“At et prosjekt er samfunnsøkonomisk lønnsomt, betyr ikke at alle i samfunnet vil tjene på det” (Kjetil Lund, NVE)

“At et prosjekt er samfunnsøkonomisk lønnsomt, betyr ikke at alle i samfunnet vil tjene på det”, skriver NVE-direktør Kjetil Lund i Dagens Næringsliv 10. desember, om kraftkabelen Northconnect som er planlagt mellom Hardangerfjorden og Skottland. Norges vassdrags- og energidirektorat “anslår at de norske kraftprisene vil øke med 1–3 øre per kilowattime (kWh) i gjennomsnitt over kabelens levetid på 40 år”. Dette innebærer at en vanlig norsk forbruker mest sannsynlig vil tape på prosjektet. Når NVE likevel insisterer på at prosjektet er “samfunnsøkonomisk lønnsomt” skyldes det at “gevinsten til dem som tjener, er høyere enn tapet til dem som taper”, ifølge direktøren.

For at flere skal forstå Norges vassdrags- og energidirektorats underliggende logikk, inviteres det nå til språkkurs i lokalene i Middelthuns gate 29, fredag den 13. klokken 13. Det første vi skal se nærmere på er ordet “samfunn”. Er det virkelig nødvendig å bruke tid på et såpass veletablert begrep, er det kanskje noen som vil spørre seg. Svaret er et ubetinget JA, for at ordenes innhold endrer seg med tiden, er noe enhver språkforsker vet. Faktisk er det også slik at ett og samme ord kan ha ulike betydninger samtidig, avhengig av hvem som uttaler ordet. Det er på ingen måte gitt at begrepet “samfunn” rommer det samme for en NVE-ansatt som det gjør for en vanlig frøyværing, eller rogalending.

I følge den nettbaserte Bokmålsordboka, som driftes av Universitetet i Oslo, er et samfunn “folk i en stat (med felles institusjoner, lover, sedvaner, tradisjoner osv.)”. Norges vassdrags- og energidirektorat har i sin forståelse av begrepet “samfunn” støttet seg på det faktum at substantivet “folk”, av Universitetet i Oslo, blir oppgitt i ubestemt form. Samfunnet inkluderer altså ikke “alle folkene”, i bestemt form, men bare en liten elite, “noen folk”. Disse utvalgte har spisse albuer og eierandeler i store kraftselskaper. Som vanlig borger i landet kan du trøste deg med at vinnerne faktisk tjener mer enn du taper, når strømmen blir dyrere. Ikke minst er det “samfunnsøkonomisk lønnsomt” når råtassene gjemmer unna inntekten sin på Cayman Island. Du skal være bra surmaga hvis du ikke klarer å glede deg litt over det!

Kilder

https://www.dn.no/innlegg/energi/kraftkabler/krafteksport/innlegg-fra-nve-sjefen-ny-nordsjokabel-kan-oke-kraftprisene-med-ett-til-tre-ore/2-1-720414

https://www.nrk.no/hordaland/nve_-omstridt-sjokabel-til-storbritannia-vil-bli-lonnsom-1.14816867

https://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=SAMFUNN&ant_bokmaal=5&ant_nynorsk=5&bokmaal=+&ordbok=bokmaal

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.