Dirigenten ved Runde hilser Kongen

CC0_5561-2
Dirigenten ved Runde hilser kong Harald. Foto: Per Einar Rekdal

Kjære kong Harald!

Tusen takk for hyggelig brev! Markeringen vi hadde foran Stortinget 8. september ble vellykket, synes jeg, til tross for at riksmediene ikke skrev stort om arrangementet. Heldigvis blir vindkraftsaken bedre belyst nå, i flere medier. Dag og Tid har denne uken en stor gravesak, med tittel “Innvendingane som vart tekne av vinden”. TV2 har avdekket at grønne subsidier sendes ut av landet, og gjemmes i et skatteparadis. Selv skulle jeg ønske at det kunne være mer fokus på bruddene på Naturmangfoldsloven. Som Kongen sikkert vet, blir unike naturområder rasert akkurat nå. Hundre vindkraftkonsesjoner er gitt, uten at vi har hatt en offentlig debatt om hvorvidt dette i det hele tatt er nødvendig, forsvarlig eller ønskelig.

Da Norges vassdrags- og energidirektorat la fram sitt forslag til en nasjonal ramme for vindkraft tidligere i år, et tiår etter at flere av konsesjonene ble gitt, kom det inn mer enn fem tusen høringssvar, de fleste negative. Høringssvarene dokumenterer at konsekvensutredningene har vært for mangelfulle. Lovbruddene ved pågående utbygginger er mange og alvorlige. Allikevel påstår olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg at gitte konsesjoner ikke kan trekkes tilbake. “En konsesjon er en rett”, hevdet han i Debatten på NRK 17. oktober. Imidlertid er ikke denne “retten” hugget i stein. Energilovens § 10-3 fastslår at en konsesjon “gitt på grunnlag av uriktige eller ufullstendige opplysninger om forhold av vesentlig betydning” kan trekkes tilbake. Opplagt er det av vesentlig betydning når et vindkraftverk truer fuglelivet. Konsekvensutredningene er åpenbart så ufullstendige at flere av konsesjonene snarest bør trekkes tilbake. Dette gjelder både for Sørmarkfjellet, Frøya, Finnskogen, kysten utenfor Møre og Romsdal og flere andre steder. Som flere har påpekt, står vi nå ansikt til ansikt med en energi- og miljøpolitisk skandale uten sidestykke i norsk historie.

I følge FNs naturpanel er tap av naturareal et av våre aller største miljøproblemer. Å ignorere naturens verdi er både kunnskapsløst, uklokt og uetisk. Det er også dypest sett uøkonomisk. Myndighetenes uansvarlige håndtering av våre felles ressurser og naturverdier, har fått flere tusen mennesker til å tvile på det norske demokratiet, noe som er svært alvorlig.

CC0_7819
Lundefugl ved Runde. Foto: Per Einar Rekdal

Rundabranden i Møre og Romsdal er i følge Store Norske Leksikon “Norges sørligste, store fuglefjell med et enestående fugleliv”. Mer 240 arter er observert på Runde og 100 km2 av havområdet rundt er derfor fredet. Imidlertid viser det seg at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), i det stille, har gitt konsesjon til bygging av vindkraftanlegg midt i lundefuglenes matfat, noe Norsk Ornitologisk Forening betegner som “sjokkerende”. Utbygging av havvind midt i fugletrekkene vil utvilsomt føre til grove brudd på Naturmangfoldsloven. Også Guleslettene, Haramsøy, Andmyran og flere andre steder med unik natur og fugletrekk står i akutt fare for å bli sprengt i stykker, uten at det er dokumentert at dette har noen som helst positiv effekt på klimaet. Snarere er vel det motsatte tilfellet. Det vi sapienser trenger, er å senke forbruket. Vi må stanse rovdriften på naturen, av hensyn til våre etterkommere.

Kjære kong Harald! Kunne du snakke med statsministeren, og med olje- og energiministeren, om nødvendigheten av å trekke tilbake konsesjoner gitt på mangelfullt grunnlag? De trenger å lytte til en som setter Norges beste foran personlige interesserer. Vi er ikke lenger enige i dette landet, og vi har heller ingen garanti for at Dovre blir stående med den politikken som føres.

Av hjertet tusen takk for alt du gjør, og alt du er. Dirigenten ved Runde hilser deg!

Vennlig hilsen Christina Fjeldavli

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.