Og måker spesielt

Takket være homo sapiensenes overforbruk er det lite føde igjen i fjorden, lite fisk og generelt for lite å leve av for sjøfuglene. Likevel vil enkelte homo sapienser nekte andre homo sapienser å mate fugler. Måker spesielt skal nektes mat, blir det presisert her, på dette oppslaget.
Tønsberg kommune, kan dere foreslå noen plasser hvor folk kan få lov til å mate fugler, og også måker, året rundt? Mange fuglearter, inkludert måkearter, er nå utrydningstruede fordi vi, menneskene, har ødelagt for mye. Ideelt sett skulle fuglene funnet maten selv, men ettersom vi har gjort det så tøft for dem, bør vi vel nesten få lov til å reparere, og kompensere?

“Vi føler oss langt fra kriminelle når vi mater fuglene”, skriver Marianne Sol Levinsen i en Facebook-kommentar til Tønsbergs Blad. Fotoet viser Mariannes datter som har fått selskap av en bydue.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.