Kan vi lære noe av Maria Andrea Brinzola i koronaens tid?

oznorCO

Den spanske munkegribben Maria Andrea Brinzola ble i forrige uke funnet alvorlig skadet i et påbegynt vindkraftanlegg i Bjerkreim. Feltornitolog Egil Ween “fant henne sittende i en steinur med brukket vinge” (www.birdlife.no, 22.03.20). Dessverre viste det seg, under operasjonen denne uken, at vingen måtte amputeres som en følge av skadene. Det at vi sapienser ikke har nok respekt for andre arter skaper store problemer, og ikke bare for Maria Andrea. Forskere peker på klare sammenhenger mellom sykdommer som Ebola, HIV, Sars og Korona, og vårt forhold til naturen. Vi har tøyd strikken så langt at det slår tilbake på oss selv. 

Olje-og energidepartementet (OED) inviterte 2. mars til møte om vindkraftutbygging 11. mars. 10. mars ble møtet avlyst på grunn av koronavirusets inntog, og vi opplever nå en unntakstilstand med stengte skoler, stengte arbeidsplasser for mange og forbud mot å møtes i større forsamlinger. Samtidig foregår det en frenetisk aktivitet inne i kontorlokalene til OED. Med vindkraftmotstandere i karantene, har man bestemt seg for å ofre både Haramsøya og Stadlandet. I tillegg vil man true livsgrunnlaget for fuglene ved Runde, med havvindanlegget Havsul 1. “Havsul I vindkraftverk bryter med det som internasjonalt har vært poengtert som det første og viktigste tiltaket for å unngå store, negative følger av vindkraftutbygging, nemlig å unngå samlokalisering med områder med stor verdi for, og stor aktivitet av, fugl”, skriver Norsk Ornitologisk Forening på sine nettsider. NVE har her gitt konsesjon til et prosjekt som bryter med internasjonale konvensjoner (https://www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=2445). 

Naturvernere over hele landet registrerte med glede at Andmyran-prosjektet ikke ble gitt utvidet frist. Vi håper dette betyr at området vil bli bevart som det er i dag. Det er bra at OED har tatt kunnskap om myras betydning med i betraktningen i behandlingen av denne enkeltsaken. Dette burde skape presedens også i andre saker. Det uforståelige er at OED samtidig har landet på at Haramsfjellet, Stadlandet og fuglene ved Runde skal ofres. Disse avgjørelsene tyder på en skjødesløs og faglig svak saksbehandling, hvor interessene til noen få prioriteres fremfor naturen og fellesskapets beste. At avgjørelsene tas når naturvernere er forhindret fra å demonstrere, og uten at man har gjennomført det møtet som var planlagt, forsterker den uhyggen som nylig oppstod da Regjeringen forsøkte å oppheve Grunnlovens maktfordelingsprinsipp gjennom sitt første utkast til koronalov. 

Den kyniske vindkraftbransjen presser nå på for å få unntak fra koronabestemmelsene, med påstander om at bygging av vindindustri er “samfunnskritisk”(BT, 24.03.20). For at eieren skal sitte igjen med mest mulig profitt, benyttes det østeuropeiske arbeidere. Vindkraftbransjen ber om at disse skal slippe karantenetiden på 14 dager. Dette bør OED blankt avvise. I Norge produserer vi mer kraft enn vi trenger selv, og vindkraftutbygging er derfor på ingen måte samfunnskritisk nødvendig. Tvert imot er denne industrialiseringen kritisk samfunns- og naturødeleggende. 

Koronapandemien har vist oss at vi må ta vare på naturen. Pandemien har også demonstrert for oss at det går an å gjøre aktive og modige valg for å komme seg ut av en knipe. Dessverre er det for seint for Maria Andrea Brinzola. Hun vil aldri kunne fly igjen. Kanskje vi kan forsøke å lære noe av det hun måtte oppleve? 

Kilder

https://www.nrk.no/klima/viruset-kan-vaere-framprovosert-av-mennesker-1.14957874

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/avslar-klager-pa-haram-vindkraftverk/id2694720/

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/stadfester-planendring-for-okla-vindkraftverk/id2694721/

https://www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=2445

https://www.bt.no/nyheter/okonomi/i/y3j1jK/Vindkraftselskaper-ber-om-unntak-fra-korona-regler

https://www.nrk.no/rogaland/floy-fra-spania-_-ble-kvestet-i-vindkraftverk-1.14957047

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/opan6V/vindkraft-er-ikke-samfunnskritisk-virksomhet

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.