Informasjonsbrosjyre for Motvind Norge

Vi som kjemper for å verne økosystemene har alle de gode argumentene. Det vi trenger å gjøre er å sørge for at disse argumentene blir hørt og forstått. Dette er grunnen til at naturvernere skriver og skriver hver eneste dag. Dette er også grunnen til at vi har laget denne enkle brosjyren. Det handler om å appellere til både hjerter og hjerner.

Tusen takk til Per Einar Rekdal, Jan-Egil Eilertsen, Espen R. Dahl, Alex Ryslett, Ulla Falkdalen og Tom Roger Østerås som raust har latt oss bruke sine fotografier. Takk også til alle som har bidratt med konstruktive innspill underveis.

Håpet er at brosjyren skal være opplysende for personer som ikke er så kjent med vindkraftproblematikken fra før. Vi ønsker samtidig å løfte frem det vi vil ta vare på, til inspirasjon for alle som jobber med saksfeltet.

Du kan laste ned brosjyren herfra: Brosjyre, Motvind, 03.06.2020

Bare print brosjyren ut og del videre! Det er det som er meningen.

Motvind brosjyre, side 1
Side 1
Motvind brosjyre, side 2
Side 2
Motvind brosjyre, side 3
Side 3
Motvind, brosjyre side 4
Side 4

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.