Når krigshandlinger blir næringsvirksomhet (Svar til Oddmund Enoksen, Nordnorsk Debatt, 06.06.2020)

En kommentar til Oddmund Enoksens debattinnlegg «Når næringsvirksomhet blir krigshandlinger»: Krigsretorikk på avveie

IMG_5616
Øyfjellet, 4. juni 2020. Samiske reindriftsutøvere får pålegg om å holde seg unna egne områder. Naturen må vike for vindkraftutbygging. Grunnlovsfestede samiske rettigheter og internasjonale avtaler som skal beskytte urfolks rettigheter settes til side. Foto: Tage Vedal

I Nordnorsk debatt (ND) 06.06.2020 går SV-politiker Odmund Enoksen til angrep på vindkraftmotstandere og oppdrettsmotstandere. Enoksen mener at ord har blitt brukt feil, og etterlyser derfor «et oppgjør». Slik han ser det, kan ikke samenes tap av land sammenlignes med de tapene amerikanske urfolk har blitt utsatt for. Selv om Store norske leksikons definisjon av etnisk rensning handler om tap av landområder, mener Enoksen at begrepet ikke er relevant på noen som helst måte. Videre mener han at pågående sprengning av natur ikke kan sammenlignes med krig. Naturvernere skal ikke få lov til å trekke paralleller til noe noe av det som skjedde under andre verdenskrig. Ordet «okkupasjon» er rett og slett tabu, også om man skulle finne på å bruke det metaforisk.

Vi som skriver dette er to av de seks som ifølge Enoksen bruker språket på en upassende måte. Han mener det er “på høg tid at det nå blir tatt et oppgjør med disse kreftene” som vi representerer. Det fremgår ikke av innlegget hvilken form det ønskede oppgjøret skal ta. Kanskje kan Enoksen få støtte fra sin partifelle på Stortinget, Kari E. Kaski, som nylig ba Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) om å overvåke de mest storkjefta vindkraftmotstanderne? Da Hogne Hongset valgte å sitere en gammel krigshelt (Harvest Magazine, 01.06.2020), tolket Kaski det som en oppfordring til vold.

Det kan virke som om både Enoksen og Kaski har problemer med å forstå litterære virkemidler som metaforer, sammenligninger og symbolikk. Å forholde seg til en leksikalsk definisjon av et ord fremstår som en umulighet. Likevel velger de å utnevne seg selv som språkpoliti, og forsvarere av den dannede tale og skrift. Både Enoksen og Kaski er i tillegg ivrige forkjempere for en vindkraftutbygging som foregår uten omtanke for verken natur eller kultur.

Det er hittil gitt nesten 100 vindkraftkonsesjoner i Norge. Hver av disse betyr ugjenkallelig rasering av natur, av områder brukt til friluftsliv og utmarkshøsting, og beite for rein og sau. Det er natur vi aldri får tilbake, heller ikke når turbinene blir tatt ned eller faller av seg sjøl. Mange steder blir også bomiljøet ødelagt av turbinene. Dette er bare starten. Sterke krefter ønsker en ti- eller tjuedobling av antallet turbiner. Ingen vind skal blåse ubrukt over norske eller samiske fjell.

Vindkraftutbyggingen realiseres ikke fordi vi har behov for vindkraft. De arbeidsplassene næringen kan gi er ytterst få. Ei heller vil den norske Staten, eller det norske folk, tjene økonomisk på å ofre naturen. Enkelte grunneiere får sine millioner, men de som først og fremst tjener på vindkraften er utbyggere og oppkjøpere. Vindbaronene håver inn. Bankkontier i skatteparadiset Cayman Islands fylles opp av såkalte grønne subsidier som norske strømkunder er pålagt å betale via nettleien. Den ferske rapporten «Karbonlagring i norske myrer», fra Norsk institutt for naturforskning (NINA), dokumenterer at det beste vi kan gjøre for klimaet er å bevare naturen. Likevel blir naturødeleggende vindkraft solgt inn som et grønt skifte. Vindkraftbransjen har stor innflytelse over norske riksmedier og norske politikere.

Av vindkraftkonsesjonene er vel 30 gitt i reinbeiteområder, og det er planlagt minst 100. En stor del av reindriftsfamiliene i Norge vil kunne miste store deler av sitt livsgrunnlag. Noen vil miste livsgrunnlaget helt. Dette er det hardeste slaget mot reindriftsnæringa og samisk kultur siden fornorskingspolitikken var på det sterkeste. Blant forsvarerne av disse grunnlovsstridige angrepene på samisk kultur, finner vi SV-politiker Oddmund Enoksen. Konsekvent forsvarer han all utbygging og alle naturinngrep, enten det dreier seg om gruver, oppdrett eller vindkraft. Overalt der det er konflikter mellom samer og utbyggere, kan utbyggerne stole på de har en trofast medhjelper i Enoksen, som rosemaler inngrepene og svartmaler det samiske. En lokal reineier i Enoksens hjemkommune Sortland karakteriserer Enoksen slik: “Gjennom sine mange innlegg i media har han vist et sterk nag overfor samisk næring og samisk befolkning.” Kanskje det er dette Enoksens utspill i bunn og grunn handler om, og ikke om savnet etter diplomatiske ord?

Svein Lund

Christina Fjeldavli

Advertisement

Når krigshandlinger blir næringsvirksomhet

En kommentar til Oddmund Enoksens debattinnlegg  Når næringsvirksomhet blir krigshandlinger

IMG_5624
En naturverner blir bøtelagt fordi hun har forsøkt å forsvare Øyfjellet som reindriftsområde. Aksjonen ble påbegynt natt til 3. juni og avslutta på kvelden torsdag 4 juni. Foto: Tage Vedal

I VOL 05.06.2020 går SV-politiker Odmund Enoksen til angrep på vindkraftmotstandere og oppdrettsmotstandere. Enoksen mener at ord har blitt brukt feil, og etterlyser derfor «et oppgjør». Slik han ser det, kan ikke samenes tap av land sammenlignes med de tapene amerikanske urfolk har blitt utsatt for. Selv om Store norske leksikons definisjon av etnisk rensning handler om tap av landområder, mener Enoksen at begrepet ikke er relevant på noen som helst måte. Videre mener han at pågående sprengning av natur ikke kan sammenlignes med krig. Naturvernere skal ikke få lov til å trekke paralleller til noe noe av det som skjedde under andre verdenskrig. Ordet «okkupasjon» er rett og slett tabu, også om man skulle finne på å bruke det metaforisk.

Vi som skriver dette er to av de seks som ifølge Enoksen bruker språket på en upassende måte. Han mener det er “på høg tid at det nå blir tatt et oppgjør med disse kreftene” som vi representerer. Det fremgår ikke av innlegget hvilken form det ønskede oppgjøret skal ta. Kanskje kan Enoksen få støtte fra sin partifelle på Stortinget, Kari E. Kaski, som nylig ba Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) om å overvåke de mest storkjefta vindkraftmotstanderne? Da Hogne Hongset valgte å sitere en gammel krigshelt (Harvest Magazine, 01.06.2020), tolket Kaski det som en oppfordring til vold.

Det kan virke som om både Enoksen og Kaski har problemer med å forstå litterære virkemidler som metaforer, sammenligninger og symbolikk. Å forholde seg til en leksikalsk definisjon av et ord fremstår som en umulighet. Likevel velger de å utnevne seg selv som språkpoliti, og forsvarere av den dannede tale og skrift. Både Enoksen og Kaski er i tillegg ivrige forkjempere for en vindkraftutbygging som foregår uten omtanke for verken natur eller kultur.

IMG_5616
Juni, 2020. Samiske reindriftsutøvere får pålegg om å holde seg unna Øyfjellet. Naturen må vike for industri. Foto: Tage Vedal

Det er hittil gitt nesten 100 vindkraftkonsesjoner i Norge. Hver av disse betyr ugjenkallelig rasering av natur, av områder brukt til friluftsliv og utmarkshøsting, og beite for rein og sau. Det er natur vi aldri får tilbake, heller ikke når turbinene blir tatt ned eller faller av seg sjøl. Mange steder blir også bomiljøet ødelagt av turbinene. Dette er bare starten. Sterke krefter ønsker en ti- eller tjuedobling av antallet turbiner. Ingen vind skal blåse ubrukt over norske eller samiske fjell.

Vindkraftutbyggingen realiseres ikke fordi vi har behov for vindkraft. De arbeidsplassene næringen kan gi er ytterst få. Ei heller vil den norske Staten, eller det norske folk, tjene økonomisk på å ofre naturen. Enkelte grunneiere får sine millioner, men de som først og fremst tjener på vindkraften er utbyggere og oppkjøpere. Vindbaronene håver inn. Bankkontier i skatteparadiset Cayman Islands fylles opp av såkalte grønne subsidier som norske strømkunder er pålagt å betale via nettleien. Den ferske rapporten «Karbonlagring i norske myrer», fra Norsk institutt for naturforskning (NINA), dokumenterer at det beste vi kan gjøre for klimaet er å bevare naturen. Likevel blir naturødeleggende vindkraft solgt inn som et grønt skifte. Vindkraftbransjen har stor innflytelse over norske riksmedier og norske politikere.

Av vindkraftkonsesjonene er vel 30 gitt i reinbeiteområder, og det er planlagt minst 100. En stor del av reindriftsfamiliene i Norge vil kunne miste store deler av sitt livsgrunnlag. Noen vil miste livsgrunnlaget helt. Dette er det hardeste slaget mot reindriftsnæringa og samisk kultur siden fornorskingspolitikken var på det sterkeste. Blant forsvarerne av disse grunnlovsstridige angrepene på samisk kultur, finner vi SV-politiker Oddmund Enoksen. Konsekvent forsvarer han all utbygging og alle naturinngrep, enten det dreier seg om gruver, oppdrett eller vindkraft. Overalt der det er konflikter mellom samer og utbyggere, kan utbyggerne stole på de har en trofast medhjelper i Enoksen, som rosemaler inngrepene og svartmaler det samiske. En lokal reineier i Enoksens hjemkommune Sortland karakteriserer Enoksen slik: “Gjennom sine mange innlegg i media har han vist et sterk nag overfor samisk næring og samisk befolkning.” Kanskje det er dette Enoksens utspill i bunn og grunn handler om, og ikke om savnet etter diplomatiske ord?

Svein Lund

Christina Fjeldavli

Mobilization of Sápmi

IMG_20200606_164654

Lyrics: Dag Máhtenjárga

En advarsel til stammens fiender (sjamansk trommesang) 

Mobilization of Sápmi

How does it feel
from the seat of power where
you’re hidin’ at
from where you lie and steal
– knowin’ that I, protest to that

How does it feel
knowin’ that:

the winds are free
more powerfull, than any
of your tamed machines
– will ever be

How does it feel
knowin’ that:

I’m an animal
will not be gagged
can not be caged
– unleashed beast enraged!

How does it feel
knowin’ that:

I write poetry
– more true, than any
of your new age philosophy
– more fiercefull, than any
political strategy

How does it feel
knowin’ that:

you are called to the field
my line is drawn
protected come dusk
guarded come dawn
I’m armed with pen and battleshield
– standing tall
poised and eager to raise
the nations combatcall

By all that is sacred, how do you
really feel

do you feel uneased
do you feel my contempt
do you feel my rage
– do you tremble?

Illustration: Christina Fjeldavli

 

Et metaforfritt Gnore innen 2030

Untitled-Artwork (2)
Går alt etter planen, skal Gnore være metaforfritt innen 2030. Illustrasjon: Christina Fjeldavli. Digital redigering: Magdalena Fjeldavli.

Kunngjøring fra Politiets Språkpolitiske Sikkerhetstjeneste 

«Bruken av metaforer og andre litterære virkemidler har eksplodert i kraftkolonien Gnore», melder Politiets Språkpolitiske Sikkerhetstjeneste (PSST). Forsettlig metaforbruk rammes av straffeloven fra og med 5. juni 2020.

Språkkur 2030

Språkkur 2030 er Gnores program for rensing av språket. Målet er nullutslipp av litterære bilder, og visjonen et metaforfritt Gnore innen 2030.  «Metaforkriminaliteten skal bekjempes gjennom utvidet bruk av overvåkning, og i tillegg bevæpnede språkrazziaer», melder PSST til Gnorsk Telegrambyrå. I første omgang ser man for seg å bruke vanlig viskelær, for der skytes ikke med skarpt i kolonien.

I det postmoderne Gnore skiller man ikke mellom partene i en konflikt. Alle parter har like høy moral, og alle parter har like mye krav på respekt som de andre. Alle er like, men storkapitalen er likere enn de andre. Kapitalismen er nemlig den eneste gjenværende religionen av betydning. Dette er også grunnen til at PSST først og fremst må forsvare kapitalistiske interesser.

200 meter høye fallossymboler kan ikke voldta

Flere radikaliserte gnoreborgere har tillatt seg å bruke ordet «voldtekt»  som metafor, når det i realiteten siktes til 200 meter høye fallossymboler som penetrerer våtmarksområder. Slik kan vi ikke ha det. Alle vet at det bare er voldtekt som er voldtekt, og selv når det er voldtekt, hører det til unntakene når overgripere dømmes. Den som hevder å være voldtatt, har som regel vært med på det, for alt foregår gjennom dialog og demokratiske prosesser i Gnore.

Å dele seng med noen er ikke horeri

At Gnores vassdrags- og energidirektorat (GVE) har tette bindinger til vindkraftindustrien er dessverre en dårlig bevart hemmelighet etter hvert. Selv om flere av direktoratets saksbehandlere er i seng med vindindustrien, er det ikke akseptabelt å bruke metaforen «horunge» om GVE som helhet. Direktoratet er ingen «unge», og driver dessuten fullt lovlig og demokratisk prostitusjon.

Visst fanden skal der inviteres til dialog!

“Visst fanden skal der skytes med skarpt», kom det bråkjekt fra den radikaliserte oberst Birger Eriksen, da han morgenen 9. april gav ordre om å senke det tyske krigsskipet «Blücher». «Visst fanden skal der inviteres til dialog”, heter det i dag. Vi skal til enhver tid bruke inne-stemme og respektere motpartens profittbehov. Ingenting ligner på Krigen, og derfor er det heller ikke lov å sammenligne noe med krig.

Etnisk rensning foregår bare andre steder

Konsekvensene av den pågående vindkraftutbyggingen i sørsamiske reindriftsområder stemmer dessverre litt for presist med Store norske leksikons definisjon av begrepet «etnisk rensning»: «betegnelse for å fordrive en folkegruppe fra et nærmere angitt landområde ved hjelp av tvangsmidler, press eller frykt».

Da en ullen og tøyelig språkdrakt er å foretrekke, bør man helst unngå å definere begreper. Må man absolutt vise til en definisjon, anbefales Lille gnorske leksikon (LGL) som kilde. LGL definerer etnisk rensning slik: «betegnelse for å fordrive en folkegruppe fra et nærmere angitt landområde ved hjelp av tvangsmidler, press eller frykt, i fremmede regimer som ikke ligner på Gnore».

Forsettlig bruk av litterære virkemidler straffes med bøter eller fengsel, avhengig av alvorlighetsgrad. Velger man å hente definisjoner fra Store norske leksikon, er straffen offentlig gapestokk.

Med ønske om en dialogisk og metaforfri helg!

Politiets Språkpolitiske Sikkerhetstjeneste

PS: Gi gjerne beskjed via Twitter om du oppdager metaforbruk

 

 

 

 

Grandma’s lament

Lyrics: Dag Máhtenjárga

IMG_20200530_143528_01

Grandma’s lament

My grandma and your grandma
sittin’ by the fire
my grandma told your grandma
your colonial flag
is burning on my fire

sayin’, these lands
these lands
land of our nations
sayin’ these lands
these lands
is the land of our people

Watch that man
all dressed in green
ain’t a man he’s
a killin’ machine

Sayin’ …..

Watch that zephyr
up way ahead
gonna hunt him down
and kill him dead

Sayin’ ….

Watch our Laula
once gagged and bound
now standin’ tall
her freedom found

Sayin’…

Fritt etter Iko Iko

Illustrasjon: Hugget med kullsverd av Christina Fjeldavli

Wake up, get up

Lyrics: Dag Máhtenjárga

Untitled-Artwork
Charcoal drawing: Christina Fjeldavli. Colouring/ digital design: Magdalena Fjeldavli

Wake up, get up
listen to the whisper from the forests
pay attention to the roar of the nations

Be aware the might
of the Iron throne
It is time to rally the resistance

Be aware the Man
with the twisted tongue
hear his blasts from
the mountains in the distance

Be aware the police of the justice
are they here to
arrest or protect us

Wake up, get up
listen to the whisper of the forests
pay attention to the roar of the nations

Be aware the law of the lands
and breath life to
the power of your hands

Wake the nations
heed the call
fight back
and stand tall !

Motvind-brosjyre (ny design)

 

Brosjyren ligger som nedlastbar PDF her: Brosjyre, Motvind, 03.06.2020

FB_IMG_1591974853195
Foto: Julie Skari Aunvik

This slideshow requires JavaScript.

Vi som kjemper for å verne økosystemene har alle de gode argumentene. Det vi trenger å gjøre er å sørge for at disse argumentene blir hørt og forstått. Dette er grunnen til at naturvernere skriver og skriver hver eneste dag. Dette er også grunnen til at vi har laget denne enkle brosjyren. Det handler om å appellere til både hjerter og hjerner.

Tusen takk til Per Einar Rekdal, Alex Ryslett, Ulla Falkdalen, Per Einar Rekdal og Tom Roger Østerås som raust har latt oss bruke sine fotografier. Takk også til alle som har bidratt med konstruktive innspill underveis.

Håpet er at brosjyren skal være opplysende for personer som ikke er så kjent med vindkraftproblematikken fra før. Vi ønsker samtidig å løfte frem det vi vil ta vare på, til inspirasjon for alle som jobber med saksfeltet.

Hvis du er medlem av Motvind Norge, kan du fritt laste ned og bruke brosjyren, i kampen for å bevare naturen!

Her kan man bestille den pin-en som er avbildet sammen med brosjyren: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=156932404