Kanskje dere skulle prøve å sende klagen til Kringkastingsrådet en gang til?

Hei Christina Fjeldavli,

Viser til mail nedenfor sendt til kollega Mona Bothner i dag, samt til tidligere mail med redegjørelse om klagesaken som skal være sendt direkte til medlemmene i familie- og kulturkomiteen.

Familie- og kulturkomiteen har ikke mulighet til å behandle en klage på avslått behandling i Kringkastingsrådet, eller instruere Kringkastingsrådet om saksbehandlingen.

Komiteen behandler bare saker oversendt av Stortinget, jf. Stortingets forretningsorden § 22 sjuende ledd.

Kringkastingsrådet er kun et rådgivende organ. Rammene for visksomheten fremgår av kringkastingsloven § 7-1. Rådet gir råd til kringkastingssjefen om programvirksomheten. Kringkastingssjefen står fritt til å følge rådene. Rådet har altså ingen formell myndighet over redaksjonelle beslutninger.  

Kanskje dere skulle prøve å sende klagen til Kringkastingsrådet en gang til?

Med vennlig hilsen

Ingrid Sand

spesialrådgiver/komitésekretær

familie- og kulturkomiteen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.