Vindindustrien banker på døra i Larvik

Til Larvik kommune

Havgul Nordic AS har, som kjent, kastet sitt blikk på Larvik kommune og har som mål å bygge ut vindindustri der. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mottok i 2018 en søknad datert 21. november, om konsesjon til Larvik vindkraftverk ved Malerød, nord for E18. Ifølge NVE er det “søkt om tillatelse til å etablere tre vindturbiner med en samlet installert effekt på inntil 10 MW. Anlegget er planlagt tilkoblet eksisterende nett ved motorveien E18 med en ca 0,6 km lang 22 kV jordkabel.” Havgul Nordic ber om ekspropriasjonstillatelse i fall de ikke skulle komme til enighet med grunneierne i området.

Mange i Larvik kommune vil måtte kjenne de negative konsekvensene på kroppen, og også på lommeboka, hvis Havgul Nordic skulle få viljen sin med dette prosjektet. Når nærnaturen ødelegges, kan det gå hardt utover både dyreliv, fugleliv og folkehelse. Vindkraftutbygging fører også til dramatiske prisfall i boligmarkedet.

Larvik kommune er helt sikkert kjent med ordføreropprøret mot vindindustri. Både lokalpolitikere og grunneiere i en rekke kommuner angrer i dag bittert på at de sa ja til vindkraftutbygging. Sluttresultatet kan nemlig avvike en god del fra det man blir forespeilet når prosjektene selges inn. Det er ikke sikkert at det man ser på papiret, vil ligne så mye på et eventuelt sluttresultat. Vindkraftbransjen selger seg gjerne inn med at de skal skape «grønne arbeidsplasser». Automatiserte vindkraftanlegg gir imidlertid få arbeidsplasser, hovedsakelig knyttet til vedlikehold.

Bamble kommune avviste nylig vindkraftselskapet Norsk Vind i en tidlig fase. Hør gjerne med dem hvordan og hvorfor de landet på sin kloke avgjørelse. Vi i La Naturen Leve tilbyr også for hjelp, helt vederlagsfritt. Vi har rådgivere med spisskompetanse på området, og det koster ingenting å få råd fra oss. 

Vennlig hilsen Christina Fjeldavli
styremedlem i La Naturen Leve

Konsesjonssøknaden ligger åpent tilgjengelig på NVEs nettsider, her: https://www.nve.no/konsesjon/konsesjonssaker/konsesjonssak/?type=A-6&id=5017

Anne Maren Aabøe er saksbehandler for Norges vassdrags- og energidirektorat for Havgul Nordics søknad. Hun har e-postadresse: amaa@nve.no

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.