Demokratiets kollaps

Tekst: Erlend Leirdal 

Foto: Tage Vedal, Kaare Finbak og Sveinulf Vågene, Charlotte Bolkan. Film: Tage Vedal.

IMG_5616
Grunnlovens § 108 fastslår at
«Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.» 4. juni 2020 fikk samiske reindriftsutøvere pålegg om å fjerne seg fra Øyfjellet. Reindriftsområdet skal nå tilhøre vindindustrien, har NVE og OED bestemt, men med hvilken rett? Foto: Tage Vedal

I kampens hete, når en prøver å kjempe mot vindindustriens konfiskering av vår natur og framtid, kommer en plutselig til en stor erkjennelse. Den har ligget der lenge og ulmet, som en stor varm klump i magen.
Vindkraftkomplottet er ikke en frittstående hendelse. Den er et uttrykk for noe helt annet, noe langt langt større, nemlig et av Europas yngste demokratiers fall.
Statsforvaltningen, politikk og finansinteresser har kokt sammen til det nordmenn til alle tider har livnært seg på – grøt.
Det er så ufattelig mange utålelige bånd og forbindelser som er operative innen vindindustrikomplekset at en bare tror ikke det er mulig.
Staten Norge er simpelthen i en dyp krise av korruptive tilstander. Vi rakk ikke å bygge ferdig dette skjøre demokratiet før nedbrytningsprosessene tok til.
Det å skille lobby, politikk og personlig eierskap, ja, enkle ting, helt elementære feil, lar seg ikke rydde opp i engang. Sist ute for eksempel Heiki Holmås.

IMG_5649
Hvorfor får ikke Politiet i oppgave å beskytte Grunnlovens § 108? Hvem var det som bestemte at Politiet skal beskytte interessene til Eolus Vind i stedet for å beskytte grunnlovsfestede samiske rettigheter? Foto: Tage Vedal

Det starter med flengende kritikk av at Multiconsult gjør parodiske og summariske naturundersøkelser i forkant av vindkonsesjonssakene, ja, jeg har lest noen selv,
oftest basert på endagsbefaring av en person i et område på titalls kvadratkilometer. Men eneveldige NVE sier det er godt nok. Så er det sånn da, at Holmås i Multiconsult også er i vindkomplottets (jeg tør legge til aggressive) hovedlobbyorgan Norwea, samt har en lang karriere og bånd inn i rikspolitikken. Dette er bare ett eksempel, det er myriader av dem.
Er en politiker virkelig folkevalgt når vedkommende omtrent settes inn på Tinget av First House? Hvordan kan interesseorganisasjonen  ZERO, av både politikere og media plutselig forveksles med, og få rollen som, et slags nøytralt fagkompetanseorgan! Båndene inn i politikken utålelige.
Hvordan kan NVEs konsesjonsavdeling, en håndfull mennesker, fradømme oss nordmenn naturen vår, med grunnlag i noen religiøstmoralske anfektelser, en naiv tro for mange mange år siden, på at omfattende naturdrap er tingen for å løse klimaproblemene? Hvor er vurderingen av de enorme skadeeffektene på øvrig næring, liv og helse? Hvorfor evner ikke NVE engang å late som, på en noenlunde troverdig måte, at de skiller mellom middels- og umåtelige skadevirkninger, men sier bortimot konsekvent ja?

2018_05_06_Bjerkreim_Oest_(1)_2000
Bjerkreim var for få år siden et intakt naturområde med hubro. Foto: Sveinulf Vågene
FB_IMG_1591563195647
Bjerkreim i dag. Naturmangfoldet må vike for vindindustrien. Hvem har bestemt at vi skal ha det slik? Hvordan kunne våre politikere tillate dette, uten en åpen og opplyst offentlig debatt? Foto: Kaare Finbak

Strømmen fra vindkraft er et skuebrød og skufles inn i det tyske markedet sammen deres kraft fra nybygde kullkraftverk. Om vi ødelegger hele Norge med turbinanlegg nå, ville det ikke monne det grann i det tyske 80 millioners samfunnet. Dette skjer fordi noen har klart å hugge korruptive hull i stortingsveggene. Det er luker i golvet i stortingssalen, der finanslobbyistene sklir inn og ut.
Fortjenestene er enorme. Mye er utført av stråmenn her i landet for utenlandske kjempefinansselskaper. Drømmen om det grønne skiftet og klimafokuset tilsammen ble det norske demokratiets endelikt. Det ble finanskreftenes og teknokratenes bonanza istedet, enda en omdreining i forbruks -og naturtapsspiralen, helt totalt løsrevet fra at vindkraft liksom skal erstatte co2-drivende energikilder.
Å stoppe ranet og gjenoppbygge et anstendig samfunn kan vise seg å være umulig. De korruptive mønsterne kan ha blitt for sterke og for internasjonalt låste.
Fagmiljøene blir konsekvent overkjørt, det ser vi innen alle sektorer, ikke minst innen miljøvern! Riksrevisjonen, hva er det i dag? Domstolene, hvem styrer dem?
Hvem kan ringe politiet for assistanse? Politiet, som settes inn mot tenåringer som vil beskytte øya si og framtida si?
Nå er det på tide at Norge, og vi som bor her, gnir søvnen ut øynene og gjør et felles løft med opprydding. Vi har en enorm ryddejobb foran oss. Denne dugnaden skal vi ta, og den både skal og må tas på tvers av alle partipolitiske skillelinjer, SAMMEN.

FB_IMG_1591742067561
Erlend Leirdal. Protestmasj på Skardsøya i Aure 12. mai 2019. Foto: Charlotte Bolkan

Kilder

https://www.nrk.no/nordland/deltok-i-utredningen-av-oyfjellet_-_-aldri-sett-et-sa-slett-arbeid-1.15023558

https://www.fylkesmannen.no/nb/Nordland/landbruk-og-reindrift/Reindrift/Regelverk-om-reindrift/Grunnlovens–108-og-folkeretten/

https://www.nrk.no/nordland/beskylder-tidligere-sv-statsrad-heikki-holmas-for-dobbeltrolle-i-multiconsult-og-norwea-1.15040147

NORWEA – et nettverk der alt henger sammen med alt …

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.