Uriktig påstand på Dagsrevyen 21, 28. mai

Grunneier Hans Petter Thue er en av flere helter på Haramsøya som kjemper for å bevare naturen og et levelig bomiljø for seg selv, ville dyr, fugler og insekter. Zephyr vil bruke Thues private vei til å innta fjellet. Imidlertid er ikke Thues vei regulert for industri. Det dreier seg om en privat vei som er regulert for landbruk.

Dagsrevyen 21 hadde 28. mai et innslag om denne saken, hvor NRKs reporter uriktig påstod at “en anleggsvei” blir sperret. Grunneier Hans Petter Thue fikk heldigvis anledning til å oppklare misforståelsen. NRKs reporterer refererte så til utbyggerens påstand om at aksjonen er “ulovlig”, uten at lovligheten ble diskutert eller begrunnet. Her vil jeg be om at NRK graver mer i sakskomplekset. Gi reporteren mer tid til å fordype seg neste gang! Hvor lovlig er egentlig den konsesjonen som er gitt, når alt kommer til alt? Ville Motvind Norge kunnet reise sak hvis alt hadde gått riktig for seg?

NRK omtaler ofte naturvernere som “aksjonister” og “demonstranter”. Det er ikke direkte feil å bruke disse ordene, men hvorfor ikke variere språket mer, for å få frem nyansene? Thue valgte selv å bruke verbet “markere”, som er mer nøytralt. NRK bør, etter mitt syn, formidle til det norske folk at disse “demonstrantene” faktisk er lovlydige mennesker som forsvarer det mest verdifulle vi har. Når man kun omtaler naturvernere som “demonstranter” og “aksjonister”, kan det avspore fra den egentlige problemstillingen.

Kilde

https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen-21/202005/NNFA21052820/avspiller

Haramsøya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.