Ønsker du å bli klimafryktprofitør?

qrf
Å være klimafryktprofitør er svært lønnsomt, ikke minst i Norge. Tegning: C. Fjeldavli

Ønsker du å ta del i det irrgrønne skiftet? Ser du deg selv som fremtidig klimafryktprofitør?

Klimafryktinstituttet tilbyr nå et bachelor-program i Klimakorrupsjon. Studiet finansieres av det statlige forvaltningsorganet for utrydding av rødlistede fugler, i samarbeid med klimastiftelsen Zoro, meieriproduktgiganten Xine, HarryEnergi, Zmynk, Xmank, Zreir og Xtatkraft.

Å være klimafryktprofitør er svært lønnsomt, ikke minst i Norge hvor de styrende myndighetene kaster grønne sertifikater etter deg før du rekker å si CO2. Vær oppmerksom på at du ikke trenger å tro på klimakrisen for å profitere på klimafrykt, faktisk er det motsatte en fordel. Narkobaroner må holde seg unna dop for å få maksimal uttelling. Vindbaroner bør unngå ekte klimafrykt. For all del; skryt gjerne av Greta Thunberg på Twitter, men FNs klimapanel bør du skite i, for å bruke yndlingsuttrykket til en av våre forelesere.

Å tro på noe er et grunnleggende menneskelig behov. I Norge er Kapitalismen den nye statsreligionen. Markedsliberalisme er eneste vei til frelse, og søkkrike investorer har derfor fått rollen som moraliserende presteskap. Flere av de mest fremstående har vi ved Klimafryktinstituttet knyttet til oss som foredragsholdere; en åpenbar WinVind-situasjon, da klimaretorikk så langt har vist seg som den mest effektive kamuflasjen når man vil bedrive oljeleting i nordområdene.

Etter fullført bachelor i Klimakorrupsjon, kan du velge mellom to ulike masterprogrammet. Master i Fear, Blaming and Shaming passer for deg som vil inn i kommunikasjonsbransjen. Betydningen av å spille på frykt og skam bør ikke undervurderes. Dette er basiskunnskap ved oppstart av nye religioner. Ønsker du å jobbe mer direkte med brudd på Naturmangfoldsloven, er muligens Master i Extinction noe for deg. Ta kontakt hvis du ønsker nærmere informasjon om våre utdanningsprogrammer.

Klimaprofiterende hilsen

Klimafryktinstituttet

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.