Fuelhkie- familie

Tegning 25.04.2020. Ramona Kappfjell.
Reindriftområder er under sterkt press utenfra. Familien står samlet. Tegning: Ramona Kappfjell

Tekst: Marianne Kappfjell. Tegning: Ramona Kappfjell. Foto: Per Anders Kappfjell

received_2584565131796861
Fra Øyfjellet i Vefsn. Foto: Per Anders Kappfjell

Fuelhkie- familie

Å være en familie, å stå i det, å stå samlet. Under konstant press, uten stemme, usynlige. Ubetydelige.

Leo Andreas, Christian, Ramona, Mikal Anta, Per Anders, Marianne.

Fjellet og reinen som skal gi oss ei framtid, en identitet.

Vi har ei fortid, en historie. Slekter som følger slekters gang.

Kunnskap som fortelles, og leves, formidles gjennom urgamle flyttleier.

Øremerke, eies, arves og gis.

Overleve, overleve overleve,

“We are still here”

received_254964878990457
Øyfjellet i Vefsn er truet av vindkraftutbygging. Foto: Per Anders Kappfjell

I en drøm står jeg i ei åsside, fjellet blør, det pumper ut, mens maskiner borrer, braker, banker og dundrer.

Reinen finner ingen vei, virrer fram og tilbake. Legger ørene flatt, blikket er panisk. Kalven kastes.

Jeg roper, roper og roper, men ingen hører.

Ingen lyd kommer ut.

Mikal anta faller, Leo faller, Ramona og Christian faller, jeg faller, Per Anders faller.

Fjellet gir ikke feste, og ingen ser og ingen hører.

Jeg når dem ikke.

received_241098213798702
Det klarsignalet som Norges vassdrags- og energidirektorat gav til utbyggeren 18. desember 2019, er åpenbart lovstridig. Utbyggingen bør stanses øyeblikkelig, mener naturvernere i flere ulike organisasjoner. Foto: Merethe Kvandal

En anleggsvei, vi står og ser. Store, grove steiner, og store, skarpe sprekker mellom.

Ei simle leter, grynter, søker og løper i store sirkler.

Hvor er kalven?

Da hører vi små grynt, nede i veien. Mellom steinene.

Ohnne miesie.

Lille kalven. Falt mellom de grove skarpe steinene i veien. Det rister i fjellet, og det blir stille mellom steinene.

Så grynter det igjen, overalt. Ohnne miesie, overalt. Kalver som har falt mellom steinene. Alle kalvene.

STOPP MASKINENE!

Det er vår framtid som ligger fastklemt mellom steinene og dør.

STOPP MASKINENE !

received_893649787776695
Når norske myndigheter tilrettelegger for vindkraftutbygging i reindriftsområder, brytes både Grunnloven, Naturmangfoldloven og internasjonale konvensjoner. Foto: Per Anders Kappfjell

Her kan du lese mer om saken:

Vindkraftutbygging på Øyfjellet er unødvendig og lovstridig

Die Windkraftentwicklung auf Øyfjellet ist unnötig und rechtswidrig

The development of wind power at Øyfjellet is both unnecessary and against the law

Saken med Øyfjellet vindkraftverk viser alvorlig systemsvikt

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.