Carl på post i Buheii

Våre korttenkte politikere har dessverre planlagt og iverksatt et grønt skifte som innebærer at sjeldne arter mister sine siste leveområder. Statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Tina Bru har en felles visjon om å utrydde både kongeørn, gaupe, villrein og hubro. Carl Omlie finner seg ikke i det. Derfor er han på post i Buheii (Buheia) som ligger i Sirdalsheiene i Agder.

Carl Omlie, eller Pappa Omlie som mange kaller ham, vet at vi ikke kan redde klodens klima gjennom å ødelegge naturen. Dette forstod han lenge før Norsk institutt for naturforskning kom med rapporten “Karbonlagring i norske økosystemer” (NINA, 2020). Carl har voktet over Buheii i 26 døgn nå, og har ikke tenkt å gi seg med det første. Det er viktig at noen er der og markerer, med hele seg, at det som skjer nå ikke er greit. Faktisk er det en forbrytelse. Det er ran på høylys dag, med myndighetenes velsignelse.

Natta mellom 24. og 25. april hadde Carl et fryktelig mareritt. Han våknet svett og fikk ikke sove mer. I drømmen stod Tina Bru, Erna Solberg, Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide foran hoveddøra inn til Stortinget med en ny miljø- og naturvernlov. Drømmer pleier gjerne å forsvinne raskt fra bevisstheten, men denne har liksom festet seg. Hvordan skal vi tyde drømmen?

Slik situasjonen er i dag, har naturen flere lover på sin side. Problemet er at myndighetene ikke følger de lovene som skal beskytte økosystemene. Hva skjer hvis Arbeiderpartiet og Høyre bestemmer seg for å endre jussen på dette området? Hva kan vi naturvernere da slå i bordet med? Dette er en skremmende tanke.

received_2604688906433009
Carl Omlie har fått god tid til å tenke i Buheii. Foto: Privat.

“Ta den ring og la den vandre”, heter det i en kjent sanglek. Også vindkraftverkene vandrer “fra den ene til den andre”. Eierskapet kan i perioder være skjult, “det synes ei”. Nettopp nå er det australske Macquarie-eide selskapet Green Investment Group, eiere av Buheii-prosjektet. Utbyggingen er igangsatt uten at man har de nødvendige tillatelsene på plass, og er derfor ulovlig. “Nordisk vindkraft AS og Hybrid Tech AS […] glemte å søke dispensasjon fra flere av de bestemmelser det må dispenseres fra”, skriver Motvind Norge på sine nettsider. At vindkraftutbyggere setter i gang uten å ha det juridiske på plass, er en gjenganger.

received_524975001504835
30. april 2020. Dag 26 av Motvind Norges demonstrasjon i Buheii. Foto: Carl Omlie

 

 

 

Som kjent er Norge et land med rike vannkraftressurser. De indre heiområdene i Agder er tungt berørt av omfattende vassdragsreguleringer, med tilhørende kraftlinjer og veier. Nye planlagte kabler til utlandet legger et ytterligere press på inngrepsfrie områder. Vindkraftutbyggingen kommer på toppen av alt dette. Resultatet er tunge terrenginngrep og brede veier i tidligere uberørte naturområder. Dessverre er det slik at hvert kraftverk har blitt vurdert isolert, uten tanke på den samlede belastningen.

Buheii kart 2
Sivilarkitekt Bård Sverre Solem har laget kart for å vise konsekvensene av vindkraftverkene som bygges og planlegges rundt Sirdalsvatnet.
buheii3
Sivilarkitekt Bård Sverre Solems kart viser hvor omfattende naturødeleggelsene blir ved vindkraftutbygging.

Vindkraftutbyggingen rundt Sirdalsvatnet fører til dramatiske naturødeleggelser. Intakte økosystemer ødelegges på måter NVE ikke kan rette på med sine «avbøtende tiltak». Tross protester fra flere hold, velger man å ignorere hensynet til Europas sydligste villreinstamme. Buheii Vindkraftverk vil medføre en ytterligere nedbygging av det samme viktige heiområdet, og forsterke de negative konsekvensene for villreinen, som i likhet med tamreinen, har et roterende beitesystem.

Sirdalsheiene regnes som et område av nasjonal betydning for flere fuglearter. Registrering av drepte fugler i vindkraftanlegget på Smøla, viser høye dødstall for ryper. Sirdalsheienes rypebestand er en viktig årsak til at de vestlige delene av Agder-fylkene, og spesielt Sirdalsheiene, har de siste restene av en levedyktig hubrostamme i Sør-Norge. Vindkraftutbygging ødelegger hubroens jaktområder. Hubroen, med sitt brede vingespenn, er i tillegg svært sårbar i møte med kraftlinjer og vindturbiner. Den rødlistede hubroen kunne tidligere leve over hele landet, men er nå fortrengt til noen få områder. I Buheii lever også tårnfalken, hønsehauken, rødstilken, heiloen og kongeørnen.

Carl Omlie har, gjennom sine 26 døgn på post, blitt kjent med et hekkende kongeørnpar, som Motvind har døpt Olav og Märtha. Akkurat i hekketiden må vindkraftutbyggerne ta en ørliten pause, men det tar ikke lang tid før maskinene fortsetter naturmassakren. Vil Olav og Märtha få oppleve at barna deres lærer å fly? Vil kongeørnbarna noen gang få se det området som skulle vært deres?

Selv om det kan kjennes tungt å være aktiv naturverner døgnet rundt, opplever Carl Omlie mye fint i Buheii. Folk stopper bilen og vinker, tar bilder og viser tommel opp. Lokale innbyggere fra Knaben, Risnes og lenger nede i dalen opptrer støttende. Også representanter for Naturvernforbundet, og ornitologer fra Evje, Lyngdal og Lindesnes, har vært på besøk flere dager. Selv om riksdekkende medier ikke speiler det, er motstanden mot vindkraftutbygging massiv.

Carl Omlie ønsker å oppfordre alle aktive naturvernere til å ikke miste motet. Vi må vise at vi står samlet, og vi må bare ikke gi oss. I 2021 er det nytt stortingsvalg. Da får vi sjansen til å stemme inn flere politikere som ser verdien av natur og miljø, slik at Mammons tjenere ikke får overtaket igjen.

received_244262960282260
Avisen Agder skrev om Motvind Norges aksjon i Buheii 17. april.
received_567505524146408
Avisen Agder. 17. april 2020.

Referanser 

https://www.kvinesdal24.no/nyheter/i/jd2BVo/anleggsarbeiderne-faar-fortsette

https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4961/Naturkur-er-n-248-dvendig-for-229-n-229-klimam-229-lene

Buheii Kommuneplanens arealdel og allmennheten

https://artsdatabanken.no/Rodliste2015/rodliste2015/Norge/3859

Vil du bidra økonomisk? 

https://www.spleis.no/project/104148

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.