Haramsøya- Fargeøya mi

Judyta Julia Bialkowska inviterer til sitt galleri på Haramsøya mandag 6. juli klokken 13. I dette blogginnlegget skriver hun om sin kunstutstilling “Haramsøya- Fargeøya mi”. Både maleriene og teksten som ledsager dem, vitner om en dyp kjærlighet og respekt for naturen.

Judytas maleriutstilling er inkludert i arrangementet Fugleskriket på Haramsfjellet, som startet på Ulla søndag 5. juli kl. 12.

Hovedområdet for min kunstneriske utforskning er maleri, forstått som en todimensjonal komposisjon. En av teknikkene jeg fokuserer på primært er å male på papir. Malerier på utstilligen “Haramsøya- Fargeøya mi” hører til flere landskapssykluser, som refererer til opplevelsene og observasjonene knyttet til et bestemt sted, øya jeg bor på- Haramsøy, dens kraftige atmosfære, skimrende sollys, tåker, skyer, regn og vind.

Verkene mine fokuserer på stemingen assosiert med emosjonelle opplevelser: beundring, lykke, tristhet, frykt og apati. Syklusene er uløselig sammenkoblet med fargen som kjernen i min kunstneriske forskning – fargens evne til å slippe løs og beskrive følelser og mangfold, avhengig av kunstnerens og publikums følsomhet.

Fargen er et primært verktøy jeg bruker for å uttrykke en verden av ekstreme følelser, tanker og observasjoner av naturen – i vid forstand av ordet – ved å bruke et sterkt transformert landskap som en unnskyldning for å beskrive et bredt spekter av følelser. Farge er et uttrykksmiddel som jeg forstår og opplever med høy intensitet. Takket være dette unngår jeg ikke ekstremer, høy kontrast, utrolige kombinasjoner og intensiteter for å oppnå dramaturgi av steder og følelsesmessige tilstander.

Bildene jeg nå viser i mitt galleri (hvorav noen også er gjengitt i dette blogginnlegget) er en del av mitt prosjekt “Nordøyane- naturens fargepalett. Internasjonale kunstneriske inspirasjonsmøter” som har pågått siden 2016. Noen av bilder i dette prosjektet vant hovedpris i kunstkonkuranse New Look Design Refresh 2016.

Judith Galleri og Atelier
Ullavegen 67
Hararamsøy

https://www.facebook.com/pg/nordoyanenaturensfargepalett.haramsoy/photos/?ref=page_internal

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.