Fantastisk kinderegg

hdrpl

“Fosen-utbyggingen er et fantastisk kinderegg”, sa Høyres Tina Bru i et intervju med Dagens Næringsliv 23. februar 2016. Etter at den nasjonale rammen for vindkraftutbygging måtte trekkes, lover hun nå at de nye konsesjonsreglene for vindkraft skal være ferdige før sommeren (Aftenposten, 26.02.2020). Hva slags overraskelser kan vi vente oss denne gangen? Som de fleste norske barn vet, er det ikke bare hvit og lysebrun sjokolade bak kindereggets sølvfolie. Her gjemmer seg i tillegg et gult plastegg med en helt unødvendig plastleke som etter kort tid bryter sammen og bidrar til forsøpling. Slik sett er Tina Brus beskrivelse av Fosen-anlegget svært treffende.

Det stemmer, som Tina Bru også er inne på gjennom bruken av adjektivet “fantastisk”, at Fosen Vind er noe utenom det vanlige. Ikke bare får vi her de ordinære naturødeleggelsene og fugledrapene. Inne i det gule plastegget oppdager det observante barnet nemlig noe enda mer oppsiktsvekkende, noe som kan få utenlandsk presse til å reagere, og som i tillegg har kraft i seg til å ødelegge Norges internasjonale rykte. Det dreier seg selvsagt om Statens forakt for urfolks rettigheter.

Norske myndigheter gjorde en iherdig innsats for å utradere samiske tradisjoner gjennom den såkalte fornorskingspolitikken, som varte fra ca. 1850-1950. Tjue år etter fikk vi Alta-saken, hvor myndighetene igjen viste sin maktarroganse. Gjennom å ødelegge enda flere samiske reindriftsområder nå på 2000-tallet, røper norske myndigheter at de slett ikke har lært, til tross for at statsminister Kjell Magne Bondevik ba om unnskyldning for Statens overgrep mot urbefolkningen i sin nyttårstale for 1999.

Kjære Tina Bru! Det vi trenger er et helt annet kinderegg, et dypøkologisk og bærekraftig egg som også hubroer og havørn kan elske. Hvis du ønsker at Høyre skal få vind i seilene, kan jeg foreslå følgende innhold. 1) Alle vindkraftkonsesjoner trekkes med umiddelbar virkning, både til lands og til havs 2) Regjeringen begynner å rette seg etter ILO-konvensjon nr. 169, FNs erklæring om urfolks rettigheter og Naturmangfoldloven 3) Regjeringen forbyr dumping av gruveslam i fjorder

Nå som påsken nærmer seg, drømmer jeg om et fantastisk kinderegg!

Christina Fjeldavli 

Kilder

https://www.dn.no/hoyre/statkraft/fosenhalvoya/hitra/-vindkraft-pa-fosen-og-snillfjordomradet-er-et-fantastisk-kinderegg/1-1-5585361

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/wPmQWP/energiminister-tina-bru-nye-konsesjonsregler-for-vindkraft-kan-komme-foer-sommeren

https://snl.no/fornorskingspolitikk

https://www.dagbladet.no/nyheter/reineiere-raser-etter-invitasjon—arrogant/72165364

https://www.dagbladet.no/kultur/de-blottlegger-arrogansen/72175086/amp#aoh=15829816653738&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Fra%20%251%24s

https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-og-minoriteter/samepolitikk/midtspalte/ilokonvensjon-nr-169-om-urbefolkninger-o/id451312/

 

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.