OED inviterer til møte om vindkraft

IMG_20200308_114012_737
Tina Bru har tidligere omtalt Fosen Vind som et kinderegg. Kan vi tåle flere kinderegg av denne typen?  Illustrasjon: Christina Fjeldavli

Etter å ha mottatt mer enn 5000 høringssvar, de fleste negative, bestemte Regjeringen at de ville skrote forslaget til en nasjonal ramme for vindkraft. Som ved et trylleslag slapp de dermed å lese det som hadde kommet inn av innspill og faktainformasjon. Olje- og energidepartementet skriver nå på sine nettsider at de jobber med å endre vindkraftbetingelsene, og at de vil se på både “NVEs forslag til nasjonal ramme og høringsinnspillene” når nye retningslinjer utformes. Altså har de likevel ikke skrotes rammeplanen. I hvilken grad vil de ta hensyn til høringssvarene, og hvilke høringssvar vil vektlegges? Dette har vi så langt ikke fått noen oversikt over, men de skriver litt om prosessen her:https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-konsesjon/nve-gir-innspill-til-oed-om-forbedringer-av-konsesjonsbehandling-av-vindkraft/

Olje- og energidepartementet (OED) har nå, på kort varsel, innkalt til et møte om vindkraft. Møtet ble annonsert via en pressemelding 2. mars:https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/olje–og-energiminister-tina-bru-inviterer-til-mote-om-vindkraft/id2691989/ Det vil gå av stabelen 11. mars, og påmeldingsfristen er 9. mars. Deltagere har anledning til å sende en skriftlig uttalelse i etterkant. Betyr dette at personer som ikke deltar, ikke vil få sine innspill vurdert? Anita Haukås Oppedal har formulert noen tanker om dette. Hvis du deler hennes syn på saken, kan du gjerne kopiere noen av formuleringene (eller alle). Hun har gitt sin tillatelse til det. Vi er mange som bryr oss om natur og folkehelse. La den nybakte olje- og energiministeren, Tina Bru, få merke det, at vi følger med. Hvis du har mulighet til å dra på møtet, håper jeg inderlig at du vil melde deg på. 

Her er brevet til Anita Haukås Oppedal (som hun har gitt tillatelse til at flere bruker):

Til olje- og energidirektoratet v/ olje- og energiminister Tina Bru

E-postadresse: postmottak@oed.dep.no

Olje og energidepartementet (OED) inviterer organisasjoner og utbyggere til et møte om vindkraft hvor det gis fem (5) minutter til muntlig innlegg fra hver. I tillegg kan man sende inn en kort, skriftlig utdypning (dette gjelder de som er påmeldt møtet). Møtet ble annonsert som pressemelding 2.mars, påmelding 9. mars og finner sted 11. mars – i Oslo. Dette utelukker deltagelse for svært, svært mange. Er dette en prosess som følger gjeldende regler? 
Det nye forslaget som NVE har utarbeidet om sin egen konsesjonsprosess er et klart forsøk på å videreføre forslag til nasjonal ramme uten å ta med de over 5000 innspillene som kom inn. I forslaget ligger at kunnskapsgrunnlaget (21 temarapporter) som NVE bestilte videreføres, og at de kan formalisere som en forskrift. Hva skjer med all kunnskapen som kom frem i høringsinnspillene?
Lokal medvirkning skal hovedsakelig ivaretas gjennom bedre informasjon, ikke reell innflytelse. Det foreslås en regional behandling av konsesjonssakene, men da med på forhånd lagte premisser, det vil si statlig styring. I tillegg foreslås det at kartet med de 13 områdene som ble utpekt som mest egnet for vindkraft videreføres som et lokaliseringssignal (uten at kartet er visualisert).
Prosessen som NVE og OED nå kjører er sjokkerende og provoserende både i innhold, form og tempo. Saken er så alvorlig at den krever en mye grundigere prosess, over mye lengre tid og med gode frister. Er dette et forsøk på å snikinnføre nasjonal ramme, uten å ta hensyn til alle høringsinnspillene? Hvis dere ikke sørger for reell medvirkning og lovlige prosesser i vindkraftsaken kan det føre til uopprettelige skader på sårbar natur, dyreliv, urfolks rettigheter og folkehelse. Ettertiden vil i så fall felle en hard dom over oss.
Vennlig hilsen……..
Ønsker du å lese mer om Tina Brus kinderegg? Det ligger mye på nettet. Her er et lite utvalg:
Advertisement

3 thoughts on “OED inviterer til møte om vindkraft

 1. Berit Kvåle March 8, 2020 / 4:27 pm

  Er ikkje Rotevatn for Vindkraft lenger, Vindkraft som ødelegger naturmangfoldet viden omkring arnestedet, ingen hensyn til rødlista arter, grunnvanns miljø forhold, karbonlager i myr osv. Visz han pluteslig ikkje er imot Vindkraft, ka i alle dager har han på denne konferansen å gjer. Og kvifor bygges det Vindkraft i Norge? Vi trenger ikkje Vindkraft. Dette vanviddet må stoppes. No.
  https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/rotevatn-vi-trenger-en-paris-avtale-for-naturen-1.1674226

  https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/rotevatn-vi-trenger-en-paris-avtale-for-naturen-1.1674226

  Like

 2. Tore Stusdal March 11, 2020 / 11:58 am

  De eg les er utruligt. De er vist dei som ikkje eig noko eigendom som fjell og vidde som seier at de ikkje må bugge vindmøller.
  Som grunneigar vil eg sei at de må vere opp til kvar og ein som eig dette området som har bestemmelserett over de og ikkje folk som berre går der for turen sin del.
  Og de med allemannsretten er grei den respektera eg.
  De eg ikkje respektera er at dei som kjem å går skal heile tida få sine ting belyst medan grunneigara som vil bygge kjem nesten ikkje fram.
  La dei som vil bygge få fred og ikkje hetts dei nord og ned for de er de som er i fetd med å skje.

  Like

 3. Helge Kristiansen April 23, 2020 / 5:56 pm

  Et hvert vindkraftprosjekt er en miljøbombe med negativt fortegn både i det nærområdet det bygges og med enorme ringvirkninger langt utenfor de bebygde områdene. Hvis man leser seg opp på hva alle komponentene tilhørende vindkraft innebærer av negative elementer, skjønner man raskt at dette vil vi ikke ha for noen pris!

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.