Ballett for bevaring av villmarka?

Til Ingrid Lorentzen, sjef for Nasjonalballetten

Naturødeleggelser på Frøya, juli 2019, foto av Brage Sæther
Naturødeleggelser på Frøya, juli 2019. Foto: Brage Sæther

Vil Nasjonalballetten bidra til å sette søkelyset på den pågående raseringen av villmarka?

8. september bygget naturvernere en varde foran Stortinget, for å varsle om dramatisk tap av naturareal. Representanter for SV, Rødt, Fremskrittspartiet, Kystpartiet og MDG holdt engasjerte appeller. Det samme gjorde Naturvernforbundet, La Naturen Leve og Norges Miljøvernforbund, samt miljøaktivister fra alle deler av landet. Olje- og Energidepartementet sendte Liv Lønnum. Regjeringen sendte klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Markeringen var partipolitisk nøytral.

8. oktober tennes varder over hele landet for å varsle om vi nå er i ferd med å miste den aller siste villmarka. Samtlige varder vil bygges av stein fra ulike områder hvor grunnfjellet nå blir sprengt i stykker. Meningen er at vardebyggingen skal symbolisere solidaritet og samhold. De fleste nordmenn er mer eller mindre uvitende om naturtapet, da media i liten grad skriver om de pågående ødeleggelsene.

FN har i år fastslått at tap av naturarealer er et av våre største miljøproblemer. Tap av naturarealer fører til tap av artsmangfold. Når naturen raseres, blir kloden varmere. Tap av natur gir et mer ustabilt klima. Likevel foregår det nå en dramatisk nedbygging av norsk natur, uten at det er foretatt grundige konsekvensutredninger.  Alternativutredningene mangler helt. Naturmangfoldsloven blir brutt hver dag. En bølge av protester sprer seg gjennom hele landet, for vi nordmenn bryr oss om naturen.

Mitt spørsmål til Nasjonalballetten er: Har dere mulighet til å bidra til å sette søkelyset på den pågående nedbyggingen av villmarka? Kanskje kunne denne tematikken danne utgangspunkt for en koreografi, eller kanskje dere har andre idéer til hvordan problemet kunne løftes frem i offentligheten?

C. Fjeldavli, Motvind SørVest

 

 

Advertisement

4 thoughts on “Ballett for bevaring av villmarka?

 1. Annebeth Segtnan September 20, 2019 / 2:16 pm

  Kjære Ingrid Lotentsen.
  Kan du og Nasjonalballetten hjelpe til med å sette søkelys på raseringa av natur og artsmangfold som foregår i Norge nå?

  Like

  • christinafjeldavli September 20, 2019 / 3:09 pm

   Så fint! Jeg har tro på at kunsten kan løfte fram problemer som ellers blir skjøvet under teppet. Takk for ditt engasjement💚

   Like

 2. Per Nikolai Haukeland September 20, 2019 / 4:30 pm

  Naturen er et fargerikt mangfold av liv i rytmisk bevegelse. Det er denne rikdommen som svinner hen og blir borte. Og vi lar det skje, stumt.

  Like

  • christinafjeldavli September 20, 2019 / 7:43 pm

   Vakkert skrevet. Dessverre har du helt rett. Vi må nok heve stemmen enda mer for å bli hørt.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.