Meld inn saker til Sannhets- og forsoningskommisjonen!

2. desember i år tok naturverner Helga Gilberg kontakt med Sannhets- og forsoningskommisjonen, Kommisjonen for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner. Gilberg fikk da vite at kommisjonen gjerne tar imot innspill utenfra. Sekretariatsleder Liss-Ellen Ramstad oppfordrer folk til å «melde inn saker som de mener handler om fornorskningspolitikk og urett til kommisjonen. Kommisjonens mandat går helt fram til i dag, det betyr at også konsekvenser av dagens politikk som kan føre til fornorsking kan meldes inn til kommisjonen». Ønsker du å skrive til kommisjonen, kan du bruke følgende e-postadresse: kommisjonen@uit.no

Oppfordringen er herved videreformidlet!

Brev til Sannhets- og forsoningskommisjonen fra Helga Gilberg, 2. desember 2020

«Jeg er klar over at sannhets og forsoningskommisjonen har fått i oppdrag å se på ettervirkningene av det historiske forløpet av fornorskningspolitikken. Det er likevel ubegripelig at en kommisjon som skal søke etter et eventuelt potensiale for forsoning, ikke har ett ord å si om den pågående raseringen av reinbeiter, samisk livsgrunnlag og kultur. Kommisjonen kan mene hva den vil om vindkraft, men dagens angrep på samiske områder og liv kan umulig legge grunnlag for forsoning. Dette er noe som etter min mening må angå kommisjonens arbeid – også sett i sammenheng med tidligere overgrep.

Kommisjonen skal holde et åpent møte i Tromsø i morgen 3. desember. Jeg utfordrer kommisjonen til også å ta opp dagens situasjon for reindrift og samer under møtet. En uttalelse ville også være på sin plass!»

Innlegget er publisert i Facebook-gruppene Medlemmer i Motvind Norge, Motvind – Bevar Øyfjellet og Motvind Nord – Vuostebiegga Davvin

Svar til Helga Gilberg fra Sannhets- og forsoningskommisjonen, datert 04.12.2020:

«Hei Helga,
Takk for ditt innspill som også ble sendt de aktuelle medlemmene i kommisjonen i forkant av det åpne møtet i Tromsø. Det er en del dagsaktuelle temaer vil berøre områder kommisjonen er satt til å granske.
Uten å ta stilling til de aktuelle sakene på dette tidspunkt, og før kommisjonen offentliggjør sin rapport, oppfordrer vi folk til å melde inn saker som de mener handler om fornorskningspolitikk og urett til kommisjonen. Kommisjonens mandat går helt fram til i dag, det betyr at også konsekvenser av dagens politikk som kan føre til fornorsking kan meldes inn til kommisjonen.

Vh.
Liss-Ellen Ramstad
Sekretariatsleder
Sannhets- og forsoningskommisjonen

Kommisjonen for å granske fornorskingspolitikk og urett
overfor samer, kvener og norskfinner»

Dette innlegget skrev Helga Gilberg etter å ha sett Sannhets- og forsoningskommisjonens nettmøte 3. desember:

SANNHET OG FORSONING

#Sannhets- og forsoningskommisjonen
#Erna Solberg

Jeg har vært på åpent møte i Tromsø med Sannhets- og forsoningskommisjonen. (Det er én eneste god ting koronaen har ført med seg: Møter og arrangement som blir streamet på nettet slik at alle som vil, kan  være med, se, høre.) I går sendte jeg brev til kommisjonen og ga uttrykk for at det er ubegripelig om en kommisjon som skal finne muligheter for forsoning ikke nevner den raseringen vindkraftutbygginga medfører, – først og fremst for reindriftssamene. Møtet i kveld minnet meg på at flere enn reindrifta får merke de ødeleggelsene vindkraftanleggene fører med seg: samer generelt, kystsamer, kvener, norskfinner, samt de som ikke er en del av kommisjonens arbeid: skogfinnene. De fleste av dem har vindkraftanlegg i nærheten.

Kommisjonen skal ha honnør for et utmerket møte i Tromsø. Det ga god og interessant informasjon om arbeidet. Vi fikk innblikk i hva en kvensk minoritet strir med. Gode fortellinger om hvordan det er for voksne og unge å ta tilbake språk og kultur som fornorskningspolitikken tok fra besteforeldrene og foreldrene deres. Det var også et møte med mye medmenneskelig varme.

Det er ikke vanskelig å forstå at arbeidet til kommisjonen er uhyre viktig. At det er nødvendig at fortellingene om hva storsamfunnets overgrep gjennom år har ført med seg. Samtidig er det totalt uforståelig at dette blir belyst uten at kommisjonen nevner at dagens styresmakter utsetter disse gruppene for enda større overgrep: Igangsatt og planlagt vindkraftutbygging ødelegger for evig og alltid den naturen som er grunnlaget for samer og kveners liv og kultur.

Det bør være et tankekors for kommisjonen og ikke minst for regjeringa som har satt ned kommisjonen og gitt dem oppdraget: Sannhet og forsoning.

Innlegget er publisert i Facebook-gruppene Medlemmer i Motvind Norge, Motvind – Bevar Øyfjellet, Motvind Nord – Vuostebiegga Davvin og Nei til vindindustri i Rennebu

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.