“Og det etter berre éin dag i Brussel”

Screenshot_20200314_132533

IMG_20200314_132216_116
Når man skal være både klima- og miljøminister i Norge og president for FNs miljøforsamling samtidig, sier det seg selv at det blir vanskelig å beholde bakkekontakten. Illustrasjon: Christina Fjeldavli

24. januar 2020 ble Venstres Sveinung Rotevatn utnevnt som ny klima- og miljøminister, etter Ola Elvestuen. 6. mars fikk han i tillegg overta vervet som president for FNs miljøforsamling. “Og det etter berre éin dag i Brussel”, skrev Rotevatn selv på Twitter, svevende av lykke. FN-vervet innebærer blant annet at han skal forberede et miljømøte i Nairobi i 2021. Det sier seg selv at det blir vanskelig å beholde bakkekontakten, både bokstavelig og billedlig talt.

Sveinung Rotevatn står nå i en slags spagat mellom to prestisjejobber. Som president for FNs miljøforsamling uttaler han at vi “trenger en Paris-avtale for naturen”. Som klima- og miljøminister vil han bygge ned naturen med vindkraftverk. Så langt har han ennå ikke fått øye på de enorme naturødeleggelsene som foregår i det grønne skiftets navn. Tvert imot hevder han at vi i Norge har “et godt regelverk som sørger for at vi tar vare på naturen” (Dagsavisen, 3. mars 2020). Hvordan kan Rotevatn påstå dette når vi akkurat nå opplever en naturrasering som savner sidestykke her til lands?

Da Bjørnar Moxnes og Rødt høsten 2019 foreslo å stanse alle planlagte og påbegynte vindkraftprosjekter ut ifra naturhensyn, ble det avvist av Rotevatn som “useriøst” (NRK, 5. oktober 2019). Da Rotevatn ble utnevnt som klima- og miljøminister, markerte han igjen sin manglende forståelse for vindkraftmotstanden gjennom å ansette Mathias Fischer som statssekretær. Som omtalt i flere aviser, var Fischer sentral i utformingen av Vindkraftnå-kampanjen til Norsk Vind, den beryktede utbyggeren bak Tellenes vindkraftverk, som fikk nasjonal oppmerksomhet da TV 2 avdekket hvordan grønne subsidier ender opp i skatteparadiset Cayman Islands. Norsk Vind har videre markert seg med sosial dumping i Bjerkreim.

Sverre Sivertsen, tidligere informasjonsdirektør for Norges vassdrags- og energidirektorat, har omtalt den norske vindkraftutbyggingen som “en energipolitisk skandale”. Slik Sivertsen ser det, har våre politikere “laget et politisk og økonomisk regime som gjør det mulig for sterke kapitalkrefter å gjøre ubotelig skade på nasjonale naturverdier uten å betale en øre til samfunnet for ødeleggelsene”. Rotevatn har rett når han sier at vi “trenger en Paris-avtale for naturen”. Ifølge FNs naturpanel er en million arter truer, og dette skyldes i høy grad tap av naturareal. I disse Corona-tider er det verdt å merke seg hva forskere sier om sammenhengen mellom naturødeleggelser og pandemier. “Vi kan demme opp for mange virussykdommer ved å la naturen være i fred”, ifølge førsteamanuensis Erling Dokk Holm ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet. (Aftenposten, 14. mars 2020) 

Kjære Sveinung Rotevatn! Jeg følger deg på Twitter. Dine velformulerte meldinger tyder på høy intelligens og gode språkferdigheter. Imidlertid kan det virke som om du mangler kunnskap om pågående naturødeleggelser i hjemlandet. Dette er noe som foregår på bakkenivå, og er ikke synlig fra flysetet, eller fra Brussel. Imidlertid er kunnskapen lett tilgjengelig via nettsidene til Norsk ornitologisk forening, La Naturen Leve, Norges miljøvernforbund og Motvind Norge. Akkurat nå skal vi holde avstand fra hverandre, grunnet en pandemi. Jeg tror Moder Jord forsøker å fortelle oss noe. Kanskje vil hun at vi skal respektere naturen mer, og kutte ned på reisevirksomheten? Når alt kommer til alt er det Moder Jord som er sjef, og jeg foreslår at hennes innspill bakes inn i Regjeringens klimakur.

Vennlig hilsen Christina Fjeldavli

Kilder

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/rotevatn-president-i-unea/id2692790/

https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/rotevatn-vi-trenger-en-paris-avtale-for-naturen-1.1674226

https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/ordetfritt/2019/06/02/Vindkraft-%E2%80%93-en-energipolitisk-skandale-19036059.ece

https://www.nrk.no/vestland/_-moxnes-ma-finne-ut-kva-for-ein-fot-han-vil-sta-pa-1.14729891

https://www.bt.no/innenriks/i/VbBa1p/fischer-hjalp-vindkraft-selskap-med-omstridt-kampanje

https://sysla.no/gronn/a/Qo2lX8/vindkraftarbeidere-tjener-mindre-enn-100-kroner-timen

https://www.tv2.no/spesialer/longread/vindparadiset

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/zG1b0r/vi-kan-demme-opp-for-mange-virussykdommer-ved-aa-la-naturen-vaere-i-fred-erling-dokk-holm

Anbefalt artikkel

https://www.nettavisen.no/nyheter/frp-hudfletter-regjeringen—hoyre-har-latt-venstre-ha-hjemme-alene-fest-i-klimadepartementet/3423931816.html

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.