Kjære Kjell-Børge🦉

 

Du kan sikkert forestille deg hvor fucka jeg ble, da TrønderEnergi og Stadtwerke München invaderte Frøya nå i våres. Hvem liker å få myrene sine endevendt? Hvem kan holde ut synet av grunnfjell som blir sprengt i fillebiter? Det luktet skarpt av krutt, som i helvetes forgård, og luften var grå av betongstøv. Forsøk å forstå, Kjell-Børge! Det var brutalt å se barndommens grønne dal forvandlet til et grotesk landskap med gravemaskiner, på syre.

Reiret mitt ligger under grus nå, og slektningene mine er borte. Likevel kjemper jeg hver dag, som en profesjonell soldat. Vil du vite hvorfor, Bro? Vil du forsøke å forstå meg? Jeg slåss fordi det fortsatt er noen ville fugler igjen. Det er ikke mange av oss, men vi finnes. Akkurat nå er vi i stor fare, og vet du hvem som kan redde oss? Det er deg, det. Olje- og energiministeren har makt og myndighet til å endre politikken. Han ikke høre på den sleske broren til finansministeren, for det er energiministeren som sitter i cockpiten, det er han som er ladet med flest terrawatt. Akkurat nå er det du, K-B, som kan hindre rasering av Haramsøy, og som kan stanse Havsul-prosjektet. Husk dette når du besøker Haram 3. desember. You’re the man!

Ser du hvordan lundefuglen bøyer hodet sitt, kompis? Nordens papegøye er av det høflige slaget, ikke som meg, den pubertale hubroen som sier “FUCK OFF!” til klimafryktprofitører, ugla som har fått ZERO-lederen på nakken. Hør på lunden likevel. Det er jo uansett avslørt at Norges vassdrags- og energidirektorat ikke har tatt hensyn til Naturmangfoldsloven, og at norske interesser heller ikke er ivaretatt. Ja, for du vet jo like godt som meg, at Erna ikke bryr seg om Norge. Faktisk tror jeg du bryr deg mer enn henne. Ja, og så er han ikke så verst, han Kjetil Lund, heller, NVE-direktøren. Disse fuckings vindkraftkonsesjonene ble jo gitt lenge før han fikk jobben, og mye er endret siden den tid. Innsikten vår, ikke minst. La oss ta hensyn til det, Bro! YOLO!

Ærbødigst

Bubo Bubo, statshubro (uten Acer-medlemskap)

 

PS

Jeg har krydret språket litt, for å få fram poengene mine. Regner med at du tåler det, du er jo tross alt nordlending. Trøndere og nordlendinger må holde sammen. Aldri glem det!

Viktig å merke seg at TrønderEnergi ikke har noe som helst med trønderske verdier å gjøre. Nå har de også byttet navn til TENSIO (=tensjonshodepine) fordi de var for utrønderske til å kunne holde på det første navnet.

Ordforklaringer

YOLO: You Only Live Once

Bro: Brother/ venn

Fucka: I denne sammenhengen betyr det “rasende” eller “forbannet”. Det kan også bety at man blir dårlig behandlet.

 

 

 

 

 

Våkna før det e forseint

VÅKNA FØR DET E FORSEINT

Tekst: Erik Larsen, 22.11.2019

Hvis havet dør, ka ska eg og du gjør?  Hvis den siste uberørte natur e sprengt vekk og satt vindmøller på, kor ska me finna freden då?

Når politikere som styre, ser at du og eg bler sure og sinte, ka gjør de då? De sette opp vegbommar, gjerder folket inn. Nok bler aldri nok -makt e det de vil ha. De har satt folket i fengsel, så her står nå hu Ola og Kari. Kor lenge ska me bukka, tia og neia? Nok nå! ville Per Fugelli sagt. Det er fare nå.

Nå som politikarar seie ja te å styra sitt folk i ufrivillige retninger, diktert fra utlandet.  Kor adle ska overvåkes i sitt hjem. Ams og stråling e mange allerede blitt syke av. Ka folk e det som styre? Teknokratar uten hjerta. Ikkje venn. Har de mista all etikk og moral? Vår tids politikarar med mantraet «Whats in IT for me»? Fuck de!!

Me må ta landet tilbake fra de som selge det til utenlandsk kapital, i egen vinnings hensikt. Ein posisjon i et EU-system. Nam nam. Statsminister og ministere uten etikk og moral. Skam over de. Elefanten i grådighet rommet. Har de glemt de som bygde landet. Arbeiderne. De bygde det aldri for at våre folkevalgte sko selge vårt land.  – vår realkapital. Våre naturressurser.  Vår sjel.

Vårt land solgt te korporasjonene og de få familier så egentlig eige de. For nå selges Norge bit for bit. Sånn at korporasjonene bak EU og familiane bak de igjen, får snabelen inn i den nasjonale statskassen. Tror du ikke mine ord? Hørt om ACER, nå good bye NSB, så Vy. Eller bedre: Why?

Lakseoppdrett som drepe våre fjordar. Systematisk biologisk og kjemisk krigføring mot vår kyst. Våre landsmenn skal bli fratatt mulighet til selvberging. Koffor gjør de det? Det e styrt politikk. Destabilisering. Det må ble ein slutt på det. Nå må me våkna! Det e ikke for seint te d. Våkna fra din tornerosesøvn .Taco, nettbrett og Netflix-transen er over. Kom deg opp av stresslessen, før det e for seint. Legg vekk skjeggtrimmaren og sett de rosa tøflene fra deg, sterke mann, alfahann.  La den norrøne vikingenes ånd igjen stiga øve landet.

La verdiar om nestekjærlighet få strømma fram og la oss værna naturen førpengedisiplar ødelegge han, og dermed oss. Mørket drive lyset fram. Takk for din tid.  La oss gå ut i den gode strid. Kjemp for hva du har kjært og dø om så det gjelder. Ingenære levnes du som intet har sådd, bare høsta og haia te deg, slurpa og fortært det våre forfedre gjorde for oss.

Overveldet av naturødeleggelsene, spør vi: Hvilken forskjell kan jeg virkelig gjøre? Flere føler seg maktesløse. Hva hvis sannheten er at vi reduserer vår kraft, fordi vi har misforstått vår kraft i verden.  Ser du på deg selv som liten, er det også det du kan gi til verden.  Så opp og stå, frem å gå.  Jorden trenger akkurat deg! Nå!!

Til Freiberg fra Kattuglas mamma

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg skal besøke Haram 3. desember, for å snakke med representanter for Motvind der. Mammaen til Kattugla har i denne forbindelse skrevet noen ord til ham. Andre kan gjerne bruke denne teksten, eller deler av den. Det er viktig at Freiberg får se at vi er mange som bryr oss om Haram:

Helga Gilbergs e-post til Freiberg, 22.11.19:

Til olje- og energiminister Kjell Bjørge Freiberg

Som medlem av Nei til vindkraftverk på Haramsøya er jeg glad for at du kommer på besøk. Jeg håper at du ser hvor unik og vakker øya er, og at du lytter, og legger deg på minnet, det representanter for gruppa forteller og viser deg. De vet hvilket ubegripelig overgrep vindkraftubygging vil være for hele øya – for naturen, fugleliv, beboere og besøkende.

Jeg håper også at du under og etter besøket husker at du ikke bare er energiminister. Du er først og fremst folkevalgt. Husk at du da er ombud og representant for dine velgere – også her på Haramsøya. Jeg håper derfor at du ikke bare ser og lytter. Vi setter vår lit til at du også handler og stanser vindkraftutbygginga på øya.

Berkåk 22.11.2019

Med vennlig hilsen

Helga Gilberg

Medlem av Nei til vindkraftverk på Haramsøya og av Motvind Norge

Kattuglesang

Kattugla, 22.11.19.jpg
Kattugla slik hun ser ut i Bubo Bubos fantasi

Tekst: Helga Gilbert og Kattugla

Jeg er ei gammel ugle. Heldigvis bor jeg i gammelskog i innlandet. Lever i fred med menneskene her. Sender dem bare sangen min i seine kveldstimer.
Men nå har rykter spredd seg. Innover skogene og fjellene. Vi er mange nå – ugler og andre fugler, ja, til og med småfuglene – som bruser redd med fjærene.
Hittil har vi nok opplevd at menn med store, stygge maskiner kommer og meier ned hjemtraktene våre. Reirplasser og matlagre, ja, til tider også reir med egg og fugleunger blir rasert. Hjemløse flykter vi.
Nå forteller ryktene om en mye større fare. Om mennesker med digre maskiner, røyk og smell som ikke bare meier ned skogen. De legger alt øde. De etterlater seg milevis med stein og grus. Alle flykter der de farer fram. Ikke bare vi fugler, men også mus, lemen, harer, rev, rådyr, hjort og rein. Alt som kan krype og gå. Alle, alle vil bort, bort! Men hvor skal vi dra? Hvor finner vi nye hjem og fred? Et nytt rykte suser også gjennom skogen til gammelfurua hvor jeg bor: I ødemarka disse menneskene skaper, reiser de nye skoger som dreper fugler og insekter. Høy trær med vinger som snurrer i vinden og som skader og dreper alt som flyr.
Det får selv ei gammel ugle som meg til å skjelve og hutre av frykt.

Men jeg har også hørt om en hubro-unge fra Frøya. Skadet og hjemløs. Likevel prøver han tappert å ta til motmæle mot disse menneskene som vil ødelegge oss og våre hjemtrakter. Lille Bubo Bubo tenner en gnist av håp i meg.
Han har også vekket til live et minne fra yngre år. Da hørte jeg mennesker med skrekk fortelle om noe de kalte film. Fuglene, sa de. Fortalte om store fugleflokker som angrep og jaget menneskene. Er det slike midler vi må ty til, Bubo Bubo?

Hilsen Kattugla
(Nedtegnet av min menneskevenn Helga Gilberg)

Makt og avmakt

Tekst: Laila Haukeland

DSCF6521.JPG
Frøya, juli 2019. Foto: Brage Sæther

Ei helsing til Frøya sine vindkraftmotstandere, og takk for gjestfriheten me møtte der på landsmøtet. Folk mot folk. Makt og avmakt.

Eg er vindkraftmotstander fordi det ryster meg innvendig å sjå hvor liten egenverdi naturen, og det biologiske mangfoldet har, i forhold til denne industriutbyggingen. Mange steder i landet kjempes det nå mot å få vindkraftindustri i nærnaturen. Dette foregår i distriktene, ikke i byene. Også min kommune Masfjorden, som innehar noen av de siste uberørte naturområda i Hordaland, er ramma.

I helga deltok eg derfor på landsmøtet til den nye landsdekkende organisasjonen Motvind Norge. Møtet ble holdt på Frøya i Trøndelag, hvor lokalsamfunnet har satt vindkraft på dagsordenen. Der pågår utbygging på Frøya i Nessadalen og det er nettopp mitt møte med Nessadalen jeg vil fortelle om. Møte med politi, makt og avmakt, folk mot folk.

Eg er sjukepleier, eg, og det må eg kunne seie med stolthet. Det innebærer også at eg har ei hjelpeplikt 24/7 året rundt, enten eg er på jobb eller privat i ein akuttsituasjon der liv og helse trues. Då er politibetjenten ein av mine nærmeste kollegaer i førstelinjetjeneste. Møtet med Nessedalen var derfor spesielt for meg. Hadde det skjedd noko der, så måtte eg trådd til i samarbeid med politi, slik plikta mi er.

Det var heilt surrealistisk for meg å sjå kva som skjer på Frøya no. Hender virkelig dette, i Norge? For det eg ser, ser eg på eit mellommenneskelig plan. Me er vande med å ha tillit til politiet. Den tilliten var fullstendig borte, i Nessadalen. Eg tenker om det som folk mot folk, makt og avmakt. Heilt i starten av engasjementer mitt la eg merke til Frøya si Facebook-gruppe og uten tvil har dei stått i bresjen for landsomfattende motstand. For det er eg takknemlig. Men tidlig der såg eg noko som fekk meg til å tenke.

Når bestemødre setter seg ut på tuer og knauser i naturen, strikker og GRÅTER, då er det på tide å lytte. Bestemødre gråter normalt ikkje åpenlyst, men på Frøya skjedde det for åpent kamera. Ja, så lytt da! For det skjer meir i denne vindkraft-saka som kan ha ødeleggende ringvirkninger i samfunnet vårt. Makt og avmakt. Brudd av tillit. Folk mot folk. Sår som vil henge igjen i generasjoner. Splid i bygdesamfunn. Forakt for overmakta. Sinne. Frykt.

Kva samfunn vil me egentlig ha? Er det virkelig slik at vindkraftindustrien trumfer alt, legger øde både natur og folkets tillit? Er det verdt det? Er det verdig Norge? Vil det kunne tenkes å ha innvirkning på at folk ikkje bryr seg lenger om hjelpeplikta, for då må ein stå sammen med politiet? De to unge menn som i Nessadalen hadde på seg sin uniform var på oppdrag. Nokon har sendt dei på oppdrag med ein klar instruks. Det var ikkje lett å forstå den instruksen, ein måtte berre observere kva som gjekk føre seg. Filming av folk med mobil, så eg er nok sikkert festa til film eg og der. Kva er hensikten med den filminga, mon tru…. Kartlegge motstandere? Vise makta? Valget kunne vært så enkelt som å sitte i bilen for politiet, være til stede, men valget blei oppsøkende mot folk. Hvorfor?

Eg tenker som så at første gang ein slik instruks må følges, så vil det nok skape litt ubehag innvendig. For det som skjer er faktisk å gå etter folk i eit naturområde, der det er lagt til rette for hotdog-lunsj. I eit område uten sperrebånd eller annen synlig avsperring av området, kun nokon koordinatorer på eit oppslag som eg forstår lite av. Etter fleire ganger ein må utføre ein slik instruks, vil eg trur det skjer ei tilvenning innvendig i sjølv den mest garva omgjengelige politimann. Det såg me… når hotdogen blir tatt ut av handa på folk, då går ein for langt. Kor går egentlig grensa når ein går for langt i det Norge me trudde me hadde? Eg ønsker for alle, eg, at ein skal gå heim fra arbeid og tenke i dag gjorde eg ein bra jobb. Det der var ingen bra dag.

Eg har lovd meg sjølv heilt fra start at om eg taper ein kamp på utsida, skal eg i alle fall ikkje tape kampen på innsida i meg sjølv. Derfor gav eg ein klem til eine politimannen, kanskje dagen på jobb blei litt bedre? Ikkje veit eg, men for meg var det ingen god dag. Eg er mot vindkrafta, ikkje mot mennesker. Møtet med Nessadalen og politi var surrealistisk og heilt på tvers av min tillit til politiet. Er det dette me har i vente, me som føler oss trua av vindkraftsindustrien sitt inntog.

Det som var verst å sjå, var at bestemødrene ikkje gråt lenger. Dei var sinte, bitre og i avmakt. Angrep er beste forsvar, seiest det. Og ja, der var mellommenneskelige forsvarsangrep som skjedde der i Nessadalen, både frå politi og folket. Det skjer i Norge, og det er ikkje verdig landet. Når bestemødre gråter, er det på tide å lytte. Det er naturen dei feller tårer for. Bestemødrene i Nessadalen skjulte  tårene sine bak sinne og avmakt. Det var vondt å sjå. Skulle så gjerne gitt kvar ein av dei bestemødrene ein klem, men det blir vanskelig på avstand. I alle fall vil eg takke så mykje for ein enorm gjestfrihet, godt fagseminar, god mat og underholdning. Frøya, dåke er eit godt folk, tvers igjennom. Takk.

DSCF6496.JPG
Frøya, juli 2019. Foto: Brage Sæther

Konkurranse for stjernepedagoger

Hubro, staving, skole, 06.08.19

Bubo Bubo utlyser konkurranse for spesielt talentfulle og ambisiøse lærere.

Er du en hyperaktiv, irriterende idealistisk og superengasjert lærer med unaturlig høyt dopaminnivå? Brenner du for gjennomsnittspolitikere med stort ego, lav EQ, kognitive vansker og tilpasningsproblemer? Ønsker du å gjøre en forskjell for ville dyr og fugler som må dele planet med nevnte sapiens-segment? Da er dette konkurransen for deg. 

THE ULTIMATE TEACHER CHALLENGE

Oppgave: Forklar slik at en norsk gjennomsnittsstortingsrepresentant kan forstå det, hvorfor Andmyran må vernes. Redegjør for hvorfor det er stortingsrepresentantens oppgave å adressere det problematiske ved at OED og NVE har gitt konsesjoner til kraftverksutbygginger i naturområder med torvmyr og fugletrekk. Drøft problemet med misbruk av grønn retorikk. Vurdér hvorvidt vi trenger et lobbyregister på Stortinget. 

Forklaring til oppgaven: Du skal filme deg selv mens du forteller og forklarer. Se rett inn i kamera. Snakk tydelig og unngå vanskelige ord. Bruk mimikk og toneleie bevisst for å unngå at mottakeren sovner, eller tar fram mobilen. Bruk av tegninger, plansjer og animasjoner kan gjøre det lettere for den folkevalgte å forstå vanskelige begreper som “trekkfugl” og “torvmyr”. Vær klar over at flere av stortingsrepresentantene responderer godt på illustrasjoner fra spillene Candy Crush og Angry Birds.

Merk: Alle regjeringsmedlemmer har krav på å få fagstoffet intravenøst.

Last filmen opp på YouTube og send lenken til christina.fjeldavli@vtfk.no. Alle gode bidrag vil bli publisert på bloggen. En vinner kåres 13. desember.

Melken har satt seg fast. Sakset fra TB

IMG_20191119_161426.jpg

Kjære Tine!

“En gang var det her ute alt skjedde, det var her konger falt og store avgjørelser ble tatt”, drønner en dyp mannsrøst, akkompagnert av fjellandskap og ville fugler i flokk. Referansen til sagatiden gjør den nasjonalromantiske stemningen komplett, og det er lett å la seg forføre. Likevel setter vi melken i halsen, for “hvilke store avgjørelser” er det dere indirekte støtter i dag, Tine? Siktes det til avgjørelsen om å utrydde smølalirypa på Frøya, kanskje? Eller er det sprengningen av Kvitfjell det handler om?

Kjære Tine, den deilige lettmelken har satt seg fast i halsen, for det er ikke bare melken som er lett. Også Naturmangfoldsloven tar dere lett på, kan man få inntrykk på. Fortell oss, hvordan kan dere reklamere for egne produkter med nasjonalromantiske virkemidler, når dere samtidig opptrer som hovedsponsor for en selverklært “miljøstiftelse” som aktivt promoterer nedbygging av norsk natur? Ja, vi vet at dere samarbeider med ZERO om “fossilfri tungtransport og fornybar plast”, som er bra i seg selv, men er det ikke problematisk likevel at “folkets Tine” gir økonomiske muskler og moralsk legitimitet til en aktør som er på kollisjonskurs med naturvernere over hele landet? Er dere tjent med å delta i et spleiselag sammen med både Zephyr og TrønderEnergi? Dette er tvilsomme aktører som har profilert seg gjennom å sprenge i stykker noen av de vakreste naturområdene våre.

Kjære Tine! Melken har blitt sur. Den sitter bom fast i halsen, og vi klarer ikke å svelge…Vil dere reklamere med levende bilder av fugler i flokk, synes vi dere skal gå over til å sponse Norsk Ornitologisk Forening. Vil dere vise fram bilder av urørt fjellandskap og gammel skog, kan vi anbefale Motvind, La Naturen Leve, Norges Miljøvernforbund eller Naturvernforbundet som partner. Om meierigiganten virkelig vil støtte en aktør som promoterer industrialisering av natur, foreslår vi at dere bruker bilder av grusplatåer, stressede reinsdyr eller kvestede fugler i neste reklamefilm. Uansett hva dere velger, ønsker vi dere lykke til med omdømmebyggingen!

Fucka av melkekartongen

Har en hubro blitt fucka med mange nok ganger, så vet han hva det går i. Bubo Bubo kjenner igjen følelsen. Å være fucka er å sitte en fredag kveld foran tv-en, og ane fred og ingen fare, for så brått å få en mental knyttneve midt i nebbet, i form av en hyklerisk melkereklame med klare referanser til sagatiden. Det er fucka å se en fugleflokk fanga på film av en meierigigant som sponser den mest ihuga pådriveren for reirtyveri i hele landet. 

Bubo Bubo veit at han blir fucka med, når han ved frokostbordet blir tvunget til å se på en melkekartong som kommer rett fra den leverandøren som legitimerer og finansierer driften til det gusjegrønne skiftets yppersteprest. Dunhårene reiser seg, og han flakser desperat med vingene av alle krefter, når melken tvinges ned i halsen på ham, av ei stripete ugle fra egne rekker. (Fra sine egne skal man få det!) Meierigiganten er åpenbart ei hellig ku som ikke skal røres, så Bubo Bubo får vær’ så god å finne seg i at frokosten er i seng med fienden. Makan! 

Hvis man vil nå inn til deg

Det skal for faen ikke skrives dikt i dag

i dag blir kortprosa

grafer, søyler og Excel-ark

slikt du tror på

slikt som kan måles, mønstres og veies

telles opp og regnes ut

slikt som kan pakkes inn

med grønt papir

og selges inn

med skjorte og slips

slikt skal vi snakke om i dag

for det handler om bunnlinjen

det umiddelbare

som opptar deg her og nå

det heter jo så fint at man skal leve i nuet

da kan man ikke tenke på eventuelle oldebarn

eller hubrounger

da er det pungen man må fokusere på

hvis man vil nå inn til deg