert en slags informasjonsbrosjyre (flyer) ment for folk som ikke har hatt anledning til å sette seg inn i saken. Lena Adams har stått for design og har også skaffet til veie de fotografiene som er brukt.

Vi ønsker at flest mulig skal kopiere opp og spre denne brosjyren vidt og bredt. Legg det i postkasser og levér det ut på stands! Vi søker Allkopi om støtte til kopiering, men dere kan også kopiere den opp selv, på eget initativ. Alle monner drar.

Send meg e-postadressen din via Messenger, så sender jeg brosjyren til deg ASAP. Du kan selv spre den videre uten å spørre. Poenget er at flest mulig må få innsikt i hva som foregår.

Fotoet nedenfor viser bare forsiden av brosjyren. Tusen takk, Lena! Du er verdt din vekt i gull, og kilowatt.

Christina

Flyer, forside, 15.08.19.PNG

Grå dag i Grusfjell

I Kvitfjell på Kvaløya har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) trumfet gjennom bygging av vindindustri mot lokalpolitikernes vilje. NVE viser her sitt sanne udemokratiske jeg, og Erna viser oss hva hun mener med “det grønne skiftet”. Det er grått, det er grimt, det er galt, det er gudsforlatt, det er gråstein, det er grådighet, det er griskhet.

Takk til fotografen, som av hensyn til egen trygghet velger å være anonym, og takk til rikspressen som lar meg være den eneste som publiserer disse bildene, selv om jeg gjentatte ganger har tilbudt meg å dele dette journalistiske scoopet.

Kvaløya, 14.08.19, 2.jpg

Kvaløya, 14.08.19,4.jpg

Kvaløya, 14.08.19

Kvaløya, 14.08.19, 6.jpg

Kvaløya, 14.08.19, 3

Spørsmål 1: Hvor ble det av åpningsseremonien? Hvorfor ble ingen snor klippet over av en stolt minister?

Spørsmål 2: Skal vi ta med oss norske flagg eller EU-flagg til demonstrasjonen 8. september? Bunad eller lederhosen?

 

 

 

Drømmen om en oval elskovshelg midt i det grønne skiftet

Nå som forholdet har utviklet seg såpass langt, ønsker Bubo Bubo å vise fram hjemstedet sitt. Erna og han deler tross alt seng, selv om han ligger på Sprekka, og det er på tide at hun møter svigers. Mor og far Bubo ligger riktignok gravlagt under TrønderEnergis betong, men likevel. Det er noe med å kjenne røttene, vite hvor partneren kommer fra. Erna kommer fra Bergen, Bubo Bubo kommer fra Frøya. Hvor er det flest turbiner? Dette må de til bunns i, for å komme videre med forholdet. Bubo vil rett og slett take it to the next level.

Hver gang Bubo Bubo tar initiativ til å prate om elskovshelgen, vrir Erna seg unna. Hun skylder på at hun er en gift kvinne, og det til tross for at Ektemannen gang på gang har signalisert at han ikke har noen innvendinger. Hvis Erna ønsker et åpent forhold til en mann fra en annen art, med høyere testosteronnivåer, er det ok for Sindre. Belastningen blir mindre hvis hun kan bli tilfredsstilt av en annen, så egentlig er det en vinn vinn-situasjon.

Erna er jo så stolt av det grønne skiftet sitt, så hvorfor vil hun ikke bli med til Frøya? Herregud, det er umulig å forstå seg på kvinner!! Det er jo på Frøya det skjer AKKURAT NÅ. Det er nettopp der det grønne skiftet foregår «as we speak». Bubo Bubo vil jo aller helst dra dit alene med Erna, men det er mulig han må foreslå at Angela med puppesprekken får bli med også. Sammen kan de synge «Ich bin Schnapi, das kleine krokodille» mens TrønderEnergi røft og brutalt sprenger seg vei i terrenget, et syn for norrøne kjærlighetsgudinner. Kan trekant med kansleren være noe for Bubo Bubo? Hvor mange kameler skal han måtte svelge for å få oppleve den ovale elskovshelgen?

 

Kommentar

“Drømmen om en oval elskovshelg midt i det grønne skiftet” er inspirert av en samtale jeg hadde med Jan Ole Bjørnholt tirsdag 13. august. Tusen takk for inspirasjonen, Jan Ole! Jeg vet ikke hvordan det var for deg, men mine øyne ble liksom dratt ned i Angelas kløft, slik at jeg mistet både munn og mæle. Da jeg kom til meg selv igjen, hadde jeg meldt meg inn i Acer.

 

 

Et fuckehjem

Selv om flere er å klandre for at Bubo Bubo mistet reiret, må det vel være landets statsminister som har det overordnede ansvaret. Eller? Bubo Bubo begynner å bli usikker på dette med ansvarsområder. Er Erna virkelig Norges statsminister, eller er hun i virkeligheten en tysk minister utplassert i kraftkolonien Norge? Mang en gang har han hørt henne på tråden med Merkel, skvaldra går på engelsk og skoletysk om hverandre, i sene nattetimer, og stemningen er mistenkelig god, på grensen til euforisk. “Ich bin Schnapi, das kleine krokodille”, synger de to kvinnene, i kor.

I likhet med mange andre flyktninger, er Bubo Bubo plaget av posttraumatisk stress-syndrom, og han slipper derfor å sove i den sammenleggbare Ikea-senga på gjesterommet. Det var faktisk den rivaliserende hannen som sa at det var greit, at Bubo Bubo kunne sove på Sprekka. Ektemannen og Hubroen ligger dermed inntil hverandre i angst, mens Erna holder sin utenomekteskapelige affære i live. Hva er egentlig greia? Er det Angelas sagnomsuste puppesprekk som lokker? Eller har Solberg en internasjonal toppstilling i sikte, en prestisjejobb som kan feie mobberne fra barneskolen av banen, én gang for alle? Det er ikke godt å si hva som driver denne menneskekvinnen, hun virker jo umettelig.

Bubo Bubo, som selv er ganske temperamentsfull, forstår ikke hvordan Ektemannen kan ligge der så stum, natt etter natt, i fornedrelse? Hvorfor finner han seg i denne skandaløse behandlingen? Burde man ikke kunne forvente hyling, skriking, kasting av tallerkener, gule vester og påtente biler? Hva har skjedd med mannen? Er alt testosteronet i kroppen hans tappet og lagt ut for salg på det åpne, europeiske markedet? Bubo Bubo klarer ikke mer. Selv om det fortsatt er natt, står han opp fra senga og lister seg ut på kjøkkenet. «ANGELA ELLER EKTEMANNEN?» skriver han rett på kjøleskapsdøra, med sprittusj. Nå må Erna velge, og så får hun stå for valget sitt, for dette dobbeltspillet orker han ikke lenger. Statsministerboligen har blitt et FUCKEHJEM!

 

Pedagogisk samarbeid med Kondomeriet

Etter at Erna, Kjell-Børge og Ola laget krøll i Kondomeriets filial på Karl Johan i forrige uke, har vi kommer fram til en løsning begge parter kan leve med. Ministrenes spesielle behov for tilrettelegging skulle være ivaretatt her. Målet er at de tre rampetrollene skal lære litt om konsekvenser ved vandalisme.

IMG_20190813_110035.png

Referanse

https://christinafjeldavlino.home.blog/2019/08/10/hvordan-kan-rampetrollene-gjore-opp-for-seg/

Landskap med gravemaskiner på steroider

68400256_1206678346170582_4569179659106779136_n.jpg

Foto: Elin Grubba Rabben

 

Hva ville Rolf Jacobsen sagt

hadde han sett

Frøya i dag

13. august 2019?

Dette er jo

landskap med gravemaskiner

på steroider,

landskap med gravemaskiner

på syre,

Rolf Jacobsens profeti

ganger tusen.

 

Vi blir forvist bak sperringer

når Frøya brutalt voldtas, myrdes

og parteres

av TrønderEnergi

og Stadtwerke München,

men liket skal pyntes,

skånsomt,

bedyrer Stig Tore Laugen.

Vi som er i slekt med Frøya,

vi skal få komme

på syning

når alt er gjort ferdig,

når betongplatene er dekket til

med litt jord og noen gresstuster,

slik at man ikke lenger kan se

med det blotte øyet

at myrene er drenert,

når begravelsesagenten

har sminket alt pent,

da skal vi få se på,

og vi skal sende bilder

ut i verden.

Så vakker Frøya er

i likskrud,

så fredfullt hun sover

på båra

ingen forstyrrende fuglesang,

ingen summende insekter,

bare en hes hvesing fra propeller

og så noen ganger et knepp

når nok en fuglevinge kappes,

et lydløst skrik

og et mykt dump

når Frøyas jord

får hvile i fred

med enda en

fjærkledd kropp.

Aldri var Frøya vakrere,

aldri var hun fagrere.

Evig eies

kun det tapte.

Erna har slikka på alle

Bubo Bubo, 12.08.19

Nå som det ikke lenger er mulig å bygge reir på Frøya, har Bubo Bubo gitt opp håpet om å få oppleve den store kjærligheten. Alt han har av lidenskap blir kanalisert inn i en ny besettelse: drømmen om å få kontakt med Erna, en hunn med plenty av lånte fjær og tilgang til gigareir på Statens bekostning.

På groupie-aktig vis har den pubertale hubroen flakset inn gjennom et åpent vindu i Statsministerboligen, bare for å oppdage at en annen hann har kommet ham i forkjøpet: en rival med blårutet tørkehåndkle hengende over underarmen, boller til heving og en preheated ovn på lur. Ektemannen.

«Del godene» har alltid vært Høyres slagord, og Ektemannen har derfor bakt én bolle til hver i familien, bolledeigen er delt og rullet med største nøyaktighet, for at det skal bli HELT rettferdig. Bubo Bubo legger ikke merke til noe spesielt, før han brått hører den rivaliserende hannens gisp.

-Erna, har du tatt mer enn én?

Ikke noe svar.

Erna er så kjapp at hun har rukket å spise to boller, før steking. Nå er hun på sin tredje. Dette betyr at det er to andre som ikke får. To blir stående der uten bolle fordi Erna et øyeblikk kom til å glemme Høyres motto.

Ektemannen strekker hånden ut for å fjerne bollebrettet.

-Jeg har slikka på alle! kommer det triumferende fra Erna.

-Åh, nei, hun bruker barnehagelogikk igjen! mumler ektemannen oppgitt. -Hun har slikka på alle. Ikke bare har hun slikka på alle bollene. Hun har også slikka på hele kysten av Norge og på Finnskogen.

Bubo Bubo forstår. Erna har benyttet seg av det gamle overlevelsestrikset fra barnehagen. Man slikker på alt, og dermed kan man ta alt.

Bubo Bubo merker at han ikke lenger har lyst på bolle.

Bubo Bubo ber om brevbombardement

Bubo Bubo, 12.08.19.jpg

Bubo Bubo er ikke lettrørt, men VG-saken om fuglevennen Erna fikk ham til å felle noen tårer. Norges mektigste kvinne, og så bryr hun seg om ei havsule kvalt av plast. Kan det virkelig være sant? Bubo Bubo har klippet ut saken, og planlegger å henge avisutklippet over senga, hvis han kan få tilbake reiret sitt fra TrønderEnergi.

Av en eller annen merkelig grunn har Bubo Bubo fått det for seg at Erna hater fugler, men når han ser henne slik med havsula, i en seriøs, riksdekkende avis, begynner han virkelig å tvile på sin egen dømmekraft. Han MÅ få kontakt med denne superkvinnen som selv skriver på sosiale medier at hun bærer «ledertrøyen» i kampen for klima og miljø!

Grunnet hormonsvingninger fikk ikke Bubo Bubo fulgt så godt med på ungdomsskolen, og skrivinga hans begrenser seg gjerne til noen få saftige gloser. Er det noen der ute som vil hjelpe ham med å nå inn til Fuglevennen Erna, med et noe bredere ordforråd?

Gunvor Slaatto sendte av gårde et brev i dag, men Statsministeren fortjener å bli bombardert med brev og bilder av fugler, mener Bubo Bubo. Send gjerne kopi av ditt brev, så limer vi det inn her.

Hilsen Gunvor, Christina og Bubo Bubo

PS: Du kan ta kopi av brevet nedenfor hvis du er travelt opptatt med demonstrasjonstog, humørsvingninger eller lignende.

Emne: Fugler
Dato: 06.08.2019 10:26
Fra: Gunvor Slaatto
Til: Postmottak@smk.dep.no

 

Til: Erna Solberg

Statsministerens kontor (SMK)

Kjære Statsminister!

Jeg så at du fikk hjelp av VG til å fremstå som en omsorgsfull fugleverner her om dagen, da du fikk øye på ei havsule kvalt av plast i forbindelse med din valgkampturné. Dessverre er ikke havsula den eneste fuglen med problemer. Stortingsflertallet har jo sørget for at Naturmangfoldsloven ikke lenger gjelder, når storkapitalen banker på døra. Ville dyr, fugler og insekter mister sine leveområder i det siste vi har igjen av norsk villmark. Vanlige nordmenn betaler i form av grønne sertifikater, og det til ingen nytte, for klimaproblemet forsterkes jo bare når naturen gjøres om til industriområde.

Ettersom du er slik en fugleverner, Erna Solberg, forventer vi nå at du gjør alt som står i din makt for å stanse de pågående drapene på hubro, smølalirype, bekkasin, havørn og andre arter. Stans den ulønnsomme og naturødeleggende vindindustrien som raserer kysten av Norge og Finnskogen. På forhånd takk!

Vennlig hilsen

Gunvor Slaatto

Svar fra SMK til Gunvor Slaatto