FOLKETS NEI: Nei til vindkraft i Tysvær

IMG_20200413_101454
Kamilla og Kathrine Bakkevig deltar påsken 2020 i Folkets nei, en fredelige aksjon mot vindindustri i naturen. Foto: Jorunn Elisabeth Bakkevig Bjordal

Tekst: Kamilla og Kathrine Bakkevig

Vi deltar i dag, 1. påskedag, i Folkets Nei, en fredelig aksjon mot vindindustri i naturen. Vi sier nei til vindkraft i Tysvær, Andmyran, Frøya og overalt ellers i Norge.

Det er brannfarlig med fakkel i kraftig nordvestvind, men vi har det naturlige Hertervig-lyset, i kraftig Motvind. Den berømte maleren Lars Hertervig fra Tysvær, malte dette vakre landskapet og lyset. Hertervig var en del av Düsseldorf-skolen på midten av 1850-tallet (https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NG.M.01026).

Skulle noen funnet på å gjøre hærverk på et av Hertervigs malerier fra Tysvær, ville de blitt hardt straffet. En utbygger som raserer området for all ettertid med vindkraftutbygging, blir imidlertid premiert, med grønne subsidier som vanlige strømkunder må betale.

Det er skammelig og sjokkerende at vindkraftverk planlegges prosjektert midt i nasjonalarven vår, og dette ønsker vi å formidle til tyske, norske, australske og irske myndigheter.

IMG_20200413_013408
Tysvær Vindkraftverk planlegger å bygge et vindkraftanlegg på den vakre fjellkjeden i bakgrunnen på dette bildet, noe som vil være svært ødeleggende for naturen. Ikke minst vil det gå hardt utover fuglene. Det er svært viktig at vi får stanset det. Foto: Jorunn Elisabeth Bakkevig Bjordal.

Motvind Norge skriver blant annet følgende om vindkraftplanene for Tysvær: “Da saken var oppe til høring sensommeren 2019, kom det omtrent 100 høringsuttalelser (deriblant organisasjoner, kulturinstitusjoner og kommune, fylkeskommune og fylkesmann). Bortsett fra grunneierlaget som har økonomiske interesser i prosjektet, var samtlige negative. NVE satte likevel alle høringsuttalelser til side, og har godkjent endringer og ønsker fra konsesjonær etter hvert som de har kommet. Denne praksisen undergraver hele systemet med høringsprosesser.

Et viktig poeng i saka, og en gjenganger i vindkraftsaker, er at NVE etter at konsesjon er gitt, har tillatt store endringer i prosjektet. Tysvær er et slående eksempel på at man lokalt motsetter seg slike endringer, mens statsmakten, etter klage fra konsesjonær, likevel godkjenner endringene med henvisning til opprinnelig konsesjon. Endringene blir ikke realitetsbehandlet.”

IMG_20200413_013432
Denne illustrasjonen viser hvordan vindkraftverket er tenkt. Turbinene kommer til å skade og drepe fugler som forsøker å fly forbi, i sine vante trekkruter. Slik kan vi ikke ha det.

Kilder

Tysvær

https://www.nrk.no/rogaland/mener-hertervigs-landskap-blir-odelagt-for-alltid-1.14782704

https://snl.no/Lars_Hertervig

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.