Svar fra NVE vedr. høringssvar

Nå fikk jeg nettopp svar fra NVE vedr. høringssvaret jeg sendte dem vedr. forslaget om å gjøre om norgeskartet til målskive for dartpiler. Har ennå ikke fått svar på jobbsøknaden, men regner selvfølgelig med å bli innkalt til intervju, når man tar i betraktning mitt sjarmerende engasjement. Alle høringssvarene skal visstnok ligge her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing–nves-forslag-til-en-nasjonal-ramme-for-vindkraft-pa-land/id2639213/?expand=horingssvar

Screenshot_20191021_224302.jpg

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.