Det er ikke etnisk rensing

Det er ikke etnisk rensing vi driver med
Nei
Etnisk rensing er slikt de driver med andre steder, i Bosnia og Kosovo
Så selv om Store norske leksikons definisjon av etnisk rensing sammenfaller hundre prosent med det vi gjør, som er å ta landområder fra en etnisk minoritet
så skal du ikke komme her og påpeke det
Nei
Da kommer de sinte damene
ledertroikaen øverst i det miljøindustrielle kompleks
kommer på banen med skarpe irettesettelser, for vi skyter ikke med skarpt, vi naturvernere. Nei, vi spiller på lag med de store og mektige
Som et ulydig barn får du skjenn og dask på lanken
for det er ikke pent å si det rett ut
å si det akkurat som det er
Det må du ikke gjøre
for det gjør så vondt
Vi kan ikke tolerere det
Vi velger å kalle det “skivebom”
og stempler deg som “melodramatisk”
for da slipper vi å ta det du skriver på alvor
Den trinne damen med det lyse håret
Hun vil bare ha alle med på dugnaden
for å nå bærekraftmålene
Det er ikke etnisk rensing det vi driver med
Du tar feil, du tar feil
Du går langt over streken, eller for å si det på godt norsk: SHUT THE FUCK UP

Den brysomme definisjonen av etnisk rensing som fremdeles ligger der inne på Store norske leksikon og sjikanerer oss,
den må vi få gjort noe med
for det er ikke etnisk rensing som foregår når Staten går inn som partshjelp for Fosen Vind i høyesterett

Store norske leksikons definisjon av begrepet etnisk rensing:

“Etnisk rensing, betegnelse for å fordrive en folkegruppe fra et nærmere angitt landområde ved hjelp av tvangsmidler, press eller frykt. […] Selv om begrepet er nytt, er innholdet gammelt. Det finnes mange eksempler gjennom historien på hvordan en folkegruppe med maktmidler har fjernet én eller flere andre grupper, for selv å ta deres territorium i besittelse.

Det finnes en rekke tilfeller på at kolonisatorer med vold har fordrevet urbefolkningerden amerikanske urbefolkningen, indianerne, er kanskje de mest kjente.”

Artikkelforfatter: Dag Einar Thorsen, FØRSTEAMANUENSIS I STATSVITENSKAP, UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Kilde: https://snl.no/etnisk_rensing

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.