Okkupasjonen av Øyfjellet

IMG_20200530_143528_01
“Okkupasjonen av Øyfjellet” (2020), 57 cm x 28 cm. Kulltegning av Christina Fjeldavli. Digitalt redigert av Magdalena Fjeldavli

Norske myndigheter tråkker på Elsa Laulas minne. Ettersom olje- og energiministeren ikke kan forsvare sin egen politikk, sender hun den stadig glisende statssekretær Tiller, og skylder ellers på gale avgjørelser som er tatt før. En minister som ikke tar ansvar for egne valg, er ikke stillingen verdig.

Vindkraftutbygging på Øyfjellet er unødvendig og lovstridig

Vindkraftutbyggingen på Øyfjellet strider mot Grunnloven, Naturmangfoldloven og internasjonale avtaler

En kunstinstallasjon som beveger og opplyser

2 thoughts on “Okkupasjonen av Øyfjellet

  1. Dag Máthenjárga May 30, 2020 / 1:10 pm

    Tittelen på, og illustrajonen er sterk

    Teksten, er kort, konsis og knusende

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.