Gjennomsnittskommunestyrets livsløgn

Tar du livsløgnen fra et gjennomsnittskommunestyre, tar du livsgleden fra det med det samme, ifølge dr. Relling i Ibsens stykke Villanden.

Livsløgnen er tvingende nødvendig for å beholde en viss grad av selvrespekt når man bryter Grunnlovens § 108 og internasjonale konvensjoner Norge har undertegnet for å ivareta urfolks rettigheter.
Gratulerer til Vefsn kommunestyre! Godt gjort å overgå Hjalmar Ekdal i selvbedrag. Ibsen snur seg imponert i grava.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.