Vi her inne og de der ute

Heldigvis er det ikke Stortingets oppgave å representere “de der ute”.

De der ute tror, men vi her inne vet. De der ute tror at det er noe som er rett og noe som er galt, men vi her inne vet at det bare er avveininger, og at uavhengig granskning slett ikke er nødvendig.

Vannkraft krever plass, solenergi krever plass, vindkraft krever plass, og vi har plass. Men vi har ikke plass til denne unge mannen med den palestinske løgnaktige moren, hun som ble tvangsgiftet med sin fetter i Jordan. Kaster vi ut sønnen, kan vi kanskje klare å gi inntrykk av at vi, på en eller annen mystisk måte, ivaretar landets interesser likevel? Hvem vet. Nå blir det jo billig sukker også, Solberg har sagt ja til julenissen, og humøret er stigende.

Vi her inne vet at vindkraft er ren energi og at det er noe vi trenger, men de der ute tror at det bare er ett riktig svar og at det ikke er rom for nyanser, at man bare kan mene det ene og ikke det andre.

Vi her inne vet at man kan mene det ene og så kan man si det andre, og så kan man si både det ene og det andre. Det er det vi kaller en debatt, og det er den debatten vi trenger. Vi trenger ikke den debatten der ute. De der ute tror, men vi her her inne vet.

Tusen takk til Siri Fjeseth og EBE for inspirasjonen💚