Kommentar til Hege Ulsteins kommentar, forkortet

hdrpl
I innlegget “Motvind fra alle kanter” forsøker Dagsavisens kommentator Hege Ulstein å plassere motstandere av landbasert vindkraft ytterst til høyre i det politiske landskapet. Imidlertid er Rødt det eneste partiet som helt konsekvent har gått imot landbasert vindkraft.

Dagsavisens kommentator Hege Ulstein gikk nylig til angrep mot vindkraftmotstandere generelt, og Motvind spesielt, som omtalt i Klassekampen 19. februar. I innlegget “Motvind fra alle kanter” forsøker Ulstein å plassere motstandere av landbasert vindkraft ytterst til høyre i det politiske landskapet. “For ytre høyre kan det se ut til at vindmøllen er blitt den nye muslimen”, påstår hun, og insinuerer dermed at høyreekstreme rasister har hopet seg opp i vindkraftmotstandernes rekker. Imidlertid er Rødt det eneste partiet som helt konsekvent har gått imot landbasert vindkraft.

Jens Stoltenberg forteller i selvbiografien Min historie (2016) om hvor tungt det var å kjempe imot de grønne sertifikatene midt på 2000-tallet. Både næringslivet, opposisjonen og regjeringspartnerne SP og SV presset på. “Hvordan kunne SV være for noe som tapper fellesskapet for milliarder, ødelegger urørt natur og tar livet av massevis av havørn og truede ugler?” undret han seg, men fikk ingen gode svar. Stoltenberg opplevde at ordningen med de grønne sertifikatene ble presset gjennom av sterke økonomiske krefter.

Er Hege Ulstein upåvirket av sterke økonomiske krefter i sitt freidige forsvar av den pågående vindkraftutbyggingen? I reklamen som er plassert rett under kommentaren hennes, argumenteres det for at industrialisering av villmarka er nødvendig. Her vises et «live» opptak av den kjente dommedagsklokka fra Vindkraftnå-kampanjen til Norsk Vind og Try. «Klokka tikker mot 2030», og annonsekroner fra Norsk Vind tikker inn på Dagsavisens konto. Inne på selve kampanjesiden, informeres det om «hvorfor vindkraft på land er en del av klimaløsningen». Hege Ulsteins samarbeid med næringslivets selvutnevnte “miljøstiftelse”, vindkraftpådriveren Zero, er forøvrig godt kjent. Seinest i november 2019 deltok hun i en panelsamtale på Zero-konferansen.

Det er nærliggende å alludere til den komiske karakteren Don Quijote når vindturbinmotstand skal latterliggjøres, og Dagsavisens kommentator klarer ikke å motstå fristelsen. Mer originalt er det kanskje når hun sammenligner dagens situasjon med det som skjer i den dystopiske filmen “The age of stupid”. I filmuniverset kan klodens klima reddes gjennom vindkraftutbygging, men dessverre hindres dette av “stupid” motstand, den samme stupide motstanden som Hege Ulstein selv så tappert kjemper imot. «Klimaendringene er menneskeskapte. Vi får ikke avverget denne krisen hvis vi i tillegg skal lage menneskeskapte hindringer for løsningene på problemet», konkluderer Ulstein. Det faller henne ikke inn at intakt natur kan være en del av løsningen.

hdrpl
Jens Stoltenberg forsøkte å hindre innføringen av de grønne sertifikatene midt på 2000-tallet, men de økonomiske kreftene som presset på var for sterke.
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.