Til Freiberg fra Kattuglas mamma

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg skal besøke Haram 3. desember, for å snakke med representanter for Motvind der. Mammaen til Kattugla har i denne forbindelse skrevet noen ord til ham. Andre kan gjerne bruke denne teksten, eller deler av den. Det er viktig at Freiberg får se at vi er mange som bryr oss om Haram:

Helga Gilbergs e-post til Freiberg, 22.11.19:

Til olje- og energiminister Kjell Bjørge Freiberg

Som medlem av Nei til vindkraftverk på Haramsøya er jeg glad for at du kommer på besøk. Jeg håper at du ser hvor unik og vakker øya er, og at du lytter, og legger deg på minnet, det representanter for gruppa forteller og viser deg. De vet hvilket ubegripelig overgrep vindkraftubygging vil være for hele øya – for naturen, fugleliv, beboere og besøkende.

Jeg håper også at du under og etter besøket husker at du ikke bare er energiminister. Du er først og fremst folkevalgt. Husk at du da er ombud og representant for dine velgere – også her på Haramsøya. Jeg håper derfor at du ikke bare ser og lytter. Vi setter vår lit til at du også handler og stanser vindkraftutbygginga på øya.

Berkåk 22.11.2019

Med vennlig hilsen

Helga Gilberg

Medlem av Nei til vindkraftverk på Haramsøya og av Motvind Norge

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.