Det siste redet

ptr

Det siste redet

som brutte lenker av
trygghet, ligger fjær
igjen ved redet

nakne føtter forlater
gammelt fjell
havet tar i mot, lar
meg synke, trekkes dypt
mot ordløs sang
– dødt dyp

havet gir tilbake, lar
meg stige sulten frem
skitnet av
nye sireners sang

tar til vinger, flyr
– tungt
til små som venter

Dikt: Dag Máhtenjárga 

Dag Máhtenjárga leser diktet her:https://drive.google.com/file/d/1o7FRy55C8q_UlSrvVSOlO8TpI3G3yGi7/view?usp=drivesdk

 

Illustrasjon: Christina Fjeldavli

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.