Byggesøknad

Kongefamilien

Det kongelige hoff
Det kongelige slott
Postboks 1 Vika
0010 Oslo

Kvitfjell 9
Kvitfjell på Kvaløya, 13. juli 2019

Søknad om å få bygge en varde utenfor Slottet

8. oktober 2019 tennes varder på fjelltopper over hele landet for å varsle at naturen er i fare. De fleste innbyggere i hovedstaden er uvitende om at vi nå er i ferd med å miste den siste villmarka, da media i liten grad skriver om de pågående naturødeleggelsene. Samtlige varder vil bygges av sprengstein fra områder over hele Norge, områder hvor grunnfjellet nå blir sprengt i stykker. Meningen er at vardebyggingen skal symbolisere solidaritet og samhold. Fordi situasjonen er så prekær, ber vi om tillatelse til også å tenne en varde foran Slottet eller i Slottsparken.

FN har i år fastslått at tap av naturarealer er et av våre største miljøproblemer. Tap av naturarealer fører til tap av artsmangfold. Tap av natur gir et mer ustabilt klima. Drivhusgasser lagres i skog og i myrer. Når naturen raseres, blir kloden varmere. Likevel foregår det nå en dramatisk nedbygging av norsk natur, uten at det er foretatt nødvendige konsekvensutredninger.  Alternativutredningene mangler helt. Naturmangfoldsloven blir brutt hver dag. En bølge av protester sprer seg gjennom hele landet, for vi nordmenn bryr oss om naturen. Vi har også et kongehus som setter naturen høyt.

Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål eller innspill til vardebyggingen.

Vennlig hilsen

Christina Fjeldavli, Motvind SørVest

Foto fra Venche Berglund, 08.09.19
Foto fra vardebygging foran Stortinget 8. september 2019

 

 

Advertisement

3 thoughts on “Byggesøknad

 1. lillian dahle September 19, 2019 / 7:46 pm

  Hjelp oss å stoppe vindkraft vandalismen som foregår i hele Norge.

  Like

 2. Rune Sivertsen September 19, 2019 / 9:09 pm

  Veldig bra formulert! Håper den blir godkjent!

  Like

  • christinafjeldavli September 20, 2019 / 7:38 am

   Tusen takk for det! Svaret fra Kongehuset vil jeg selvsagt dele med mine blogglesere. Vennlig hilsen Christina

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.