Runde mot Havsul 1- markering 4. juli 2020

cc0_5561-2Lunden er en av flere fugler som får sitt livsgrunnlag truet om ikke Havsul 1 stanses. Foto: Per Einar Rekdal 

Runde mot Havsul 1 vindkraftverk arrangerer lørdag 4. juli en aksjon på Rundebranden. “Nei-folk, tja-folk og ja-folk, politikarar, rundingar, herøyværingar og alle andre ynskjer vi å samle denne dagen i solidaritet med fuglane våre”, skriv arrangementskomiteen på Facebook. På programmet står appeller, allsang og ymse andre innslag. Enhver som ønsker det, kan også spontant ta ordet. Aksjonen starter klokken 14.

Screenshot_20200701_144742Skjermdump fra FB

Rundabranden i Møre og Romsdal er i følge Store Norske Leksikon “Norges sørligste, store fuglefjell med et enestående fugleliv”. Mer 240 arter er observert på Runde og 100 km2 av havområdet rundt er derfor fredet. Imidlertid viser det seg at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), i det stille, har gitt konsesjon til bygging av vindkraftanlegget Havsul 1 midt i lundefuglenes matfat, noe Norsk Ornitologisk Forening (NOF) betegner som “sjokkerende”.

Norsk Ornitologisk Forening skriver på sine hjemmesider: «Etter vår mening burde ikke konsesjonen vært gitt, med begrunnelse i at det planlagte vindkraftverket ligger midt i en svært viktig trekk-korridor både for sjøfugl- og fastlandsfugl. Kraftverket vil dessuten ramme næringssøkende fugler fra Sør-Norges eneste store fuglefjell, Runde.» Utbygging av havvind midt i fugletrekkene vil utvilsomt føre til grove brudd på Naturmangfoldsloven. Selv om det kalles “havvind”, viser det seg at man planlegger utbygging nær land.

Veiforklaring

Du kan kjøre bil til Goksøyr og parkere på en stor parkeringsplass rett ved tunnelen. Så er det berre å følge oppmerket rute.

Screenshot_20200701_153956

Skjermdump fra FB som viser MDGs fremstilling av hvordan Ålesund kommunestyre stilte seg til Ålesund MDGs klage på Havsul 1

Mer om Havsul 1

https://www.smp.no/nyheter/2020/06/19/Snudde-om-offshore-vindkraftpark-p%C3%A5-M%C3%B8rekysten-22121667.ece?rs5513321592587656844&t=1&fbclid=IwAR3CHQAB-6JZWTFkXNixWw-VVX02OJPXqYW0RwmVUEQv1pVc1Sx5hgCmfLU

https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=27&type=A-1,A-6

Havsul I

https://www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=2445Nyheten&fbclid=IwAR1xkSsbUhAVY7l253dUNXk31zrkn5_M1bFKqAhfOyPAIUx5PZGt6YQsHCw

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.