Sylvi Listhaugs tale på Haramsfjellet, 5. juli 2020

Lørdag 4. juli deltok Karin Augusta Nogva, Erik Larsen og jeg på en markering mot Havsul 1, på Runde. Sylvi Listhaug var også der, og holdt en fin appell.
På veien hjem fra Runde, havnet vi tilfeldigvis på samme ferje. Vi inviterte da Sylvi til å delta på Fugleskriket på Haramsfjellet søndag 5. juli. Her er appellen hun holdt.

Tusen takk for at du bidrar til å forklare for folk hvor meningsløs vindkraftutbyggingen er, Sylvi Listhaug! Det gir styrke til saken når politikere fra ulike partier kan samle seg om én sak.
Foto: Kenneth Flem Slyngstad. Film: Christina Fjeldavli

Nogvas aggregat

Karin Augusta Nogva er leder for atelierfellesskapet Aggregat i Ålesund.

De fleste som følger med på vindkraftsaken på Haramsøya, har nok lagt merke til den røde fuglen. Fuglevokteren dukker opp flere steder hvor rødlistede fugler er i fare. Lørdag 4. juli viste den seg på Runde. Søndag 5. juli ledet Fuglevokteren en vandring på Haramsfjellet.

Fuglevokteren på Runde lørdag 4. juli.
Fugleskrik på Haramsfjellet søndag 5. juli.
Fuglevokteren stod side om side med Haramsøyas innbyggere da formannskapet i Ålesund kommune kom på kaia mandag 6. juli kl. 12:30
Karin Augusta Nogva trykker på tekstiler og syr egne plagg.

Karin Augusta Nogva er kunstneren bak Fuglevokteren. Hun har både bachelor og master fra Kunshøgskolen i Bergen. I tillegg har hun grafikkutdanning fra Edinburgh College of Art. Nogva arbeider med papirutskjæring, tresnitt, tegning med kull og fargestifter, performance, tekstilkunst og grafikk.

En livsviktig og samfunnskritisk funksjon. Kunst er livsviktig, og behovet kan noen ganger være akutt. Bent Erik Myrvoll i Aggregat atelierfellesskap har derfor gått til anskaffelse av en kunstambulanse, med fuglelyder.
Tresnitt av Karin Augusta Nogva.
Fuglevokterens brev til Kongen.

Relevante artikler

https://www.kunstverket.no/Kunstnere/Kunstnere-M-R/Karin-Augusta-Nogva.aspx?gclid=Cj0KCQjw3ZX4BRDmARIsAFYh7ZIFjpJtK5teQq9si5xnY-nnb_U0sKafIkuqpKj-Zyau48wZxxOg79kaAtTvEALw_wcB

https://www.norske-grafikere.no/produktkategori/nogva-karin-augusta/

Gjennomsnittskommunestyrets livsløgn

Tar du livsløgnen fra et gjennomsnittskommunestyre, tar du livsgleden fra det med det samme, ifølge dr. Relling i Ibsens stykke Villanden.

Livsløgnen er tvingende nødvendig for å beholde en viss grad av selvrespekt når man bryter Grunnlovens § 108 og internasjonale konvensjoner Norge har undertegnet for å ivareta urfolks rettigheter.
Gratulerer til Vefsn kommunestyre! Godt gjort å overgå Hjalmar Ekdal i selvbedrag. Ibsen snur seg imponert i grava.

Høyr på oss!

Gunvor Slaatto på kaia Haramsøya, mandag 6. juli 2020.
Forsvaret av naturen er folkelig og ektefølt. Det er selve grunnfjellet i befolkningen som vil beskytte det aller mest grunnleggende: naturmangfoldet, landskapet, kulturen, identiteten, livsgrunnlaget

“Du må ikke tåle så inderlig vel/ den urett som ikke rammer deg selv”. Arnulf Øverlands ord er svært aktuelle. De fleste på Stortinget bør nok dessverre kjenne seg truffet. Makteliten har mistet bakkekontakten.

“Høyr på oss”, stod det på et banner som ble holdt av fire fine ungdommer på kaia på Haramsøya i går. Det er ikke lett å vite hvem som hører, for makten skjuler seg. Makten forsøker å gjemme seg, men vi skal få trollet ut i sola.

Kaia på Haramsøya, 6. juli 2020. Foto: Gunvor Slaatto

Statsministeren må på banen

Fugleskriket på Haramsfjellet 5. juli 2020. Ornitolog Alv Ottar Folkestad forteller om det rike fuglelivet på øya.
Fuglevokteren varsler om at naturen er i fare.
Myrull på toppen av Haramsfjellet, 5. juli 2020

Statsminister Erna Solberg har gjentatte ganger i løpet av året oppfordret nordmenn til å oppsøke naturen, samtidig som norsk natur raseres raskere enn noen gang, av vindindustrien. På bakgrunn av dette, ble hun invitert til arrangementet Fugleskriket på Haramsfjellet søndag 5. juli 2020.

Veien opp til Haramsfjellet utvides for å gjøre plass til 145 meter høye turbiner. Over lange strekninger ryddes det også helt ny vei. Myrlandskap endevendes, noe som er direkte klimafiendtlig. Inngrepene er enorme. Kanskje må statsministeren se det med egne øyne for å forstå det?

Dessverre hadde ikke statsministeren anledning til å komme til Haramsfjellet 5. juli. Kanskje hun selv kan foreslå en dato for et besøk? Var jeg statsminister i Norge, ville jeg spurt Alv Ottar Folkestad om en guidet tur. Jeg ville lyttet til alt han sa, og så ville jeg agert deretter. Jeg ville også lest NINAs rapport “Karbonlagring i norske økosystemer”, hvor det konkluderes med følgende: Det beste vi kan gjøre for klimaet, er å la naturen være i fred.

Vindindustrien påfører naturen store, uopprettelige sår. På Haramsfjellet lever et høyt antall rødlistede fugler, som nå får livsgrunnlaget sitt ødelagt- og det til ingen nytte. Hvorfor velger norsk politi å bruke enorme ressurser for å forsvare utbyggerens økonomiske interesser? Hva gjør Ålesund politidistrikt for å hindre de grove bruddene på Naturmangfoldsloven?

Erna Solberg, tar du utfordringen? Vil du bevise for oss at Høyre i regjering virkelig kan bli et “kunnskapsparti” og et “klimaparti”? Kanskje kan du også forklare oss hva du, som sjefspådriver for FNs bærekraftsmål, legger i begrepet bærekraft helt konkret, i møte med Haramsfjellets rike flora og fauna?

Fugleskriket på Haramsfjellet 5. juli 2020. Stortingsrepresentant Sylvi Listhaug deltar med en klar appell mot vindkraftutbygging.

At olje- og energiminister Tina Bru ikke har makt til å endre på NVEs og OEDs uvettige beslutning om å ofre Haramsøya, ble tydelig for de fleste etter møtet 30. juni. Saken har nå utviklet seg til en skandale som hele verden kommer til å få høre om. Det nytter ikke lenger å late som om korona er vårt eneste problem. Statsministeren må på banen.

Landskap med gravemaskiner i 2020. Når skal norske myndigheter ta konsekvensen av den kunnskapen vi har om naturens betydning? Når skal statsministeren ta ansvar for å beskytte artsmangfoldet? Vi trenger en naturvernminister, et miljøombud og en egen miljødomstol.
The Bird Scream at Haramsfjellet
https://nordrenett.no/nyhende/ministeren-vil-ikkje-stoppe-utbygginga/19.4711

Haramsøya- Fargeøya mi

Judyta Julia Bialkowska inviterer til sitt galleri på Haramsøya mandag 6. juli klokken 13. I dette blogginnlegget skriver hun om sin kunstutstilling “Haramsøya- Fargeøya mi”. Både maleriene og teksten som ledsager dem, vitner om en dyp kjærlighet og respekt for naturen.

Judytas maleriutstilling er inkludert i arrangementet Fugleskriket på Haramsfjellet, som startet på Ulla søndag 5. juli kl. 12.

Hovedområdet for min kunstneriske utforskning er maleri, forstått som en todimensjonal komposisjon. En av teknikkene jeg fokuserer på primært er å male på papir. Malerier på utstilligen “Haramsøya- Fargeøya mi” hører til flere landskapssykluser, som refererer til opplevelsene og observasjonene knyttet til et bestemt sted, øya jeg bor på- Haramsøy, dens kraftige atmosfære, skimrende sollys, tåker, skyer, regn og vind.

Verkene mine fokuserer på stemingen assosiert med emosjonelle opplevelser: beundring, lykke, tristhet, frykt og apati. Syklusene er uløselig sammenkoblet med fargen som kjernen i min kunstneriske forskning – fargens evne til å slippe løs og beskrive følelser og mangfold, avhengig av kunstnerens og publikums følsomhet.

Fargen er et primært verktøy jeg bruker for å uttrykke en verden av ekstreme følelser, tanker og observasjoner av naturen – i vid forstand av ordet – ved å bruke et sterkt transformert landskap som en unnskyldning for å beskrive et bredt spekter av følelser. Farge er et uttrykksmiddel som jeg forstår og opplever med høy intensitet. Takket være dette unngår jeg ikke ekstremer, høy kontrast, utrolige kombinasjoner og intensiteter for å oppnå dramaturgi av steder og følelsesmessige tilstander.

Bildene jeg nå viser i mitt galleri (hvorav noen også er gjengitt i dette blogginnlegget) er en del av mitt prosjekt “Nordøyane- naturens fargepalett. Internasjonale kunstneriske inspirasjonsmøter” som har pågått siden 2016. Noen av bilder i dette prosjektet vant hovedpris i kunstkonkuranse New Look Design Refresh 2016.

Judith Galleri og Atelier
Ullavegen 67
Hararamsøy

https://www.facebook.com/pg/nordoyanenaturensfargepalett.haramsoy/photos/?ref=page_internal

The last Indian at Runde

cc0_5561-2

The last Indian at Runde

While the sun sets,
in the rear view windows
of your new electric car.

You see his glory, in rays of light
– on the mountain, from afar

Been pushed by greed,
bribed in gold.

He denies to heed,
refused them all.

Has raised his call,
defends his right.

Will you join him,
– in the fight

Poem by Dag Máhtenjárga

Photo from Runde by Per Einar Rekdal

Written especially for the event at Runde July 4th 2020. Runde mot Havsul 1