Statsministeren må på banen

Fugleskriket på Haramsfjellet 5. juli 2020. Ornitolog Alv Ottar Folkestad forteller om det rike fuglelivet på øya.
Fuglevokteren varsler om at naturen er i fare.
Myrull på toppen av Haramsfjellet, 5. juli 2020

Statsminister Erna Solberg har gjentatte ganger i løpet av året oppfordret nordmenn til å oppsøke naturen, samtidig som norsk natur raseres raskere enn noen gang, av vindindustrien. På bakgrunn av dette, ble hun invitert til arrangementet Fugleskriket på Haramsfjellet søndag 5. juli 2020.

Veien opp til Haramsfjellet utvides for å gjøre plass til 145 meter høye turbiner. Over lange strekninger ryddes det også helt ny vei. Myrlandskap endevendes, noe som er direkte klimafiendtlig. Inngrepene er enorme. Kanskje må statsministeren se det med egne øyne for å forstå det?

Dessverre hadde ikke statsministeren anledning til å komme til Haramsfjellet 5. juli. Kanskje hun selv kan foreslå en dato for et besøk? Var jeg statsminister i Norge, ville jeg spurt Alv Ottar Folkestad om en guidet tur. Jeg ville lyttet til alt han sa, og så ville jeg agert deretter. Jeg ville også lest NINAs rapport “Karbonlagring i norske økosystemer”, hvor det konkluderes med følgende: Det beste vi kan gjøre for klimaet, er å la naturen være i fred.

Vindindustrien påfører naturen store, uopprettelige sår. På Haramsfjellet lever et høyt antall rødlistede fugler, som nå får livsgrunnlaget sitt ødelagt- og det til ingen nytte. Hvorfor velger norsk politi å bruke enorme ressurser for å forsvare utbyggerens økonomiske interesser? Hva gjør Ålesund politidistrikt for å hindre de grove bruddene på Naturmangfoldsloven?

Erna Solberg, tar du utfordringen? Vil du bevise for oss at Høyre i regjering virkelig kan bli et “kunnskapsparti” og et “klimaparti”? Kanskje kan du også forklare oss hva du, som sjefspådriver for FNs bærekraftsmål, legger i begrepet bærekraft helt konkret, i møte med Haramsfjellets rike flora og fauna?

Fugleskriket på Haramsfjellet 5. juli 2020. Stortingsrepresentant Sylvi Listhaug deltar med en klar appell mot vindkraftutbygging.

At olje- og energiminister Tina Bru ikke har makt til å endre på NVEs og OEDs uvettige beslutning om å ofre Haramsøya, ble tydelig for de fleste etter møtet 30. juni. Saken har nå utviklet seg til en skandale som hele verden kommer til å få høre om. Det nytter ikke lenger å late som om korona er vårt eneste problem. Statsministeren må på banen.

Landskap med gravemaskiner i 2020. Når skal norske myndigheter ta konsekvensen av den kunnskapen vi har om naturens betydning? Når skal statsministeren ta ansvar for å beskytte artsmangfoldet? Vi trenger en naturvernminister, et miljøombud og en egen miljødomstol.
The Bird Scream at Haramsfjellet
https://nordrenett.no/nyhende/ministeren-vil-ikkje-stoppe-utbygginga/19.4711
Advertisement

One thought on “Statsministeren må på banen

  1. Kai Godemann Olsen July 8, 2020 / 1:11 am

    Kan ikke ha en statsminister som er for miljøkriminalitet på det groveste ,ødelegger fugler,for ikke å snakke om miljøet,hu har vell ikke tengt på de som kommer etter oss ,hu har ødelagt mer av Norges natur enn noen annen har gjort ,må stilles for internasjonal domstol for grov miljøkriminalitet
    ,,

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.