Runde mot Havsul 1, 4. juli 2020

Fuglevokteren på Runde, 4. juli 2020
https://www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=2629
Advertisement

The Bird Scream at Haramsfjellet

Haramsfjellet-slide-7-1400x525Haramsøya, Norway. Photo: Vegard Halkjelsvik 

PRESS RELEASE

Translated to English by Liv Marie Sandve 

FB_IMG_1593456277471Haramsøya seen from Longva. Photo: Siri Fjeseth 

Haramsøya in municipality of Ålesund, at outer Sunnmøre in Møre og Romsdal, is an area of only 13,3 square kilometers. The unique plateau island is an important area of birdlife preservation and of rich biodiversity. The island lies in the middle of a large bird migration route along the coast.

FB_IMG_1593456274965Haramsøya. Photo: Siri Fjeseth 

In 2008 the The Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) chose to give concession to a wind plant on the narrow mountain ridge Haramsfjellet, 300 – 350 meters over the sea. The west side of the mountain is an area of conservation for birds, but in 2010 the Ministry of Petroleum and Energy (OED) managed to alter the boundary of this area of conservation. The planned wind plant by Zephyr is posing great threat to a large number of endangered species, and the project thus violates the law of biodiversity.

received_723373935088523Hans Petter Thue was removed from hus own property by force on the 11th of June 2020. Photo: Jan Helge Vassbø 

For 14 days and 14 nights the nature conservationist Hans Petter Thue guarded Haramsfjellet, sitting in his own car, on his own private road. June 11th he was removed by force from his own property, by a police force putting the interests of the wind industry above
both the law of biodiversity and of public health. A police officer opened the lock of Thues car. The car was pulled onto the truck bed of Falken. Afterwards the police chose to escort
the construction machinery from Stangeland onto the mountain, on behalf of wind plant developer Zephyr.

FB_IMG_1593456297106Haramsfjellet is being destroyed by Stangeland, on assignment from Zephyr. Photo: Siri Fjeseth

June 30th Birgit Oline Kjerstad from the movement No to wind power on Haramsøya, mayor of Ålesund Eva Vinje Aurdal, county mayor Tove Lise Torve and group leader representing
Høyre in the county council Anders Riise had a meeting with Minister of Oil and Energy Tina Bru, in Oslo. During the meeting it became clear that Tina Bru will not be intervening to save
Haramsøya. The ministry of Oil and Energy has, collaborating with the NVE, facilitated the industrializing of Haramsfjellet. This absurd decision is being maintained.

This slideshow requires JavaScript.

Haramsfjellet, close to July. Photo: Siri Fjeseth 

We have power surplus in Norway. New science shows that the best we can do concerning climate challenges is to preserve nature (NINA, 2020). Still, OED is choosing to violate both law of biodiversity and the Bern convention, in order to produce wind power in the nation of hydrapower, Norway.

In this moment, Haramsfjellet is being blown up by Stangeland, on assignment from Zephyr. This is morally reprehensible, and also violates Norwegian legislations and international agreements. How can this happen, nevertheless? Can the Norwegian government really
allow their interpretation of the Energy Act to overrule any other law?
We decline to accept this. To show our respect for nature, we are making an artistic and knowledge-based hike in Haramsfjellet Sunday July 5th.

Anybody who wants to, may stay
overnight to watch over the mountain during nighttime. After walking together in the unique landscape, there will be a gathering containing powerful
speeches and several artistic performances. Prime minister Erna Solberg, who this year repeatedly has encouraged Norwegians to seek nature, is especially invited. The happening is open to everyone.

This slideshow requires JavaScript.

The birdwatcher. Artist Karin Augusta Nogva will perform her art at Haramsfjellet Sunday July 5th. Photo: Karin Augusta Nogva og Kristine Roald Sandøy

Journalists and photographers are encouraged to cover the event in
order for all of the country, and favorably also the rest of the world, to become aware of the wrong being committed as we speak.

Place: Haramsøya, Norway
Time: From Sunday July 5th 12.00 noon to Monday July 6th 10.00 am.
Organizers: Karin Augusta Nogva, Erik Larsen and Christina Fjeldavli

Joint walking from Ulla (at Haramsøya) at 12.00 noon. Alternatively you can choose to walk from Ulla and meet the rest of us by the construction machinery. Speeches, poems and
performance art at 14.00 and 15.30 pm at Steinbrotet (where the turbines are planned to be installed).

Provisional program
The birdwatcher and her herd (Karin Augusta Nogva and other artists)

Poems by Dag Máhtenjárga

Speech, poems and family friendly nature awareness practices by Erik Larsen

Speech by Morten Walloe Tvedt

Speech and poems by Christina Fjeldavli

Musical performance by Jørgen Åkre

Speech by Nina Elisabeth Bøe

Innslag under vandringen ved Marit Moltu

Speech by Judith Bech

FB_IMG_1593456285824Haramsøya. Photo: Siri Fjeseth 

On behalf of the event committee

Christina Fjeldavli

På turné for å opplyse om vindkraft

FB_IMG_1593609444415
Foto: Jan Helge Vassbø

Som mange sikkert har fått med seg, er Kari Thue og Hans Petter Thue nå på turné for å engasjere og opplyse om konsekvensene ved vindkraftutbygging. Initiativtager og produsent for turnéen er Jan Helge Vassbø.

received_723373935088523
Foto: Jan Helge Vassbø

Hans Petter Thue ble en kjent person i norsk offentlighet da han i fjorten dager og netter valgte å vokte over Haramsfjellet, i sin egen bil, på sin egen private fjell. 11. juni ble han fjernet med makt av norsk politi. Politiet valgte så å eskortere Stangelands anleggsmaskiner opp på fjellet. Akkurat nå må Haramsøyas innbyggere være vitne til at miljøet fortæres av storkapitalens lakeier. Det grønne sløret er forlengst avslørt som falskneri, og man skylder derfor på tidligere fattede vedtak, som ble tatt på mangelfullt grunnlag.

received_313507019660182
Foto: Jan Helge Vassbø

received_990534881387256
Foto: Jan Helge Vassbø

Kari Thue gjorde seg nylig bemerket med en sultestreik for naturen. Hun er antagelig den første som har brukt sultestreik som aksjonsform i vindkraftsaken.

Oversikt over steder og datoer som gjenstår 

2. juli

Bergen kl 11-12.❤️
Fitjar 💚 14:30
Stord 💚16:30
Haugesund 18.00 ❤️
Sandnes kl 21.30 ❤️

3. juli

Kari
Sandnes 12-13❤️
Vikeså 14💚
Egersund 15 💚
Kari ankommer Lyngdal i 18-tiden fredag.

Hans Petter og Jan Helge
Avreise fra Sandnes kl 09.00
Lyngdal ❤️ 11.30 til kl 16.00.
Lyngdal kveld ❤️

4. juli

Kristiansand morgen kl 11.00 💚
Grimstad 💚
Arendal 💚
Tvedestrand 💚
Skien 💚
Porsgrunn ❤️ kveld

5. juli

Larvik 💚 morgen
Sandefjord 💚
Tønsberg ❤️
Horten 💚
Moss 💚
Fredrikstad kveld ❤️

6. juli
Nord-Odal kl 11 13
Østlandet. Se hva som skjer ✨🇧🇻🎈

7. juli

Fredrikstad morgen kl 11 ❤️
Sarpsborg 💚
Zephyr 💔
Turné Østfold 🏆✨🎈
Drammen kveld ❤️

8. juli

Drammen kl 11. 00 💚
Mjøndalen 💚
Åmot 👍
Vikersund 👍
Hønefoss 💚
Eidsvoll 💚
Jessheim 💚
Lillestrøm 💚
Oslo kveld ❤️

9. juli

Oslo: Arrangement utenfor Stortinget og regjeringslokalene kl 11 – 16.❤️🇧🇻❤️

De byene som mangler klokkeslett, får dette avklart innen fredag denne uken.

Det kan bli noen små justeringer på noen klokkeslett på øvrige byer og tettsteder.

Alle foto: Jan Helge Vassbø 

Runde mot Havsul 1- markering 4. juli 2020

cc0_5561-2Lunden er en av flere fugler som får sitt livsgrunnlag truet om ikke Havsul 1 stanses. Foto: Per Einar Rekdal 

Runde mot Havsul 1 vindkraftverk arrangerer lørdag 4. juli en aksjon på Rundebranden. “Nei-folk, tja-folk og ja-folk, politikarar, rundingar, herøyværingar og alle andre ynskjer vi å samle denne dagen i solidaritet med fuglane våre”, skriv arrangementskomiteen på Facebook. På programmet står appeller, allsang og ymse andre innslag. Enhver som ønsker det, kan også spontant ta ordet. Aksjonen starter klokken 14.

Screenshot_20200701_144742Skjermdump fra FB

Rundabranden i Møre og Romsdal er i følge Store Norske Leksikon “Norges sørligste, store fuglefjell med et enestående fugleliv”. Mer 240 arter er observert på Runde og 100 km2 av havområdet rundt er derfor fredet. Imidlertid viser det seg at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), i det stille, har gitt konsesjon til bygging av vindkraftanlegget Havsul 1 midt i lundefuglenes matfat, noe Norsk Ornitologisk Forening (NOF) betegner som “sjokkerende”.

Norsk Ornitologisk Forening skriver på sine hjemmesider: «Etter vår mening burde ikke konsesjonen vært gitt, med begrunnelse i at det planlagte vindkraftverket ligger midt i en svært viktig trekk-korridor både for sjøfugl- og fastlandsfugl. Kraftverket vil dessuten ramme næringssøkende fugler fra Sør-Norges eneste store fuglefjell, Runde.» Utbygging av havvind midt i fugletrekkene vil utvilsomt føre til grove brudd på Naturmangfoldsloven. Selv om det kalles “havvind”, viser det seg at man planlegger utbygging nær land.

Veiforklaring

Du kan kjøre bil til Goksøyr og parkere på en stor parkeringsplass rett ved tunnelen. Så er det berre å følge oppmerket rute.

Screenshot_20200701_153956

Skjermdump fra FB som viser MDGs fremstilling av hvordan Ålesund kommunestyre stilte seg til Ålesund MDGs klage på Havsul 1

Mer om Havsul 1

https://www.smp.no/nyheter/2020/06/19/Snudde-om-offshore-vindkraftpark-p%C3%A5-M%C3%B8rekysten-22121667.ece?rs5513321592587656844&t=1&fbclid=IwAR3CHQAB-6JZWTFkXNixWw-VVX02OJPXqYW0RwmVUEQv1pVc1Sx5hgCmfLU

https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=27&type=A-1,A-6

Havsul I

https://www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=2445Nyheten&fbclid=IwAR1xkSsbUhAVY7l253dUNXk31zrkn5_M1bFKqAhfOyPAIUx5PZGt6YQsHCw

FUGLESKRIKET PÅ HARAMSFJELLET-pressemelding

FB_IMG_1593456277471
Haramsøya sett fra Longva. Foto: Siri Fjeseth

Haramsøya i Ålesund kommune, på Ytre Sunnmøre i Møre og Romsdal, har et areal på kun 13,3 km². Den unike platåøya er et viktig fuglefredingsområde med rikt artsmangfold. Øya ligger midt i leia for store fugletrekk langs kysten.
I 2008 valgte Norges vassdrags- og energidirektorat å gi konsesjon til et vindkraftanlegg på den smale fjellryggen Haramsfjellet, 300-350 meter over havet. Den vestre siden av fjellet er vernet som naturreservat for fugl, men Olje- og energidepartementet fikk i 2010 flyttet på grensen til fredingsområdet. Zephyrs planlagte vindkraftanlegg vil utgjøre en stor trussel for et høyt antall rødlistede arter, og prosjektet bryter derfor med Naturmangfoldloven. 

received_2403143539985994
Hans Petter Thue blir fjernet med makt fra sin private eiendom. Foto: Jan Helge Vassbø

 I fjorten dager og fjorten netter voktet naturverneren Hans Petter Thue over Haramsfjellet, sittende i sin egen bil, på sin egen private vei. 11. juni ble han fjernet med makt fra sin egen eiendom, av et politi som setter vindindustriens interesser foran både Naturmangfoldloven og folkehelsen. En politimann dirket seg inn i Thues bil. Bilen ble dratt opp på Falkens lasteplan. Politiet valgte så å eskortere Stangelands anleggsmaskiner opp på fjellet, på oppdrag fra vindkraftutbyggeren Zephyr.

30. juni var Oline Kjerstad fra aksjonsgruppa Nei til vindkraft på Haramsøya, Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal, fylkesordfører Tove Lise Torve og Høyres gruppeleder i fylkestinget Anders Riise i møte med olje- og energiminister Tina Bru, i Oslo. På møtet ble det klart at Tina Bru ikke kommer til å gripe inn for å redde Haramsøya. Olje- og energidepartementet har, i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat, tilrettelagt for industrialisering av Haramsfjellet. Denne absurde avgjørelsen står de ved.

Vi har kraftoverskudd i Norge. Ny forskning viser at det beste vi kan gjøre for klimaet er å spare naturen (NINA, 2020). Likevel velger OED å bryte både Naturmangfoldloven og Bern-konvensjonen, for å produsere vindkraft i vannkraftlandet Norge. 

FB_IMG_1593456297106
Anleggsfirmaet Stangeland erstatter natur med industri på Haramsfjellet, på oppdrag fra vindkraftutbygger Zephyr.

Akkurat nå sprenges Haramsfjellet i stykker av Stangeland, på oppdrag fra Zephyr. Dette er moralsk forkastelig, og strider i tillegg mot norske lover og internasjonalt avtaleverk. Hvordan kan det allikevel skje? Har norske myndigheter virkelig lov til å la sin tolkning av Energiloven trumfe alle andre lover?

Vi nekter å akseptere at det skal være slik. For å vise vår respekt for naturen, arrangerer vi en kunstnerisk og kunnskapsbasert vandring i Haramsfjellet søndag 5. juli. Den som ønsker det, kan også våke over fjellet natt til mandag 6. juli.

Etter å ha vandret sammen i det unike landskapet, har vi en felles samling med appeller og flere kunstneriske innslag. Statsminister Erna Solberg, som gjentatte ganger i år har oppfordret nordmenn til å oppsøke naturen, er spesielt invitert. Arrangementet er åpent for alle. Journalister og fotografer oppfordres til å dekke begivenheten slik at hele landet, og gjerne også utlandet, får innsyn i den uretten som blir begått- akkurat nå.

FB_IMG_1593456285824
Foto: Siri Fjeseth

Sted: Haramsøya
Tid: fra søndag 5. juli kl. 12, til mandag 6. juli kl. 10

Arrangører: Karin Augusta Nogva, Erik Larsen og Christina Fjeldavli

Felles vandring fra Ulla (på Haramsøya) kl. 12. Du kan alternativt velge å gå selv fra Ulla og møte oss andre ved anleggsmaskinene. Appeller, dikt og performance-kunst kl. 14:00 og kl. 15:30 på Steinbrotet (der hvor turbinene er planlagt).

Foreløpig program 

Fuglevokteren og hennes flokk (Karin Augusta Nogva og flere andre kunstnere) 

Dikt av Dag Máhtenjárga 

Appell, dikt og familievennlige naturnærværsøvelser ved Erik Larsen 

Appell ved Morten Walloe Tvedt

Appell ved Steven Crozier

Appell og dikt ved Christina Fjeldavli 

Musikalske innslag og appell ved Jørgen Åkre

Appell ved Nina Elisabeth Bøe

Appell ved Sylvi Listhaug

Appell ved Steven Crozier

Innslag ved Judith Bech

Appell ved Camilla Wærenskjold

Judyta Bialkowska inviterer alle til sitt galleri på Haramsøya mandag 6. juli kl. 13

FB_IMG_1593456274965

På vegne av arrangementskomiteen

Christina Fjeldavli