Brudd med ILO-konvensjon nr. 169

qrf
Erna Solberg, hva skal vi med en klimakur som inneholder gruveslam, betong, mikroplast, sprengte fjell, kvestede fugler, barnearbeid i Kongos koboltgruver, oljeleting i nordområdene, flyreiser til klimatoppmøter med World Economic Forum og vindturbinhydraulikkolje? Illustrasjon: Christina Fjeldavli

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (International Labour Organization, ILO) er FNs organisasjon for arbeidslivet. ILO-konvensjon nr. 169, som norske myndigheter ratifiserte i 1990, er en folkerettslig bindende avtale utarbeidet for å gi urbefolkninger verden over et spesielt vern. Konvensjonen består av 44 artikler og er undertegnet av 23 land. Dessverre kan det virke som om norske myndigheter har glemt sentrale deler av avtalen. Ifølge artikkel 2 skal regjeringen verne urbefolkningens “rettigheter og […] garantere at deres integritet blir respektert”. Snarere er det vel det motsatte som skjer på Fosen akkurat nå, når Fosen Vind, etter å ha ødelagt viktige beiteområder, inviterer reindriftseiere til å underholde ved åpningen av Storheia vindkraftanlegg. At våre styrende myndigheter har tilrettelagt for dette, er en stor skandale.

Ifølge ILO-konvensjon 169, artikkel 13, skal regjeringen respektere urbefolkningens “forhold til landområder og/eller territorier der de lever eller på annen måte bruker”. Likevel ser vi nå at naturødeleggende vindindustri truer reindriften, fra Øyfjellet i Vefsn i nord, til Stokkfjellet i Selbu i sør. Artikkel 15 fastslår at urbefolkningens “rett til naturressurser i deres landområder skal sikres spesielt”. Mener regjeringen at Repparfjorden sikres gjennom dumping av gruveslam? Sametingspresident Aili Keskitalo mener det motsatte, men henne vil regjeringen tydeligvis ikke lytte til, ikke når de samiske interessene kolliderer med storkapitalens interesser.

Erna Solberg, hva skal vi med en klimakur som inneholder gruveslam, betong, mikroplast, sprengte fjell, kvestede fugler, barnearbeid i Kongos koboltgruver, oljeleting i nordområdene, flyreiser til klimatoppmøter med World Economic Forum og vindturbinhydraulikkolje? Kan vi få tak i en ny farmasøyt?

hdrpl
Samiske rettigheter blir overkjørt av Fosen Vind, med styrende myndigheters velsignelse. Illustrasjon: Christina Fjeldavli

Anbefalt lesning:

https://www.dagbladet.no/kultur/de-blottlegger-arrogansen/72175086?fbclid=IwAR0umRJNLSks8mIt7zbW8EjaJU6mxeG1suuZIfIjYH_kZ6LLN_vlxuhY6Gs

https://www.sametinget.no/Nyhetsarkiv/PRM-30-aar-siden-ILO-konvensjon-nr.-169-om-urfolks-rettigheter-ble-vedtatt

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/76AlV/vil-norge-ta-fra-samene-retten-til-land-og-vann

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.