Avbøtende tiltak nå, NVE?

 

qrf

Til: Norges vassdrags- og energidirektorat

Kulltegningen viser hva som skjer med mange havørner i møte med vindturbiner. Hvilke “avbøtende tiltak” vil dere sette inn for å redde ei havørn som ligger kvesta på bakken, med brukket vinge?

Ettersom dere forsøker å gi inntrykk av at dere bryr dere om naturen, forventer vi et raskt svar på vår akutte henvendelse.

Christina Fjeldavli, Motvind SørVest

 

 

 

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.