Ønsker Starbucks å profilere seg med fugledrap?

hdrpl
Green New Deal for the Rich. Fuck nature. Because Climate. Illustrasjon: Christina Fjeldavli

Investor Jens Ulltveit-Moe gikk hardt ut mot naturvernere i Dagens Næringsliv 6. oktober 2019, da han karakteriserte vindkraftmotstandere som sneversynte og nasjonalistiske. “Skit i verden, leve Norge. Det er det de står for”, lød påstanden fra en av Norges rikeste menn. Ulltveit-Moe mener at naturen må ofres for å redde klimaet. Dette lønner seg nemlig for klimainvestorer. Noen påstår riktignok at naturen binder klimagasser, og at intakte økosystemer stabiliserer klimaet. Dem om det. De grønne subsidiene sørger uansett for rikelig med cash flow for noen få utvalgte.

Klimaforkjemperen Jens Ulltveit-Moe, som har tjent seg rik i oljebransjen, sikret seg for noen år siden rettighetene til å drive kaffekjeden Starbucks i Skandinavia, gjennom datterselskapet Umeo Restaurant Group. Lite er mer klimavennlig enn å frakte klimabønner på tvers av kloden, for så å spre engangskopper over hele klimahovedstaden Oslo. Man kan bare forestille seg hvordan MDG, som Ulltveit-Moe har støttet økonomisk, klapper i hendene i utslippsfri begeistring over denne vidunderlige klimakuren. Når cocktailen så blandes med drenerte myrer og kvestede hubroer, må vel Moder Jord bli kvitt feberen snart?

I likhet med de aller fleste næringslivsaktører i vår tid, forsøker naturligvis Starbucks å markedsføre seg selv med miljøvennlige ord og vendinger. “And we believe in the importance of caring for our planet and encouraging others to do the same”, står det blant annet i forretningsprofilen som er lagt ut på nettet (Starbucks Company Profile). Selskapet vil gjerne vise omsorg for den kokende kloden, og i tillegg oppmuntre andre til å gjøre det samme. Motvind Oslo Viken, som ble stiftet 23. februar, gjennomførte i dag punktmarkeringer utenfor utvalgte Starbucks-kaféer i Oslo, for å informere om naturens betydning midt oppi det hele. Flere av Motvinds medlemmer vil gjerne finne ut om naturofring, som Jens Ulltveit-Moe promoterer, kan være i overenstemmelse med Starbucks ønskede profil.

Anbefalt lesning:

https://www.dn.no/energi/jens-ulltveit-moe/vindkraft/rec-silicon/jens-ulltveit-moe-tar-oppgjor-med-naturvernere-skit-i-verden-leve-norge-det-er-det-de-star-for/2-1-683776

https://finansavisen.no/nyheter/politikk/2020/01/08/7486922/nho-mener-nordmenn-ma-tale-noen-naturinngrep-for-a-lose-klimakrisen

https://e24.no/naeringsliv/i/zG9l6b/starbucks-rykker-inn-i-norge

https://www.dn.no/ulltveit-moe-fant-tonen-med-starbucks-grunder/1-1-1885865

Click to access starbucks-company-information_tcm30-10742.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.