Avbøtende tiltak nå, NVE?

 

qrf

Til: Norges vassdrags- og energidirektorat

Kulltegningen viser hva som skjer med mange havørner i møte med vindturbiner. Hvilke “avbøtende tiltak” vil dere sette inn for å redde ei havørn som ligger kvesta på bakken, med brukket vinge?

Ettersom dere forsøker å gi inntrykk av at dere bryr dere om naturen, forventer vi et raskt svar på vår akutte henvendelse.

Christina Fjeldavli, Motvind SørVest

 

 

 

 

 

Call for international attention

 

qrf

Klassekampen hadde en svært opplysende kronikk på trykk i dag, skrevet av Eivind Brendehaug (“Den tronge rammeplanen”), men dessverre er ikke alle i klassen like flinke. Bubo Bubo har derfor sett seg nødt til å påkalle den internasjonale pressen. Engelsk-kunnskapene er det så som så med, men hovedbudskapet skulle være tydelig nok. Hjelp, FN! Hjelp, BBC! Erna har svikta. Grovt.

Våkn opp, NRK!

Screenshot_20190920_233511.jpg

Til NRK

At Torbjørn Lindseth skal snakke om naturvern i Namsos kirke søndag 22. september er en begivenhet NRK bør filme og publisere slik at det når ut til et bredt publikum. Som NRK må være klar over, er Lindseth en av landets viktigste forsvarere av naturen. NRK har foreløpig sagt nei til å sende en journalist til kirka. Dette er uakseptabelt.

NRK, hvor var dere da 1200 mennesker demonstrerte for bevaring av villmarka foran Stortinget 8. september i år? Representanter for Frp, SV, Rødt, MDG og Kystpartiet holdt gnistrende appeller mot naturdrap. Norges Miljøvernforbund, Naturvernforbundet, La Naturen Leve og Norske Naturfotografer likeså, samt Torbjørn Lindseth, Hans Anton Grønskag og en rekke andre profilerte miljøvernere. Ola Elvestuen holdt et innlegg. Det samme gjorde statssekretær Liv Lønnum fra Olje- og energidepartementet. NRK ville ikke komme. NRK ville ikke dekke arrangementet, verken i forkant eller i etterkant. Hva er greia, NRK? Får dere ikke lov av Arbeiderpartiet, eller har Erna sagt nei? Er dere forblindet av vindkraftlobbyen som selger miljøkriminalitet inn som “grønt skifte”. Ser dere ikke forskjell på faglitteratur og kommersiell propaganda, NRK?

NRK, dere har allerede lav troverdighet som formidler av aktuelle miljøsaker. Hvis dere unnlater å filme Lindseths kommende tordentale i kirka, faller troverdigheten ytterligere. Tilliten til NRK faller omtrent like tungt og hardt som de steinene som nå sprenges ut fra det norske grunnfjellet og blir til grus. Ved å underslå de faktiske forhold, ved å late som de dramatiske naturødeleggelsene ikke er virkelige, gjør NRK seg medskyldig i hubrodrap, ørnedrap, insektdød og rasering av den siste villmarka. 

Våkn opp og ta samfunnsansvar, NRK! Bevis at dere ikke sov dere gjennom hele journalistutdanningen. Bevis at dere ikke er styrt av vindindustrilobbyen. Bevis at dere ikke dikteres av Høyre/Arbeiderpartiet (det samme partiet?). Landet trenger uavhengige, sannhetssøkende journalister som tar samfunnsansvar .

Christina Fjeldavli
Motvind SørVest

Fotografiene er tatt i juli 2019 og viser villrein som har mistet leveområdene sine til vindindustrien på Kvitfjell (Kvaløya). Dette er bare en av mange miljøskandaler som NRK har nektet å informere det norske folk om. Fotografen velger å være anonym av hensyn til egen sikkerhet, noe som burde være interessant i seg selv, men ikke for NRK.

Autosvar fra NRK Trøndelag:

Screenshot_20190921_092637.jpg

Skaff deg Outlook for Android

Ballett for bevaring av villmarka?

Til Ingrid Lorentzen, sjef for Nasjonalballetten

Naturødeleggelser på Frøya, juli 2019, foto av Brage Sæther
Naturødeleggelser på Frøya, juli 2019. Foto: Brage Sæther

Vil Nasjonalballetten bidra til å sette søkelyset på den pågående raseringen av villmarka?

8. september bygget naturvernere en varde foran Stortinget, for å varsle om dramatisk tap av naturareal. Representanter for SV, Rødt, Fremskrittspartiet, Kystpartiet og MDG holdt engasjerte appeller. Det samme gjorde Naturvernforbundet, La Naturen Leve og Norges Miljøvernforbund, samt miljøaktivister fra alle deler av landet. Olje- og Energidepartementet sendte Liv Lønnum. Regjeringen sendte klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Markeringen var partipolitisk nøytral.

8. oktober tennes varder over hele landet for å varsle om vi nå er i ferd med å miste den aller siste villmarka. Samtlige varder vil bygges av stein fra ulike områder hvor grunnfjellet nå blir sprengt i stykker. Meningen er at vardebyggingen skal symbolisere solidaritet og samhold. De fleste nordmenn er mer eller mindre uvitende om naturtapet, da media i liten grad skriver om de pågående ødeleggelsene.

FN har i år fastslått at tap av naturarealer er et av våre største miljøproblemer. Tap av naturarealer fører til tap av artsmangfold. Når naturen raseres, blir kloden varmere. Tap av natur gir et mer ustabilt klima. Likevel foregår det nå en dramatisk nedbygging av norsk natur, uten at det er foretatt grundige konsekvensutredninger.  Alternativutredningene mangler helt. Naturmangfoldsloven blir brutt hver dag. En bølge av protester sprer seg gjennom hele landet, for vi nordmenn bryr oss om naturen.

Mitt spørsmål til Nasjonalballetten er: Har dere mulighet til å bidra til å sette søkelyset på den pågående nedbyggingen av villmarka? Kanskje kunne denne tematikken danne utgangspunkt for en koreografi, eller kanskje dere har andre idéer til hvordan problemet kunne løftes frem i offentligheten?

C. Fjeldavli, Motvind SørVest

 

 

Varsel: Den siste villmarka er i fare

Vardebilde, Irene, 19.09.2019.jpg
Varder bygges nå over hele landet for å varsle om at naturen er i fare. Foto: Irene Gjellestad

8. september bygget naturvernere en varde foran Stortinget, for å varsle om dramatisk tap av naturareal. Representanter for SV, Rødt, Fremskrittspartiet, Kystpartiet og MDG holdt engasjerte appeller. Det samme gjorde Naturvernforbundet, La Naturen Leve og Norges Miljøvernforbund, samt miljøaktivister fra alle deler av landet. Olje- og Energidepartementet sendte Liv Lønnum. Regjeringen sendte klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

8. oktober tennes varder over hele landet for å varsle om naturtapet. Samtlige varder vil bygges av sprengstein fra ulike områder hvor grunnfjellet nå blir sprengt i stykker. Meningen er at vardebyggingen skal symbolisere solidaritet og samhold. De fleste nordmenn er utrolig nok uvitende om at vi nå er i ferd med å miste den siste villmarka, da media i liten grad skriver om de pågående naturødeleggelsene. Fordi situasjonen er så prekær, har vi søkt om tillatelse til også å tenne en varde foran Slottet eller i Slottsparken.

FN har i år fastslått at tap av naturarealer er et av våre største miljøproblemer. Tap av naturarealer fører til tap av artsmangfold. Når naturen raseres, blir kloden varmere. Tap av natur gir et mer ustabilt klima. Likevel foregår det nå en dramatisk nedbygging av norsk natur, uten at det er foretatt grundige konsekvensutredninger.  Alternativutredningene mangler helt. Naturmangfoldsloven blir brutt hver dag. En bølge av protester sprer seg gjennom hele landet, for vi nordmenn bryr oss om naturen.

Vardebyggingen foregår på privat initiativ. Ingen har økonomiske interesser i aksjonen. Det eneste som driver oss er kjærligheten til naturen og planeten.

Christina Fjeldavli, Motvind SørVest

 

 

Byggesøknad

Kongefamilien

Det kongelige hoff
Det kongelige slott
Postboks 1 Vika
0010 Oslo

Kvitfjell 9
Kvitfjell på Kvaløya, 13. juli 2019

Søknad om å få bygge en varde utenfor Slottet

8. oktober 2019 tennes varder på fjelltopper over hele landet for å varsle at naturen er i fare. De fleste innbyggere i hovedstaden er uvitende om at vi nå er i ferd med å miste den siste villmarka, da media i liten grad skriver om de pågående naturødeleggelsene. Samtlige varder vil bygges av sprengstein fra områder over hele Norge, områder hvor grunnfjellet nå blir sprengt i stykker. Meningen er at vardebyggingen skal symbolisere solidaritet og samhold. Fordi situasjonen er så prekær, ber vi om tillatelse til også å tenne en varde foran Slottet eller i Slottsparken.

FN har i år fastslått at tap av naturarealer er et av våre største miljøproblemer. Tap av naturarealer fører til tap av artsmangfold. Tap av natur gir et mer ustabilt klima. Drivhusgasser lagres i skog og i myrer. Når naturen raseres, blir kloden varmere. Likevel foregår det nå en dramatisk nedbygging av norsk natur, uten at det er foretatt nødvendige konsekvensutredninger.  Alternativutredningene mangler helt. Naturmangfoldsloven blir brutt hver dag. En bølge av protester sprer seg gjennom hele landet, for vi nordmenn bryr oss om naturen. Vi har også et kongehus som setter naturen høyt.

Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål eller innspill til vardebyggingen.

Vennlig hilsen

Christina Fjeldavli, Motvind SørVest

Foto fra Venche Berglund, 08.09.19
Foto fra vardebygging foran Stortinget 8. september 2019

 

 

Erik Larsen: Det er nok nå!

IMG_20190916_204015.jpg

Erik Larsen har latt meg få dele appellen han holdt foran Stortinget 8. september, mot vindindustri i naturen.

Kjære folkevalgte og vindkraft-cowboyer! 

Det er nok nå. Vi har gjennomskuet dere. “Det er fare nå” , sa Per Fugelli. Han har gått av vakt. Det er vår vakt nå. Din og min.

Landet vårt. Naturen vår. Gode opplevelser fra barndommen. Rent vann, stillhet og ren luft. Lyden av vår, som fugler synger frem – er truet. 

Jeg tror på kraften i dere her i dag, altså ikke vindkraften…Men kraften i hver av deres egen stemme. Tal din sannhet. Spre bevissthet. Vi må stoppe dette overgrepet og landssviket mot naturen, folket og de kommende generasjoner. 

Jeg sier nei til vindkraft i norsk natur. Er du enig? Det er nok nå! Jeg hørte ikke. Det er nok nå! Masseutryddelsen av dyr, insekter og fugler må stoppes. Tap av leveområder er årsak nummer én og vindmølleutbyggingen bidrar i stor grad til det.

Vi vet fra forskning og erfaring at vindmøllene, eller turbinene, kapper ned fugler og insekter som kjøttkverner. De som legger til rette for dette, representerer ikke folket. Er det slik dere ønske å tjene og forvalte vårt rike? Ikke i min villeste fantasi hadde jeg tenkt at vi skulle få så korttenkte politikere i 2019. Forbedringspotensialet har aldri vært større. Jeg har et spørsmål: Hva med de som komme etter oss? Hva skal vi gi til dem?

Frekkhetens nådegave

Våre barn har allerede avslørt dere vindkraft-cowboyer, som svindlere under grønt flagg. Naturbarbarer er det dere egentlig er. Tjener dere rike på å ødelegge vår felles naturarv. Og på toppen av dette finansiert av skattebetalere gjennom «grønne sertifikater». Dere må jo ha frekkhetens nådegave. Fy skam dere!! Politikere og vindkraft-lakeier som ødelegger naturen for all fremtid, bør få sine navn hugget i stein. Skammens alter!

Vi skal aldri glemme dem som gjorde dette mulig. Vi er vitne til et massivt overgrep mot den norske befolkningen og vår felles naturarv. Alt under påskudd av klimakrisen, når det egentlig er profitt som gjelder. Flere av oss ser at vindkraftutbyggingen i økende grad kan knyttes til uredelighet, kameraderi og korrupsjon. Dette er unnfallenhet og maktmisbruk uten sidestykke i norsk historie. Mange folkevalgte i landet vårt bør skamme seg for egen apati.

I det siste har samfunnet også innsett at barna forstår dette bedre enn dere politikere. Barna tar ansvar for miljøet, men hva gjør dere? Dere må våkne, eller finne en annen plass å sove. Ta ansvar! Tenk fremtid for våre barn.

Tusenvis av gode nordmenn våkner. De har sett galskapen som rår, og flere våkner nå. Det er bra! 

To ting mener jeg er viktige her : Naturkjærligheten og demokratiet. Begge er truet av vindkraft-cowboyene og deres politiske marionetter. I respekt for grunnleggerne på Eidsvoll: Det er nok nå!

Verdien av uberørt natur

Det er ikke tvil om hva verdien av urørt natur betyr. “Vi er naturvesener med en guddommelig gnist” , sa Per Fugelli. Han omtalte naturens hellighet og fjellenes guddommelige. Arne Næss sa at fjellets storhet er større enn størrelsen på fjellet. For ham var fjellene hellige. Det er de også for meg. Nå sprenges de vekk, og det ryster selve grunnfjellet i folket vårt. De som er våkne, ser det. De som er følsomme, kjenner det inn i margen. De som sover tornerosesøvnen, må vekkes.

Overgrepene skjer akkurat nå! Angrepet på nasjonalhelligdommen, Guds Katedral, skjer akkurat nå. Kirken må komme på banen. Den har et spesielt ansvar for å forvalte Guds skaperverk. Hvor er de kristne henne. Det haster folkens. Gjør noe, sa presten.

Skammens statsminister

Erna Solberg. Snakk om å være frekk. Du, som fremstår som en av tidenes verste naturødeleggende statsministere, oppfordrer folk til å bruke den naturen, som du ennå ikke har rukket å ødelegge. Nei jeg snakker ikke om lakseoppdrett og at kysten vår dør. Jeg tenker spesielt på vindkraftutbyggingen. Du besøkte nettopp Prekestolen, Rogalands største turistmål, som snart vil få vindmøller til utsikt fra Gilja vindindustri, uten du har løftet en finger for få å stoppet det. I den forbindelse blir du intervjua i Stavanger Aftenblad, hvor du sier «at du er så lei av ordet skam». Skam er mer enn et ord, Erna Solberg. Ei skrev på en facebookside mot vindkraft, at du er skammens statsminister, Erna Solberg. Ja, for hvem er du statsminister egentlig. Norge eller … EU? 

Nei til voldtekt av naturen 

Lars Monsen forteller at det er kjærlighet til naturen og gleden han opplever i den, som er drivkraften til at han reise rundt å fortelle barn, ungdom og voksne om sine naturopplevelser. Han sier «ET SOLEKLART NEI!” til utbyggingen av vindkraft i norsk natur, fordi han vet verdien av den. Lars Monsen sier nei til voldtekt av naturen vår med skoger av vindmøller som dreper våre fugler. Han sier nei til dette svineriet som vindmøller vil være, og han ber våre politikere om å ta i bruk en svært god fjellvettregel: Det er ingen skam å snu. Nei, det er ikke for seint. Men det begynner å haste. Det er nok nå! Jeg er heilt sikker på at Lars Monsen sier med oss: DET ER NOK NÅ! Ja, det er faktisk for mye allerede.

Jeg vil videreformidle en hilsen fra Stavanger Turistforening. Foreningen ønsker en stopp i videre utbygging av vindkraft på land, og de vil kjempe for å få stoppet allerede gitte konsesjoner i Rogaland. I dag har de sin egen representant her, Ingvild Karin Langøy. Fantastisk bra! Send dette signalet opp til ledelsen nasjonalt og start en kampanje, for Den Norske Turistforening er avhengig av naturen, den som bygges ned nå. Skal Den Norske Turistforening legitimere seg selv må de faktisk gjøre en innsats for det folket de representerer.

Til slutt må jeg få si:

Her står jeg, for jeg kan ikke  la være. Jeg vil at ekkoet om at «Det er nok nå», skal ljome i hele landet.

Det er nok nå. Det er nok nå. DET ER NOK NÅ! 

Takk for meg.

Erik Larsen