På ytre høyre fløy sammen med Jens Stoltenberg

hdrpl
Fuglevenner befinner seg, ifølge Dagsavisens kommentator Hege Ulstein, på ytre høyre flanke i det politiske landskapet, sammen med den kjente høyreekstremisten Jens Stoltenberg. Illustrasjon: Christina Fjeldavli

Dagsavisens kommentator Hege Ulstein går 14. februar 2020 til angrep på vindkraftmotstand generelt og Motvind spesielt, i et innlegg hun har kalt «Motvind fra alle kanter». Hun innleder med å referere til den dystopiske filmen «The age of stupid». I filmen møter man en bonde som møter “stupid” motstand når han forsøker å sette opp et vindkraftanlegg. Også i reklamen som er plassert rett under kommentaren, manes det til vindkraftutbygging. Her vises et «live» opptak av den kjente dommedagsklokka fra Vindkraftnå-kampanjen til Norsk Vind og Try. «Klokka tikker mot 2030», og annonsekroner fra Norsk Vind tikker inn på Dagsavisens konto. Inne på selve kampanjesiden, informeres det om «hvorfor vindkraft på land er en del av klimaløsningen».

Etter å ha insinuert at vindkraftmotstand er «stupid» fordi det fører til verdens undergang, går Ulstein over til å forklare NIMBY-begrepet for den uinnvidde leser. NIMBY er en forkortelse for Not In My Backyard. Ulstein mener at vindkraftmotstandere kun bryr seg om sin egen bakgård. Hun går ganske enkelt ut ifra at motstandere selv må være rammet. Om hun sjekket fakta, ville hun kanskje blitt overrasket. Flere av de mest aktive motstanderne bor i områder uten vindindustri. Selvsagt finnes det i tillegg aktivister i områder med pågående eller planlagt utbygging. Er det så uforståelig, at folk protesterer mot å få 200 meter høye turbiner i nærnaturen sin? Er det så rart, at noen ønsker å la hubroen leve? Skal ikke reindriftseieren få lov til å kjempe imot når beiteområder sprenges i stykker? I Oslo og Bærum protesteres det på 40 meter høye master.  

Selv om det er flere organisasjoner som arbeider målrettet for å stanse naturødeleggende vindkraftprosjekter, velger Hege Ulstein å kun kommentere Motvinds innsats: «Her i Norge har aksjonsgruppa «Motvind» mobilisert og kjørt kampanjer mot planlagte vindmølleparker. De bråker, de er stygge, de dreper fugler og de ødelegger naturen, er kjernebudskapet. For ytre høyre kan det se ut til at vindmøllen er blitt den nye muslimen», skriver Dagsavisens kommentator. Det er helt riktig at støy, lavfrekvent lyd og vibrasjoner i bakken skaper problemer for både mennesker og dyr. Det stemmer også at vindkraftanlegg representerer visuell forsøpling, men dette har aldri vært Motvinds hovedargument. Det alvorligste er nok at økosystemer ødelegges. Ville dyr, fugler og insekter mister sine leveområder. Karbonlagrende myrer og skog sprenges i stykker. Norsk Ornitologisk Forening, Norges Miljøvernforbund og La Naturen Leve er blant organisasjonene som mener at det er viktig å ta vare på det lille vi har igjen av villmarkspregede områder. Ifølge FNs naturpanel er tap av naturareal et av klodens største problemer.

Å insinuere at naturvernere tilhører «ytre høyre» er absurd, og tyder på at Ulstein ikke har satt seg inn i den saken hun så bastant uttaler seg om. Merkelig er det også når Ulstein påstår at vindkraftmotstandere er positive til havvind. Hvor tar hun det fra? Hun kan ikke ha lest de offisielle uttalelsene til Motvind Norge eller Norges Miljøvernforbund. Ei heller kan hun ha lest hva Norsk Ornitologisk Forening skriver om havvindprosjektet Havsul 1.

“Dagens vindkraftutbygging savner sidestykke i norsk energi – og naturforvaltning. Her har politikerne laget et politisk og økonomisk regime som gjør det mulig for sterke kapitalkrefter å gjøre ubotelig skade på nasjonale naturverdier uten å betale en øre til samfunnet for ødeleggelsene”, skriver tidligere informasjonsdirektør i Norges vassdrags- og energidirektorat, Sverre Sivertsen, i en kronikk som ble publisert i Adresseavisen 2. juni 2019.

Jens Stoltenberg, NATO-leder og tidligere statsminister i Norge, skriver i selvbiografien sin at han kjempet hardt imot innføringen av de grønne sertifikatene som har ført til den massive vindkraftutbyggingen. “Hvordan kunne SV være for noe som tapper fellesskapet for milliarder, ødelegger urørt natur og tar livet av massevis av havørn og truede ugler?” undret han, allerede i 2006, men han fikk ingen gode svar (side 421 og 422). Da han til slutt måtte gi seg, lovet han seg selv å aldri igjen gå imot sin egen overbevisning.

Hege Ulstein har i sin kommentar 14.02.2020 levert et oppkok av myter og fordommer, blandet med impulser fra en dystopisk film. Vi får innsyn i et meget spesielt verdensbilde hvor naturvernere hører hjemme på ytre høyre flanke i det politiske landskapet, sammen med Jens Stoltenberg. «Klimaendringene er menneskeskapte. Vi får ikke avverget denne krisen hvis vi i tillegg skal lage menneskeskapte hindringer for løsningene på problemet», konkluderer Ulstein. Det faller henne ikke inn at intakt natur kan være en del av løsningen.

Hege Ulstein, Dagsavisen, 14.02.2020

Skjermdump fra Dagsavisens nettside 15.02.2020. Kilde: https://www.dagsavisen.no/debatt/kommentar/motvind-fra-alle-kanter-1.1664333

Advertisement

4 thoughts on “På ytre høyre fløy sammen med Jens Stoltenberg

 1. leveveg February 16, 2020 / 8:12 am

  Ja, selv våknet jeg opp til et sjokk med dette Ragnarok, da jeg trodde vindkraft var lagt dødt i Norge etter at økofilosof Nils Faarlund sammen med storbøndene etter Balkehøgda nedkjempet Havgul og vindkraftverket etter Totenåsen Skyline. Faarlund har da i alle år siden vært aktiv i å argumentere hvorfor vi, som det eneste land i Europa, virkelig ikke trenger vindkraft. Å insinuere at vår friluftslivslegende og fremste advokat for langsomt friluftsliv (slow adventure) er ytre høyre og en potensiell fascist, tar jeg som en stor, personlig fornærmelse.

  Like

  • christinafjeldavli February 17, 2020 / 12:22 pm

   Dagsavisen skylder oss egentlig en unnskyldning. Utrolig pinlig at kommentatoren deres er så kunnskapsløs og sneversynt. Tenk å indirekte påstå at både Stoltenberg og Moxnes befinner seg på ytre høyre flanke i det politiske landskapet. Dama har virkelig ikke peiling på det hun skriver om her.

   Like

 2. TIM MATHIESEN February 20, 2020 / 3:14 pm

  Christina, jeg savner bare i dine artikler at dier rett ut at vindkraft er miljøkriminalitet, til lands og til vanns. For et er jo det.
  Folk våkner ikke før de hører det sagt rett ut, for det har ingen sagt til dem før.

  Like

  • christinafjeldavli February 20, 2020 / 3:27 pm

   Hei Tim!

   Jeg er helt enig i at det som nå foregår er miljøkriminalitet satt i system. Dette skrev jeg også i Motvind SørVests høringssvar vedr. havvind (til NVE). Dette stod på trykk i Tønsbergs Blad, så det er noe jeg står for offisielt. Vi er nok ganske så enige:-) Tusen takk for engasjementet!

   Vennlig hilsen Christina

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.