Våkna før det e forseint

VÅKNA FØR DET E FORSEINT

Tekst: Erik Larsen, 22.11.2019

Hvis havet dør, ka ska eg og du gjør?  Hvis den siste uberørte natur e sprengt vekk og satt vindmøller på, kor ska me finna freden då?

Når politikere som styre, ser at du og eg bler sure og sinte, ka gjør de då? De sette opp vegbommar, gjerder folket inn. Nok bler aldri nok -makt e det de vil ha. De har satt folket i fengsel, så her står nå hu Ola og Kari. Kor lenge ska me bukka, tia og neia? Nok nå! ville Per Fugelli sagt. Det er fare nå.

Nå som politikarar seie ja te å styra sitt folk i ufrivillige retninger, diktert fra utlandet.  Kor adle ska overvåkes i sitt hjem. Ams og stråling e mange allerede blitt syke av. Ka folk e det som styre? Teknokratar uten hjerta. Ikkje venn. Har de mista all etikk og moral? Vår tids politikarar med mantraet «Whats in IT for me»? Fuck de!!

Me må ta landet tilbake fra de som selge det til utenlandsk kapital, i egen vinnings hensikt. Ein posisjon i et EU-system. Nam nam. Statsminister og ministere uten etikk og moral. Skam over de. Elefanten i grådighet rommet. Har de glemt de som bygde landet. Arbeiderne. De bygde det aldri for at våre folkevalgte sko selge vårt land.  – vår realkapital. Våre naturressurser.  Vår sjel.

Vårt land solgt te korporasjonene og de få familier så egentlig eige de. For nå selges Norge bit for bit. Sånn at korporasjonene bak EU og familiane bak de igjen, får snabelen inn i den nasjonale statskassen. Tror du ikke mine ord? Hørt om ACER, nå good bye NSB, så Vy. Eller bedre: Why?

Lakseoppdrett som drepe våre fjordar. Systematisk biologisk og kjemisk krigføring mot vår kyst. Våre landsmenn skal bli fratatt mulighet til selvberging. Koffor gjør de det? Det e styrt politikk. Destabilisering. Det må ble ein slutt på det. Nå må me våkna! Det e ikke for seint te d. Våkna fra din tornerosesøvn .Taco, nettbrett og Netflix-transen er over. Kom deg opp av stresslessen, før det e for seint. Legg vekk skjeggtrimmaren og sett de rosa tøflene fra deg, sterke mann, alfahann.  La den norrøne vikingenes ånd igjen stiga øve landet.

La verdiar om nestekjærlighet få strømma fram og la oss værna naturen førpengedisiplar ødelegge han, og dermed oss. Mørket drive lyset fram. Takk for din tid.  La oss gå ut i den gode strid. Kjemp for hva du har kjært og dø om så det gjelder. Ingenære levnes du som intet har sådd, bare høsta og haia te deg, slurpa og fortært det våre forfedre gjorde for oss.

Overveldet av naturødeleggelsene, spør vi: Hvilken forskjell kan jeg virkelig gjøre? Flere føler seg maktesløse. Hva hvis sannheten er at vi reduserer vår kraft, fordi vi har misforstått vår kraft i verden.  Ser du på deg selv som liten, er det også det du kan gi til verden.  Så opp og stå, frem å gå.  Jorden trenger akkurat deg! Nå!!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.