Tenker du som en taper?

Tekst: Christina Fjeldavli. Foto og research: Maria Grimsgaard

For noen år siden kunne tenåringer være usikre, kritiske og rebelske, og samtidig bli sett på som normale. Slik er det visst ikke lenger. Tviler du av og til på deg selv? Frykter du at de andre aldri vil bli fornøyde med deg uansett hva du gjør? Tenker du noen ganger at «dette klarer jeg ikke», «jeg får det ikke til», «det gir ikke mening for meg»? Ifølge læreboka Kultur og samhandling (Fagbokforlaget, 2020), forfattet av Bjørn Hallvard Grinde og Ingvill Kalvik, tenker du da «som en taper». Boka er tilpasset Fagfornyelsen i skolen, prosessen med å fornye læreplanene i Kunnskapsløftet. Livsmestring løftes her frem som et gjennomgående tema.

Før i tiden het det seg at det viktigste ikke var å vinne, men å delta. I læreboka Kultur og samhandling blir ungdommene møtt med en skjematisk oversikt over vinnertanker og tapertanker. Helt normale tanker og følelser stemples som taperens tanker. Grinde og Kalvik mener det nok godt når de gir sine råd til hvordan du kan unngå å tenke «som en taper», for kanskje kan du til og med bli en taper, hvis du tenker som en? Likevel er det noe urovekkende over denne teksten. Livet fremstilles som en slags konkurranse som først og fremst skal vinnes. Det kan virke som om lærebokforfatterne, i iver etter å hjelpe, forsøker å luke bort helt vanlige tanker og følelser.

Tusen takk til Maria Grimsgaard som gjorde meg oppmerksom på de nye kravene som stilles til ungdommene.

Kilde

Grinde, Bjørn Hallvard; Kalvik, Ingvill. Kultur og samhandling, kapittel 5, side 75-76, Fagbokforlaget, 2020

One thought on “Tenker du som en taper?

 1. Bjørn H. Grinde August 22, 2021 / 10:59 pm

  “Hei,

  Det er jeg som har skrevet artikkelen i boken, og jeg vil takke for innspillene som framsettes i blogginnlegget. Vi vil vurdere innspillene nøye og bruke disse i arbeidet med revisjon av læreverket.

  Vi gjorde vurderinger rundt ordbruken i denne artikkelen. Spesielt ved bruken av begrepene vinner- og taperatferd. Disse begrepene er tydelige og kjente for elevene, og målet er at de skal forstå mer om hva som gjør at en lykkes eller ikke, slik at de kan øve og lykkes oftere. Begrepene er også brukt i pensum i vekteropplæringen, så elevene som skal videre i sikkerhetsfaget vil møte disse igjen senere.

  De konnotasjonene du beskriver i blogginnlegget som følger begrepene vi har brukt er problematiske og det burde vi vurdert nøyere.

  Igjen, takk for kritikken. Jeg håper at du, dine lesere og deres elever ellers vil få god bruk for læreverket.

  Mvh,
  Bjørn H. Grinde

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.