Klage på Kringkastingsrådet

Bjerkreim. Foto: Kaare Finbak

Til Familie- og kulturkomitéen på Stortinget

ved/ ‘anette.trettebergstuen@stortinget.no’; ‘Kristin-Ormen.Johnsen@stortinget.no’; ‘jorunn.gleditsch.lossius@stortinget.no’; ‘trond.giske@stortinget.no’; ‘himanshu.gulati@stortinget.no’; ‘marianne.haukland@stortinget.no’; ‘kari.henriksen@stortinget.no’; ‘silje.hjemdal@stortinget.no’; ‘tage.pettersen@stortinget.no’; ‘aslaug.sem-jacobsen@stortinget.no’; ‘freddy.andre.ovstegard@stortinget.no’

28. mai 2020 sendte Motvind SørVest og Motvind Oslo og Viken en klage til Kringkastingsrådet vedrørende NRKs skjeve og mangelfulle dekning av vindkraftsaken. Denne har vi ikke fått svar på. Ettersom Kringkastingsrådet er oppnevnt av Stortinget og dermed er en forlengelse av vårt demokratiske system, ber vi Stortingets Familie- og kulturkomité om å bringe saken frem.  

Vi mener at NRK svikter sitt samfunnsoppdrag på følgende måter:

  1. NRK dekker i for liten grad naturødeleggelsene fra vindkraftindustrien
  2. NRKs klimastrategi har et ensidig fokus på klima der naturverdier blir oversett
  3. NRKs ledelse har tette person- og organisasjonsallianser til vindkraftinteresser

Klagesaken er denne: 

https://christinafjeldavlino.home.blog/2020/05/28/klage-pa-skjev-og-mangelfull-dekning-av-vindkraftsaken/

29. mai bekreftet Kringkastingsrådet at klagen var mottatt, og registrert med saksnummer KRA0003468. Kringkastingsrådet kunne videre opplyse om at vår henvendelse var lagt inn i dokumentene til et møte 17. september. “Ikke alle henvendelser blir diskutert på møtene i rådet, men alle blir lest av rådets medlemmer og ledelsen i NRK”, fikk vi vite av rådssekretæren.

Ettersom Kringkastingsrådet unnlot å diskutere vår klage på sitt møte 17. september, sendte vi en ny henvendelse til rådssekretæren for å få vite hvem som hadde tatt denne beslutningen. Vi har ennå ikke fått svar på dette.

Saken til Kringkastingsrådet mener vi er så viktig og så alvorlig, at vi krever at klagen blir behandlet på en formell og seriøs måte. Riktignok har NRK Nyheter hatt noen oppslag om problematiske sider ved vindkraften, men uten at de enorme naturødeleggelsene har kommet fram. Vi ber derfor Stortingets Familie- og kulturkomité ta de nødvendige skritt for å bistå oss.

Vi imøteser et snarlig svar fra Stortingets Familie- og kulturkomité. 

Vennlig hilsen 

Gunvor Slaatto

Christina Fjeldavli

Motvind Oslo og Viken

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.